Vragen van panellid

Ds. J. van Rossem

Wanneer mag en kan ik met de volle zekerheid spreken over de geestelijke ondertrouw met de Heere?
16 reacties
09-01-2013
Het valt mij op dat er veel dominees zijn die in een doopdienst bidden voor de kinderloze echtparen en vervolgens bidden...
geen reacties
19-11-2012
Een vraag die mijn collega al twee keer aan mij heeft gesteld. Ik weet niet meer wat ik de eerste keer heb geantwoord, m...
geen reacties
24-10-2012
Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. De eerste keer dat God mij er naartoe leidde was erg bijzonder. Alles nieuw...
5 reacties
18-09-2012
Als er geen mogelijkheden zijn om je kinderen naar een reformatorische school te doen, kan je dan beter kiezen voor een ...
9 reacties
26-07-2012
Als je één keer aan het avondmaal bent geweest, moet je dan altijd gaan? Ook al heb je de volgende keer geen zekerheid m...
2 reacties
20-06-2012
Hoe moet ik het "neemt vrouwen" in Jeremia 29:6 lezen? In vers 4 wordt duidelijk dat de Heere het zegt.
1 reactie
01-05-2012
Wat wordt bedoeld met 1 Petrus 3:18-20?
geen reacties
30-03-2012
Ik heb een vraag over vervolgde christenen. Er wordt vaak gevraagd (bijvoorbeeld bij Open Doors) om gebed voor hen via g...
1 reactie
13-02-2012
Waarin verschilt het woord "hoop" dat wij hebben, met het woord "hoop" dat in de Bijbel wordt gebruikt. Soms staat er oo...
3 reacties
05-01-2012
Wat betekent erve des verbonds. Is dit een erf, of een erfenis?
15 reacties
24-11-2011
Wat is de zin van Censura Morum? Hoort dat iets te zijn wat gehouden wordt binnen de kerkenraad of houd je dat in heel d...
1 reactie
14-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering