Artikelen met tag

Drie-eenheid

Ik heb een vraag over de Drie-eenheid. Niet zozeer over de leer zelf, want daar is al veel over geschreven, maar over de...
geen reacties
11-01-2021
Als ik de Vader aanroep, bid ik dan tot de Eerste Persoon in het Goddelijk Wezen of bid ik dan tot God, de Drie-enige? D...
geen reacties
20-08-2020
Jezus is door God naar de aarde gestuurd en was mens en tegelijkertijd ook God (Gods zoon). Hoe kan het dat Jezus in bep...
geen reacties
02-10-2019
Wat is het nut van de drie-eenheid voor onze tijd, voor de tijd toen de zonde er nog niet was, voor de tijd toen de sche...
geen reacties
08-07-2019
Toen Jezus door zijn neef Johannes werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem die zei: Dit is mijn geliefde zo...
geen reacties
19-06-2019
Wat betekent “het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid”? Hebreeën 1:3.
geen reacties
21-12-2018
Een vraag met betrekking tot Mattheus 28:19: “Dezelve dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest.”...
1 reactie
26-10-2018
Wij geloven dat de tweede persoon van de Drieëenheid, Die Zich heeft geopenbaard als Jezus in het tweede testament, va...
geen reacties
03-01-2017
Is Jezus de Heilige Geest met lichaam?
geen reacties
24-11-2016
Wij hebben geleerd dat Eloah het Hebreeuwse woord is voor God, en dat er ook vermeldingen zijn met Elohim. Dat de vermel...
2 reacties
12-04-2016
Kan je gered worden zonder de Godheid van Jezus te weten/te erkennen? Zou bijvoorbeeld de moordenaar aan het kruis dat g...
geen reacties
03-04-2015
Hoe erg is het als je altijd over de Heere spreekt i.p.v. de Heilige Geest wanneer de Heilige Geest iets gewerkt heeft? ...
geen reacties
10-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering