Twee Heere's

Ds. H. D. Rietveld / 7 reacties

10-01-2013, 13:00

Vraag

Mijn zoontje (6) stelde de vraag hoe het kan dat er twee Heere's zijn. God en Jezus. Na het -dacht ik- zo helder en simpel mogelijk te hebben uitgelegd, raakte hij in paniek. Het was absoluut niet mogelijk volgens hem dat er één God is. De Heere Jezus zit immers aan de rechterhand van God en dus waren er twee (ik leg het even op zijn manier uit). En nu wist hij dus niet of hij altijd wel tot de goede Heere had gebeden. Hij begon te huilen en wilde nergens meer van weten. Een dag later zei hij dat hij twijfelde of God echt bestond. Voor hem is het gewoon niet in te denken hoe het zit. Hoe kan een drie-enig God nu één God zijn. Nu wil ik hier graag op terug komen maar weet niet goed hoe. Mijn vraag is eigenlijk of daar tips, voorbeelden of bijvoorbeeld een goed boekje over bekend is (over dit soort vragen).

Antwoord

De vraag van deze moeder zal voor andere moeders wel herkenbaar zijn. Ik bedoel: kinderen kunnen soms vragen stellen waar we als ouders zo gauw geen antwoord op weten. Bijvoorbeeld over zulke bijzondere dingen als leven en dood, de schepping van alles enz. Daar valt ook het geheimenis van Gods bestaan in drie personen onder. Uit de reactie die deze moeder beschrijft leid ik af dat het wel een heel gevoelig en nadenkend kind is. En misschien is moeder ook wel een beetje te bezorgd over hoe haar zoontje met alles wat hem wordt verteld om gaat, maar dat kan ik niet beoordelen.

Ik heb aan een bevriend pedagoog gevraagd hoe hij zijn kind zou antwoorden. Hij antwoordde dat moeder inderdaad het beste kan weten hoe zwaar een antwoord bij haar kind weegt. Maar ze mag rustig zeggen dat ook grote mensen de Heere niet helemaal begrijpen. Ze moet zeker ook niet teveel willen beredeneren, maar door haar kind op schoot te nemen een vertrouwelijke sfeer scheppen en dan eenvoudig proberen te zeggen hoe iets zit.

Kinderen op deze leeftijd zijn vatbaar voor aanschouwelijk onderwijs. Ze zou bijv. een appel in drieën kunnen snijden en dan met de hele appel in de hand vragen wat het is. Elk stuk behoort bij de appel. Ze kan ook drie stukjes papier met daarop respectievelijk de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest in één envelop hebben waarop de naam God staat. Je kunt ook een driehoek tekenen: drie zijden, één vorm. Of bekend is ook: de Nederlandse vlag: rood, wit en blauw. Samen één vlag.

Het gaat er niet om of we God begrijpen, want daar is Hij te groot voor (één goddelijk wezen in drie personen). We hoeven onze kinderen geen dogmatiek voor te houden, maar zelf een voorbeeld te geven in vertrouwen op God.

In de Bijbel (trouwens één boek bestaande in 66 boeken!) zegt de Heere Zelf wie Hij is. We lezen van God de Vader, maar ook dat Jezus Gods Zoon is. En we lezen ook van God de Heilige Geest. We lezen dat we zowel tot God de Vader als tot de Heere Jezus mogen bidden. Denk maar aan Stefanus, die tot de Heere Jezus bad (Hand.7:55, 59). In Hebr. staat dat we door Jezus tot God gaan (Hebr. 7: 25). En in Joh. 14: 13 zegt Jezus: al wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Maar in Joh. 16: 23 zegt Hij: al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Hier lezen we dus het samenwerken van de Vader en de Zoon in gelijkwaardigheid. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet (Joh.5:23). Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). En de Heilige Geest zal uit Christus nemen om het te verkondigen (Joh. 16:14). 

Wat fijn als moeder en kind samen mogen bidden tot deze Heere. Dat God Zijn Heilige Geest in ons hart wil laten wonen en werken. Opdat wij Hem lief zouden leren krijgen en onze verkeerde dingen (zonden) zouden nalaten en Hem belijden. Dat niemand God kan zien, maar dat Zijn Zoon wél naar deze aarde kwam om zondaren te verlossen. Opdat wij later ook bij God mogen zijn. En dán zullen we Hem zien zoals Hij is.

Ten slotte: er zijn wel handboeken over godsdienstige opvoeding uit onze reformatorische kring. Bijv. Dr. J. Stolk (eindred.) "Handboek voor christelijke opvoeding", uitg. Jongbloed, Heerenveen. De goede boekhandel kan daarin wel voorzien.

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Drie-eenheid
7 reacties
juni
10-01-2013 / 13:32
heeft dat kindje een opa? nu dan is dezelfde opa een opa,vader,oom,broer. Zo hebben wij dit gedaan. En het antwoord was O, nou begrijpen we het. Alleen opa kon je zien. maar op aarde de heilige God niet.Het is simpel,maar het heeft gewerkt.En.....het werkt nog.Dat God alomtegenwoordig is,is nog fijner dan opa. Dan is Hij er altijd. Maar.....bij opa op schoot was toch wel erg fijn,die zag je tenminste.Opa kreeg er extra knuffels door
tommy
10-01-2013 / 16:12
@juni volgens mij is jou opa-voorbeeld iets anders dan de ds. bedoelt.
Bij jou gaat het om een persoon die verschillende hoedanigheden heeft.
Maar het gaat hier volgens mij om drie verschillende Personen (in voorbeeld: drie appeldelen of drie kleuren) die samen God zijn.
Roozemond
10-01-2013 / 18:22
@juni, persoonlijk denk ik dat ik die uitleg nooit zal geven. Ik sta zelf voor de klas en heb eigenlijk nog nooit gemerkt dat de kinderen dit lastig vinden. Vanmorgen ging het nog over de Heilige Geest in je hart, een leerling zei: ja, dat is de Heere Jezus en de Heere, want ze horen bij elkaar en zijn 1. groep 4!

't Kan natuurlijk zo zijn zoals de vraagsteller aangeeft. Ik vond het vroeger zelf ook best lastig te begrijpen in het begin. Jezus is natuurlijk ook mens geweest, maar zonder zonde en zo kon ik het als kind toch heel ver snappen.

Mijn opa kan kinderen hebben maar wie zegt dat hij kleinkinderen krijgt? Daar moest ik even aan denken.
pierre81
10-01-2013 / 19:36
nou Roozemond, hij heeft er i.i.g. 1
zeeland
11-01-2013 / 01:18
@vraagsteller:
Mijn kinderen vragen er niet op door, maar ik heb het als volgt uitgelegd:
Bij een groot ongeluk heb je de brandweer, politie en ambulance nodig. Een ieder heeft zijn eigen taak, maar ze werken wel samen. Ook staan horen ze bij elkaar omdat ze allemaal onder hulpdiensten vallen en ze hebben allemaal sirenes.

Ik heb toen gezegd: wij hebben een groot ongeluk veroorzaakt tegen God wat onze eigen schuld is en we hebben hierbij hulpdiensten nodig om geen straf te krijgen voor dit ernstige ongeluk. De Heere God die Zijn Zoon gaf om vergeving mogelijk te maken, de Heilige Geest om dit op te merken en in je te werken en de Heere Jezus om de schuld weg te wassen.

Het is maar een beperkt voorbeeld, maar misschien heb je er wat aan.
etim
14-01-2013 / 20:59
Zo hoorde ik ook eens wat, wat mij erg aansprak (aanspreekt) om het wat beeldender te maken.

Stel je hebt een drie-in-één shampoo. Deze ene shampoo heeft drie eigenschappen. Het ene eigenschap heeft een ander kenmerk dan het andere en toch is en blijft het één shampoo.
Zo heb je één God met drie Personen, namelijk God de Vader; God de Zoon en God de Heilige Geest.
Misschien is dit wel een veel te moeilijk voorbeeld voor uw zoon, maar ik wilde dit graag delen.
etim
14-01-2013 / 21:02
Zo hoorde ik ook eens wat, dat mij erg aansprak. Ik hoop dat het het wat beeldender maakt.

Stel, je hebt een drie-in-één shampoo. Deze heeft drie eigenschappen met allen een ander kenmerk.
Het is en blijft één shampoo.
Zo is dat, eerbiedig gesproken, ook bij God. God heeft drie Personen, namelijk:
God de Vader; God de Zoon en God de Heilige Geest. Toch is en blijft Hij één God.
Misschien een te moeilijk voorbeeld voor uw zoontje, maar dit wilde ik graag delen.

Terug in de tijd

Slaat de tekst “wie een verlatene trouwt doet overspel” ook op iemand die samengewoond heeft? En mag iemand wanneer hij/...
geen reacties
10-01-2007
Ik ben van de Oud Ger. Gem en heb een vraag over algemene genade. Bij ons, en ook in de Ger. Gem. (bij mijn weten zei ds...
geen reacties
10-01-2007
In Genesis 3:21 staat: ”En God maakte voor Adam en Eva rokken van vellen en Hij toog ze hun aan.” Dit was bedoeld om hun...
geen reacties
10-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering