Vragen van panellid

Ds. H. D. Rietveld

Het genadeverbond is opgericht met Abraham en zijn zaad. Ik lees in Galaten 3:29 dat we alleen Abrahams zaad zijn als we...
geen reacties
18-09-2019
Wat is het nut van de drie-eenheid voor onze tijd, voor de tijd toen de zonde er nog niet was, voor de tijd toen de sche...
geen reacties
08-07-2019
Ik heb een vraag over vergeving ontvangen en schoongewassen worden door het bloed van Jezus als Christen zijnde. Ik ben ...
geen reacties
08-05-2019
Is het verbond der genade een door Christus volbracht verbond der werken? Ik heb dit bij verschillende gereformeerde the...
geen reacties
19-02-2019
Beste reformatorischen. Waarom leren jullie een verborgen wil van God terwijl Zijn wil geopenbaard is aan de apostel Pau...
geen reacties
09-01-2019
In de Bijbel staat in Openbaring 22: “En Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal v...
2 reacties
20-11-2018
Waarom praat de Bijbel over de wateren in Genesis 8:5.
geen reacties
24-09-2018
Ik heb een vraag over een droom die ik heb gehad. Ik weet dat je er niet te veel waarde aan moet hechten, maar God heeft...
geen reacties
18-07-2018
In Obadja vers 17b staat: “en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.” Ik las daar pas een med...
geen reacties
06-06-2018
N.a.v. de bijbelstudie kwam de volgende vraag naar boven: kun je de menswording van Christus zien als een antropomorfism...
geen reacties
16-04-2018
Hoe weet ik dat als iemand mij een profetie geeft, dat het van God is?
2 reacties
02-03-2018
Naar aanleiding van Efeze 2:11-22. Bedoelt God één gemeente uit jood en heiden of twee aparte gemeenten:één uit de Joden...
geen reacties
13-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering