Artikelen met tag

Drie-eenheid

Jezus is door God naar de aarde gestuurd en was mens en tegelijkertijd ook God (Gods zoon). Hoe kan het dat Jezus in bep...
geen reacties
02-10-2019
Wat is het nut van de drie-eenheid voor onze tijd, voor de tijd toen de zonde er nog niet was, voor de tijd toen de sche...
geen reacties
08-07-2019
Toen Jezus door zijn neef Johannes werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem die zei: Dit is mijn geliefde zo...
geen reacties
19-06-2019
Wat betekent “het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid”? Hebreeën 1:3.
geen reacties
21-12-2018
Een vraag met betrekking tot Mattheus 28:19: “Dezelve dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest.”...
1 reactie
26-10-2018
Wij geloven dat de tweede persoon van de Drieëenheid, Die Zich heeft geopenbaard als Jezus in het tweede testament, va...
geen reacties
03-01-2017
Is Jezus de Heilige Geest met lichaam?
geen reacties
24-11-2016
Wij hebben geleerd dat Eloah het Hebreeuwse woord is voor God, en dat er ook vermeldingen zijn met Elohim. Dat de vermel...
2 reacties
12-04-2016
Kan je gered worden zonder de Godheid van Jezus te weten/te erkennen? Zou bijvoorbeeld de moordenaar aan het kruis dat g...
geen reacties
03-04-2015
Hoe erg is het als je altijd over de Heere spreekt i.p.v. de Heilige Geest wanneer de Heilige Geest iets gewerkt heeft? ...
geen reacties
10-03-2015
Johannes 17:3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij g...
geen reacties
30-12-2014
Over tekst uit Titus 2:13 en 3:4 i.v.m. weerlegging Jehova’s getuigen. Daar staat in de SV: “Verwachtende de zalige hoop...
geen reacties
21-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering