(G)een tekst in het hart gekregen

Redactie Refoweb / 3 reacties

10-01-2018, 12:09

Vraag

Als ik mensen hoor praten over het werk van de Heere in hun leven, dan hoor ik altijd het volgende: er was sprake van grote nood in het leven van deze mensen en de vrede volgde nadat een bepaalde tekst uit de Bijbel met kracht in het hart kwam. Men kan altijd de tekst noemen: de één deze tekst, de ander weer een andere tekst. Dan hebben ze als het ware grond onder de voeten. Is het mogelijk dat een mens geestelijk is geworden zonder dat hij of zij met kracht een tekst in het hart gekregen heeft? Kent u hier voorbeelden van?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
Johan100
10-01-2018 / 14:34
Stel nu dat er iemand een voorbeeld noemt van iemand die geestelijk is geworden zonder met kracht een tekst in zijn hart te hebben gekregen?
Wat heb je daaraan?
Ga je dan rusten op je 'geestelijk' zijn? Dat is heel gevaarlijk.


Ik denk dat je beter kunt vragen of Hij tot je wilt spreken door Zijn Woord en Geest. Zodat het Woord gaat leven voor je en kracht doet in je hart. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waardoor Hij tot ons spreekt. Toets al je bevindingen aan de Schrift en vraag om Zijn licht hierin. Maar ga niet rusten op het krijgen van teksten, teksten zijn een middel. De Heilige Geest Zijn werk is overtuigen van zonde en Christus verheerlijken. Christus moet onze Grond van zaligheid zijn.
Lecram
10-01-2018 / 15:36
Paulus schrijft:
Rom 10:9-10 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (behouden) worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid (behoudenis).

Dat lijkt mij een veel beter advies dan te gaan zitten wachten op een speciale tekst die ineens helder in je komt. Want wie heeft die tekst zo in je laten komen? En een tekst behoudt je niet, het bloed van Jezus behoudt ons. Ook al krijgen we nooit een 'tekstje' of 'psalmversje'.
WillemB
10-01-2018 / 22:42
Dortse Leerregels H.5 art. 10.
En daarom vloeit deze verzekerdheid niet voort uit een of andere bijzondere openbaring, die geschiedt zonder het Woord of buiten haar om, maar uit het geloof in de beloften van God, die Hij in zijn Woord zeer overvloedig tot onze troost heeft geopenbaard; en uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn; en ten slotte uit het ern- stige en heilige ijveren voor een goed geweten en voor goede werken. En indien Gods uitverkorenen in deze wereld verstoken waren van de vaste troost dat zij de overwinning zullen behalen en van het onbedrieglijke pand der eeuwige heerlijkheid, dan zouden zij de ellendigsten van alle mensen zijn.

Terug in de tijd

Laatst hoorde ik een prachtig lied van de muziekgroep Pentatonix “Mary did you know.” Toen ik me wat ging verdiepen in d...
geen reacties
09-01-2017
Waarom wordt Christus in Kolossensen 1 vers 15 de Eerstgeborene aller kreaturen (schepselen) genoemd? Hij is toch helema...
geen reacties
09-01-2004
Ik lees dat er sinds kort ook een tandarts aan de vragenrubriek is verbonden. Nu heb ik daar een vraag voor. Ik ben zeer...
geen reacties
09-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering