Artikelen met tag

Judas

De antichrist wordt in de Bijbel “zoon des verderfs” genoemd. Judas is de enige in de bijbel die deze naam ook kreeg. Zit daar een specifieke betekenis achter? Ik zie bepaalde overeenkomsten tussen ...
Geen reacties
01-04-2024
Aan ds. Van Weelden: Misschien was mijn vraag 'Twaalf tronen voor twaalf discipelen' niet helder genoeg. Ik bedoelde: ook tegen Judas zei Jezus dat hij Jezus in de wedergeboorte was gevolgd. Hij sloot...
Geen reacties
20-04-2021
Mijn vraag gaat onder andere over Judas. Judas is als discipel van Jezus tegelijkertijd een verrader. Hij heeft Jezus verraden en daarna zelfmoord gepleegd. Maar was dit nou het doel van zijn leven, n...
Geen reacties
25-03-2021
In Mattheus 19:28 staat: “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zi...
Geen reacties
18-02-2021
In Lukas 6:14-16 worden de namen van de twaalf apostelen genoemd. In Handelingen 1:13 wordt dit rijtje namen herhaald (min Judas Iskariot). In beide teksten wordt gesproken over Judas (Thaddeüs), de b...
Geen reacties
02-06-2020
De Heere Jezus zegt over Judas (diegene die Hem verraden zou): het ware beter dat hij niet geboren was. Maar dat geldt toch voor iedere ongelovige die de helse pijn tegemoet gaat?
Geen reacties
13-04-2020
Ik loop met de volgende gedachten: De vertegenwoordiger van Juda, Judas, heeft de Zoon gekust en is daarbij een voorganger van Juda. Psalm 2 spreekt profetisch over het kussen van de Zoon door Zijn vo...
1 reactie
16-04-2019
Waarom verried Judas Jezus eigenlijk (afgezien van Gods bestuur hierover)? Immers, kort daarna kreeg hij berouw en zei hij onschuldig bloed te hebben verraden. Was hij voor zijn verraad wel overtuigd ...
3 reacties
25-03-2015
Waarom moest Judas de Heere Jezus verraden, was dat voorbestemd? Er staat wel dat hij zelf verantwoordelijk voor zijn daden is in de Bijbel, maar er moest toch ook -al was Judas niet de verrader- dan ...
6 reacties
13-12-2013
Aan ds. D.W. Tuinier n.a.v. de vraag over "depressief en geestelijke strijd." De vraag was niet van mij, toch heb ik er iets aan gehad. Maar ik heb een andere vraag. Hoe herken je bij jezelf het versc...
3 reacties
24-04-2013
Ik wil graag een vraag stellen aan ds. R. van de Kamp. Ik ben nu al een behoorlijke tijd in contact met de refowereld en ger. gezindte en kom zodoende ook regelmatig onder de reformatorische prediking...
6 reacties
06-04-2012
Ik heb een vraag over Judas die de Heere Jezus verraden heeft in zijn leven en die daarna zelfmoord pleegde. Aannemelijk is dat er in onze tijd ook 'Judassen' zijn. Kan het zo zijn dat je zelf zo'n Ju...
2 reacties
25-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering