De mens niet monogaam geschapen

Ds. C.J. Barth / 4 reacties

05-07-2010, 15:00

Vraag

Laatst had ik een gesprek met een christelijke man over trouw zijn. Hij is een goede bekende van me. Het schokte mij te horen dat hij aangaf niet monogaam te kunnen/willen zijn. Dat hij weet dat het hem van God vandaan houdt, maar dat hij niet bereid is het op te geven om zo dichter bij God te kunnen leven. Hij zegt ook dat hij weet dat het zijn vrouw kwetst, maar hij is daarin wel eerlijk tegen haar, zodat ze weet waar ze aan toe is. Hij gaf ook aan niet te geloven dat een mens monogaam is geschapen. Hij haalde diverse voorbeelden aan uit de Bijbel waarin mannen meerdere vrouwen hadden, o.a. Jacob, Abraham, Salomo, Simson die naar de prostituees ging, enzovoorts. Toen ik aangaf dat mannen uit de Bijbel daar ook voor werden gestraft -neem David- gaf hij aan dat dat niet voor iedere man uit de Bijbel gold, zoals Salomo met zijn duizend vrouwen. Ik wist niet meer wat ik er op moest zeggen. Klopt het dat een mens niet monogaam is geschapen? Hoe verklaar je dat mannen in de Bijbel meerdere vrouwen hadden? Ik vind het heel moeilijk om hier een mening over te vormen zonder de ander te kwetsen. Wellicht kan iemand hier wat duidelijkheid over geven?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ook ik ben geschokt door deze vraag. Dit is misbruik van Gods Woord. De samenvatting van heel de Bijbel is immers: Gods liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Niemand mag de Bijbel gebruiken als excuus om bij God vandaan te gaan en eigen vrouw te kwetsen. Arglistig is ons hart. De Bijbel noemt de praktijken van uw vriend eenvoudig hoererij en overspel. Het is juist duidelijk dat de mens monogaam is geschapen. God schiep Adam en Eva. Eén man en één vrouw. Zo is het van het begin geweest (Genesis 2:24). Bij vragen rond huwelijk en seksualiteit moeten we juist op dit begin teruggrijpen. Dat doet ook Jezus, als Hij ingaat op vragen rond huwelijk en echtscheiding (Mattheüs 19: 4-9).

Wat betreft de voorbeelden van mannen met meer vrouwen in de Bijbel, kunnen we zonder uitzondering zeggen dat er veel problemen van kwamen. Misschien zagen deze personen weinig bezwaren, maar de bijbelschrijvers laten Gods afkeuring zien. Steeds leggen ze de vinger bij de problemen van meerdere vrouwen. Abrahams tweede huwelijk, met Hagar, was eigenmachtig, gaf aanleiding voor veel ruzie en eindigde in een scheiding. Jakobs vier vrouwen waren de bron van jaloezie en broedertwist. De problemen bij Davids troonopvolging waren rechtstreeks gevolg van zijn meerdere vrouwen. Salomo’s vele vrouwen brachten hem bij God vandaan, omdat hij met zijn vrouwen de afgoden ging vereren (1 Koningen 11:1-9). Reden genoeg om trouw aan eigen vrouw te zijn. Het omgaan met meerdere vrouwen lijkt in het begin aantrekkelijk, maar eindigt in veel ellende. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Achteraf zal deze vriend zeggen: was ik maar nooit hieraan begonnen. Hij zal nooit de diepe huwelijksband krijgen die anderen wel hebben. Wie de liefde van meerdere vrouwen wil, zal van geen enkele vrouw volle liefde krijgen.
 
Een man moet trouw zijn aan zijn eigen vrouw. Spreuken 5:15-20 en nog zo’n 20 teksten in Spreuken, Efeze 5:28, Deuteronomium 5:18, Maleachi 2:14-15. Mannen die al voor hun bekering meerdere vrouwen genomen hadden, krijgen niet het advies te scheiden. Maar zij kunnen geen ambtsdrager worden: 1 Timotheus 3:2, 12. Zo belangrijk is het om één vrouw te hebben.

Uit de vruchten kennen we de boom. Hij kwetst zijn vrouw. Wat moet zij zich afgewezen voelen. Wat zal hij haar een diep gevoel van minderwaardigheid geven. Zij is blijkbaar niet genoeg voor hem. Zulke wrange vruchten laten zien dat het helemaal fout zit, wat er ook geredeneerd wordt.

Een zondige praktijk vasthouden tegen beter weten in, is ook geestelijk levensgevaarlijk. Het klinkt als: mijn levenshuis is voor God, behalve de deuren en de sleutels. Saul wilde God wel dienen, maar de Heere mocht niet aan zijn koningschap komen. Deze ongehoorzaamheid op één terrein, werd zijn complete ondergang. De rijke jongeling volgde Jezus toch niet, omdat Jezus niet aan zijn geld mocht komen.

Er past maar één remedie: erken het grote probleem, belijd de diepe schuld (aan God en vrouw) en stop er radicaal mee. Dan is er bij God vergeving en een weg terug. Jezus is gekomen om zondaren te redden! (Johannes 8:11). Gezien de enorme impact van dergelijke zaken op man, vrouw, huwelijk en evt. kinderen, zou ik ook hulp zoeken bij bijv. Stichting Schuilplaats, Stichting De Vluchtheuvel. Voor “de vrouw van”: www.kostbaarvaatwerk.nl.

Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Neerlangbroek
 • Status:
  Inactief
4 reacties
Cloudsadmirer
05-07-2010 / 21:26
Wie het boek "huwelijk van je dromen" van Gary Chapman leest, komt er achter dat 'liefde' een werkwoord is. Sterker nog: je kunt je man of vrouw niet echt liefhebben als je God niet kent! De 'liefde' van de wereld is zelfzuchtig, dat is liefhebben omdat een ander je liefhebt. God heeft juist mensen lief die Hem haten. Liefhebben zoals God het heeft bedoeld moeten wij leren; Tit 2,4 "Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;" En God gebied het ook: Kol 3,19a "Gij mannen, hebt uw vrouwen lief," Je zou zeggen dat dat vanzelf gaat, blijkbaar is dat niet zo. Hoe zou het ooit mogelijk zijn als het al zo moeilijk is om één man/vrouw lief te hebben naar God's wil, om er dan twee lief te moeten hebben? Dat is hetzelfde als een dubbele fulltime baan. Dat houd geen hond vol. Of je doet het beide half of je gaat eraan onderdoor. Maar goed gaat het nooit, dat kan een mens niet trekken.
Alphonsus
07-07-2010 / 09:17
Met een vrouw in harmonie te leven schijnt al moeilijk te zijn, laat staan met meerderen. Of je moet een masochist zijn.
Cloudsadmirer
07-07-2010 / 22:52
Ik begrijp je reactie niet Alphonsus? Het gaat toch niet over masochisme? Dat staat toch helemaal los van harmonie?
Als je masochist bent kun je volgens mij JUIST NIET in harmonie leven?
MvB
08-07-2010 / 09:50
Beste vraagsteller, wat een schokkende vraag! Wat verdrietig dat dit de situatie is in dat gezien. Het raakt mij behoorlijk omdat ik zelf ook ervaring heb met dit moeilijke punt. Ik hoop van harte dat je vriend zich bekeert van zijn weg want uiteindelijk gaat je huwelijk hieraan kapot!

Terug in de tijd

Wanneer je meerdere zwangerschappen en bevallingen achter de rug hebt, is het dan normaal dat je bij bepaalde activiteit...
geen reacties
06-07-2017
Ik ben recent getrouwd, acht maanden geleden. Ik slaap heel diep en ‘s morgens om half zeven ben ik nog steeds heel diep...
geen reacties
05-07-2011
Ik denk dat deze vraag het beste beantwoord zou kunnen worden door een seksuoloog. In mijn jeugd ben ik langdurig struct...
2 reacties
05-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering