Artikelen met tag

Judas

Aan ds. Van Weelden: Misschien was mijn vraag 'Twaalf tronen voor twaalf discipelen' niet helder genoeg. Ik bedoelde: oo...
geen reacties
20-04-2021
Mijn vraag gaat onder andere over Judas. Judas is als discipel van Jezus tegelijkertijd een verrader. Hij heeft Jezus ve...
geen reacties
25-03-2021
In Mattheus 19:28 staat: “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, ...
geen reacties
18-02-2021
In Lukas 6:14-16 worden de namen van de twaalf apostelen genoemd. In Handelingen 1:13 wordt dit rijtje namen herhaald (m...
geen reacties
02-06-2020
De Heere Jezus zegt over Judas (diegene die Hem verraden zou): het ware beter dat hij niet geboren was. Maar dat geldt t...
geen reacties
13-04-2020
Ik loop met de volgende gedachten: De vertegenwoordiger van Juda, Judas, heeft de Zoon gekust en is daarbij een voorgang...
1 reactie
16-04-2019
Waarom verried Judas Jezus eigenlijk (afgezien van Gods bestuur hierover)? Immers, kort daarna kreeg hij berouw en zei h...
3 reacties
25-03-2015
Waarom moest Judas de Heere Jezus verraden, was dat voorbestemd? Er staat wel dat hij zelf verantwoordelijk voor zijn da...
6 reacties
13-12-2013
Aan ds. D.W. Tuinier n.a.v. de vraag over "depressief en geestelijke strijd." De vraag was niet van mij, toch heb ik er ...
3 reacties
24-04-2013
Ik wil graag een vraag stellen aan ds. R. van de Kamp. Ik ben nu al een behoorlijke tijd in contact met de refowereld en...
6 reacties
06-04-2012
Ik heb een vraag over Judas die de Heere Jezus verraden heeft in zijn leven en die daarna zelfmoord pleegde. Aannemelijk...
2 reacties
25-02-2012
Waarom was het verraad door Judas precies (nog) nodig? De farizeeën en schriftgeleerden wisten toch (al) Wie Jezus was e...
3 reacties
29-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering