Judas aan Heilig Avondmaal

Ds. J. van Rossem / Geen reacties

02-04-2003, 00:00

Vraag

Het is algemeen bekend dat het Heilig Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Hoe komt het dan dat Judas ook aanzat toen Jezus met Zijn discipelen het Avondmaal hield?


Antwoord

Hartelijk dank voor de vraag over hoe we moeten denken over de Avondmaalsgang van Judas. Terecht wordt gesteld dat het Avondmaal alleen voor de gelovigen is. Van Judas kunnen we niet zeggen dat hij gelovig was. Toch werd hij door de Heere Jezus niet van het Avondmaal geweerd. Hoe is dat mogelijk?

Sommigen hebben gesteld dat Judas niet aanwezig was bij de hoofdmaaltijd van het Joodse Pascha, dat op het Avondmaal uitliep, maar dat hij alleen aanwezig was bij de voormaaltijd. Daarna zou hij de maaltijd hebben verlaten om de Heere Jezus te verlaten. Dus eigenlijk heeft hij niet aan het Avondmaal deelgenomen.

Daarnaast is er de opvatting van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. We lezen in artikel 35: de goddeloze ontvangt wel het Sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des Sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het Sacrament ontvingen, maar het Christus, die door datzelve betekend wordt, welke den gelovigen alleen medegedeeld wordt.

Overigens blijkt hoe de Heere Jezus toont zijn goedwillendheid jegens Judas aan de dis door hem de bete in te dopen, als gold het als laatste liefdeswaarschuwing. Daarom is Judas nog toegelaten. Wat ging de Heere Jezus ver. Dan is Judas niet goedkoop verloren gegaan. Overigens geldt voor het Avondmaal dat we ons recht hebben te beproeven en te onderzoeken of we in het geloof zijn. In ieder geval heeft Judas, door eigen schuld, geen geestelijke zegen aan het Avondmaal ontvangen. Integendeel! Waarom heeft de Heere Jezus dan Judas niet geweerd? Omdat Hij het zo goed met hem meende.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

Heilig AvondmaalJudasPasen
Geen reacties

Terug in de tijd

Weet iemand of er christelijk foldermateriaal is, om aan Jehova's Getuigen te geven, als ze aan de deur komen? Wij nemen regelmatig foldertjes van deze mensen aan, maar misschien kunnen we ook eens ie...
8 reacties
02-04-2010
Is het toegestaan om zelf thuis het avondmaal te vieren of hoort dit alleen in de kerk? In de kerk word slechts vier keer per jaar het avondmaal gevierd, maar graag zou ik thuis eigenlijk elke zondag ...
Geen reacties
02-04-2021
Waar staat de wedergeboorte als gebeurtenis in de Bijbel beschreven? Het wordt genoemd in het gesprek tussen Jezus en Nicodemus, maar het blijft enigszins vaag. Dat het een leven op de kop zet is in d...
4 reacties
02-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering