Vragen van panellid

Ds. H. Peet

Ik las zojuist in Genesis 46 over de familie van Jakob die meegaat naar Egypte als Jozef daar onderkoning is. Heel ged...
geen reacties
15-10-2021
Klopt het dat in de oude Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake was van een curatorium die besliste tot de opleiding van...
geen reacties
11-08-2021
Mag je liefde begeren? Ik heb soms een heel sterke drang om liefde te ontvangen, met name omdat er vroeger veel gebeurd ...
geen reacties
05-05-2021
Ik heb twee vragen over Hebreeën 5. 1. In Hebreeën 5 vers 4 staat dat niemand uit zichzelf hogepriester kan worden ...
2 reacties
15-03-2021
Wat bedoelt Brakel als hij zegt in hoofdstuk 32 over het geloof?: “Kinderen van 2 of 3 jaar kunnen wel geloven. Hunner i...
geen reacties
22-01-2021
We leven in een liefdeloze wereld. Het mensdom wordt steeds slechter. Ook ik voel dat zo. Mijn ouders zijn overleden en ...
1 reactie
22-10-2020
Mag ik vriendschappelijk contact onderhouden met iemand die lid is van de Zevendedagsadventisten of moet ik dit verbreke...
2 reacties
04-09-2020
Ik heb een paar vragen over de engelen na/tijdens de wederkomst. 1. Hoe zullen wij als gelovigen de engelen oordelen?...
geen reacties
17-06-2020
In Romeinen 3:21 wordt tweemaal geschreven over de wet. De eerste keer met een kleine letter en de tweede keer met een h...
geen reacties
22-04-2020
Binnen ons kerkverband (CGK) werd een tijdje terug de doop bediend aan een doodgeboren kindje. Nu weet ik dat ze tegenwo...
geen reacties
19-02-2020
N.a.v. het antwoord van ds. H. Peet met als onderwerp “David vervloekt” zou ik wel eens willen weten wat hij in dit kade...
geen reacties
06-01-2020
In 2 Samuel 16:10 lezen we dat David denkt dat de Heere Simeï mogelijk heeft gezegd David te vloeken. Nu was het vloeken...
geen reacties
26-11-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering