Woord van God 100 procent betrouwbaar

ds. M. Klaassen / 1 reactie

02-04-2011, 16:00

Vraag

Best panellid van Refoweb. Allereerst bedankt dat jullie er zijn. Ik denk dat jullie heel goed werk doen voor jongeren (en ouderen) binnen de gereformeerde gezindte en hopelijk ook daarbuiten. Ik heb twee vragen. 1. Waarom beschouwen wij het Woord van God als 100 procent betrouwbaar? Ik geloof dat elke schrijver van de vele Bijbelboeken door God geïnspireerd werd. Maar betekent dit ook meteen dat je dan geen enkele (kleine) fouten kunt maken? Ik kwam bij deze vraag doordat er in een artikel kritiek werd gegeven op een boek door een dominee geschreven. Toen bedacht ik me plotseling (en ik schrok een beetje van de gedachte): waarom geloven wij de Bijbelschrijvers (Paulus met zijn brieven, Mozes met zijn boeken, enz.) wel als ze zeggen dat ze door God geïnspireerd zijn, maar hedendaagse (met oude schrijvers en oudvaders is het om een of andere reden weer anders, die schijnen betrouwbaarder te zijn dan de hedendaagse schrijvers maar minder betrouwbaar dan de Bijbel) schrijvers niet? Of we geloven wel dat de hedendaagse schrijvers ook door God geïnspireerd zijn, maar we verbinden er een andere conclusie aan door niet te ontkennen dat er dan toch fouten zitten in die boeken. Als er bijvoorbeeld een dominee is die een boek schrijft en zegt dat hij zeker weet dat God hem leidde in het schrijven, weerhoudt dat argument een criticaster er niet van om toch kritiek te geven? Terwijl niemand kritiek geeft op de Psalmen van David. Het onderscheid dat wij maken tussen Bijbelschrijvers en hedendaagse schrijvers (namelijk dat wij het een als onfeilbaar beschouwen, het ander niet) kan er toch niet alleen aan liggen dat we ontzag hebben voor zo'n oude tekst, of iets dergelijks? 2. Waarom houden wij in gereformeerde gezindte nog steeds vast aan de bewering dat wij onszelf niet kunnen bekeren, maar dat God ons moet bekeren? De Bijbel bewijst toch het tegendeel?

Antwoord

Bedankt voor je vragen. Waarom beschouwen wij het Woord van God voor 100 procent betrouwbaar? Mijn eerste opmerking bij deze vraag: dat is geen kwestie van beschouwen, maar vooral een kwestie van geloven. Waarom mogen we dat geloven? Omdat de Bijbel dat van zichzelf getuigt. Paulus schrijft in 2 Tim. 3: 16: "Al de Schrift is door God ingegeven..." We noemen dat wel de inspiratie van de Bijbel. Let op "al": de hele Schrift is dus door God ingegeven, niet delen. Het woord dat onze Statenvertalers vertaald hebben met "ingegeven" betekent letterlijk: door God geademd (theopneust). Ook Petrus schrijft in 2 Petr. 1: 21 dat de profetie vroeger niet is voorgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. De Bijbel getuigt dus van zichzelf dat ze door God is ingegeven. Dat is dus gelijk het verschil met boeken van nu of vroeger. De schrijvers daarvan zijn niet geinspireerd door de Heilige Geest en daarom kun je niet zomaar aannemen dat er geen fouten in staan. Een boek is goed in de mate dat het overeenstemt met het Woord van God. Dat is betrouwbaar. Met dat gegeven kun je maar twee dingen doen: aannemen of verwerpen. We mogen geloven (!) dat de Bijbel betrouwbaar is, omdat God Zelf betrouwbaar is. Achter de Bijbel staat een betrouwbare God Die niet liegen kan. Ik bedoel: als je ervan uit gaat dat er fouten in de Bijbel staan, moet je dus geloven dat God een Bijbel inspireert met fouten. Dat staat haaks op het karakter van God.  
 
Wat betreft je tweede vraag: bekering is in de Bijbel vrijwel altijd een oproep, een appel. Er staat nergens "word bekeerd!", maar wel: "Bekeert u!" Bekeren is namelijk iets wat wij moeten doen. Het betekent dat je breekt met je oude leven zonder God en je naar de Heere wendt. "Je moet bekeerd worden" is feitelijk geen goede uitspraak. Aan de andere kant is het wel zo dat de kracht en de wil om je bekeren bij God vandaan komt. God verandert onze wil, zodat we gaan willen wat Hij wil. In die zin is bekering natuurlijk voor 100 procent een geschenk van God; daarom kan Paulus ook hopen dat God de dwaalleraars in Efeze "bekering gave tot erkentenis der waarheid" (2 Tim. 2: 25). Dat is de enige keer in de Bijbel dat je leest dat bekering een geschenk is van God, meestal spreekt de Bijbel in actieve zin erover, als een menselijke daad. Het is dus voor 100 procent ons werk en voor 100 procent Gods werk! Het is allebei waar. Ik hoop dat de Heere jou de genade schenkt om acht te geven op Zijn roepstem, zodat je je van harte bekeert en buigt voor Zijn Woord.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. Klaassen, Sliedrecht

ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

 • Geboortedatum:
  25-02-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief
1 reactie
1a2b3c
04-04-2011 / 20:00
2. Waarom houden wij in gereformeerde gezindte nog steeds vast aan de bewering dat wij onszelf niet kunnen bekeren, maar dat God ons moet bekeren? De Bijbel bewijst toch het tegendeel?

Ik denk dat er twee redenen zijn.
1. Het geeft je een excuus om je achter je onwil te verschuilen, want als God het niet doet dan kunnen wij er ook niets aan doen.
Ds. M. Klaassen geeft terecht aan dat bekering een opdracht is die 100% ons werk is en ook 100% Gods werk.

2. Het is je altijd zo geleerd en de eis van bekering wordt vertaald als: vraag er maar veel om want uit onszelf kunnen we niets en willen we niets.
Je voelt je dan bij voorbaat al 'verlamd' en ipv te doen wat God zegt, bekeren en geloven, wordt dat vervangen door: bidden en wachten.
Niet dat bidden verkeerd is maar wel als je daarvoor de eis van geloof en bekering inruilt.
Trouwens, zonder geloof kun je niet eens bidden Heb.11:6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Ik ken mensen die al jaar en dag bidden om bekering en geloof, God heeft hen daar al lang de wil voor gegeven.
Maar omdat ze elke zondag van de preekstoel horen dat de mens niet wil, herkennen ze het niet als Gods werk en blijven bij Hem vandaan.
Als je eenmaal inziet dat jou gewilligheid Gods werk is en je weet dat Hij nog méér dan jij (!!!) wilt dat je behouden wordt, wat ter wereld kan je dan nog bij God vandaan houden?
Dan is bekering en geloof de meest 'natuurlijke' zaak die er is.

Terug in de tijd

Mag een ambtsdrager -dus ouderling of diaken- zijn ambt vervullen ondanks dat hij om onenigheid van tafel en bed geschei...
1 reactie
03-04-2018
Ik (15) heb gisteren onveilige seks gehad met m’n vriend. Hij kwam klaar, maar weet niet zeker of het er in was. Als het...
geen reacties
02-04-2019
Ik heb een jaar een relatie met mijn vriendin. Beiden hebben wij in een eerdere relatie in het verleden negatieve ervari...
geen reacties
02-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering