Judas aan Heilig Avondmaal

Ds. J. van Rossem / geen reacties

02-04-2003, 00:00

Vraag

Het is algemeen bekend dat het Heilig Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Hoe komt het dan dat Judas ook aanzat toen Jezus met Zijn discipelen het Avondmaal hield?

Antwoord

Hartelijk dank voor de vraag over hoe we moeten denken over de Avondmaalsgang van Judas. Terecht wordt gesteld dat het Avondmaal alleen voor de gelovigen is. Van Judas kunnen we niet zeggen dat hij gelovig was. Toch werd hij door de Heere Jezus niet van het Avondmaal geweerd. Hoe is dat mogelijk?

Sommigen hebben gesteld dat Judas niet aanwezig was bij de hoofdmaaltijd van het Joodse Pascha, dat op het Avondmaal uitliep, maar dat hij alleen aanwezig was bij de voormaaltijd. Daarna zou hij de maaltijd hebben verlaten om de Heere Jezus te verlaten. Dus eigenlijk heeft hij niet aan het Avondmaal deelgenomen.

Daarnaast is er de opvatting van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. We lezen in artikel 35: de goddeloze ontvangt wel het Sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des Sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het Sacrament ontvingen, maar het Christus, die door datzelve betekend wordt, welke den gelovigen alleen medegedeeld wordt.

Overigens blijkt hoe de Heere Jezus toont zijn goedwillendheid jegens Judas aan de dis door hem de bete in te dopen, als gold het als laatste liefdeswaarschuwing. Daarom is Judas nog toegelaten. Wat ging de Heere Jezus ver. Dan is Judas niet goedkoop verloren gegaan. Overigens geldt voor het Avondmaal dat we ons recht hebben te beproeven en te onderzoeken of we in het geloof zijn. In ieder geval heeft Judas, door eigen schuld, geen geestelijke zegen aan het Avondmaal ontvangen. Integendeel! Waarom heeft de Heere Jezus dan Judas niet geweerd? Omdat Hij het zo goed met hem meende.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

Heilig AvondmaalJudasPasen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag een vraag willen stellen over zwangerschap/bevalling. Ik ben al enige tijd getrouwd en hoewel we graag kind...
1 reactie
02-04-2011
Ik heb al veel gehoord van en gelezen over de Indiase prediker Zac Poonen. Brengt hij een bijbelse of bijna-bijbelse boo...
2 reacties
02-04-2013
Vaak wordt psalm 65:1 gebruikt als argument tegen allerlei blijdschap wat de ware blijdschap niet kan zijn, de lofzang i...
geen reacties
02-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering