Aan het avondmaal in andere kerk

Ds. H. Peet / 2 reacties

22-04-2011, 14:53

Vraag

Mag je als belijdend lid van een hervormd-gereformeerde bondsgemeente aan het avondmaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk/Bewaar het Pand als je vriendin daar kerkt?

Antwoord

Beste vraagsteller:

In elke CGK gelden dezelfde kerkordelijke regels ongeacht de richting waartoe de desbetreffende gemeente zich aangetrokken voelt.  Je had dus ook gewoon de vraag kunnen stellen welke regels er binnen de CGK gelden als iemand die lid is van een ander kerkverband – in jouw geval de PKN – toestemming vraagt om deel te mogen nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

De richtlijnen die de kerkorde van de CGK geeft, zijn de volgende:

1. Men  dient belijdenis van het geloof te hebben afgelegd en derhalve gerechtigd te zijn in eigen gemeente avondmaal te vieren.

2. Men mag in de eigen gemeente niet onder kerkelijke tucht staan.

3. Men dient vooraf bij de kerkenraad de wens te kennen te geven van het gasrecht gebruik te maken. Hierbij geldt dat de eigenlijke toetsing en afweging van de situatie waarin en de omstandigheden waaronder een gast om toegang tot het avondmaal vraagt aan de betreffende kerkenraad blijft.

Via de volgende link kun je de volledige tekst raadplegen: http://www.kerkrecht.nl/main.asp?pagetype=onderdeel&item=253&subitem=5862.

Als je dat doet, zal het je opvallen dat deze bepalingen zijn gemaakt met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal in een zorginstelling. In de praktijk krijgen deze regels echter een bredere toepassing en dan komen ook situaties in beeld zoals waar jij mee te maken hebt. Wel is het in dit verband goed om erop te wijzen dat de kerkenraad het recht heeft haar eigen afweging te maken wat betreft de situatie waarin en de omstandigheden waaronder…  In jouw geval zal dat de wens zijn samen met je vriendin het Heilig Avondmaal te vieren. Niet elke kerkenraad zal daarmee op dezelfde wijze omgaan. Hoe dat ligt bij de kerkenraad waarmee jij te maken hebt, kan ik uiteraard niet beantwoorden. Daarvoor zul je zelf contact op moeten nemen met de betreffende kerkenraad. Ik hoop je zo een beetje verder geholpen te hebben.

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
2 reacties
Annet76
22-04-2011 / 16:18
Ik begrijp van dit soort vragen erg weinig, nog minder van het antwoord.
plderoos
22-04-2011 / 20:19
@ Annet, da's anders niet zo moeilijk. Dat is in de loop van de tijd zo gegroeid en dat komt omdat enerzijds Jezus oproept om zijn sterven te gedenken middels een symbolisch stukje brood en slokje wijn, En anderzijds zegt Paulus dat als je dat 'onecht' doet, dat het dan tot je oordeel is. Daarom ziet de kerkeraad erop toe dat een gemeentelid hardop heeft gezegd dat hij in Jezus gelooft (meer kunnen ze niet doen nietwaar?) voordat hij/zij aan het avondmaal kan. Het is dus om twee redenen: om het avondmaal 'schoon' te houden, en om de gelovige te beschermen. En daarom moet je ook, als je in een andere kerk aan het avondmaal wilt, een brief van je eigen kerkeraad meenemen.

Terug in de tijd

Er wordt buitengewone visitatie aangevraagd door de kerkenraad om een onenigheid binnen de gemeente op te lossen. Hoe is...
geen reacties
23-04-2019
Ik ben degene die vorig jaar een vraag had over mijn verkering met een jongen die dominee hoopt te worden binnen de HHK....
geen reacties
23-04-2019
Waar komt het spraakverschil van de naam Christus vandaan? Vaak wordt de naam uitgesproken met "K"ristus maar ook heel v...
7 reacties
22-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering