Kritiek op dominee

drs. W.H. Hoorn / geen reacties

05-07-2016, 10:31

Vraag

Onze predikant is al twaalf jaar in onze gemeente en nog nooit beroepen. Hij gedraagt zich erg verlegen en teruggetrokken in meningen. Hij praat wel over onderlinge liefde, maar preekt daar weinig over. Z'n eigen trots is groot! Wel heeft hij het druk met gedrag van mensen, wat hij in het algemeen wil uitlichten in zijn preken en legt daarbij streng uit dat dat is wat hij van zijn Zender doorkrijgt. Mag ik hier wat van vinden?

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Het staat u volkomen vrij om iets over uw predikant te vinden. Want iedereen heeft wel een mening over een predikant. Die meningen kunnen in een gemeente erg verschillen en bovendien ook nog wel eens verschuiven. Ik ken uw predikant niet en de manier waarop u uw vraag hebt gesteld maakt eerlijk gezegd ook niet veel duidelijk.

Teruggetrokken zijn in meningen, zoals u dat noemt, kan voortkomen uit een bijbels gefundeerde houding om geen oordelen over anderen te willen vellen, zoals Christus ons dit in Matth. 1:7 voorhoudt. En een verlegen gedrag kan ook getuigen van bescheidenheid en nederigheid, wat op zich helemaal geen verkeerde eigenschappen zijn voor een dienaar des Woords, of voor een christen in het algemeen.

Maar dan zegt u vervolgens: “Zijn eigen trots is groot!” Nota bene met een uitroepteken. Dan vraag ik mij af, waar u deze nogal krachtige bewering eigenlijk op baseert, want dat is volgens mij in feite tegengesteld aan de beweringen die u eerder in uw vraag doet. En  wanneer hij volgens u teruggetrokken is in zijn meningen; hoe komt het dan dat u weet dat hij, buiten zijn preken, veel praat over onderlinge liefde? 

Nu is het wel zo dat wanneer iemand al twaalf jaar in een gemeente staat en nog nooit een beroep van elders heeft gekregen, eens goed bij de Heere en bij zichzelf te rade moet gaan om na te denken waar dit eigenlijk aan ligt. Mogelijkerwijs is de alledaagse omgang met mensen een zwak punt van hem. Wanneer je dat niet zo goed kunt, zend je, vaak onbewust en soms met de beste bedoelingen, tegenstrijdige signalen uit naar anderen, waardoor het beeld dat mensen dan van je vormen net zo tegenstrijdig kan worden. Deze tegenstrijdigheid blijkt ook al uit de manier waarop u uw vraag formuleert. Dat is ongelukkigerwijze al vaak genoeg een oorzaak geweest voor twisten en partijschappen in een kerkelijke gemeente. Maar ik ken uw gemeente niet en weet daarom ook niet wat er onder de mensen in uw gemeente leeft over hun predikant en kan in deze alleen maar op uw beeldvorming en het daarmee verbonden oordeel uwerzijds afgaan.

U schrijft ook dat hij het druk heeft met het gedrag van mensen. Betrekt hij dit dan op het gedrag van mensen in de gemeente? Hoop het niet, want dan is er sprake van een flink probleem. Of bedoelt u daarmee te zeggen dat hij daarmee wil verwijzen naar het gedrag van ieder mens, en dat dan, in het algemeen, zoals u dat ook schrijft, wil uitlichten in zijn preken? Wanneer hij in zijn preken steeds maar weer hamert op de menselijke tekortkomingen in het algemeen, maar het Evangelie daarin onderbelicht laat, mag dat best wel een punt van kritiek zijn, wat misschien ook eens met de kerkenraad en in collegiaal verband met andere predikanten aan de orde kan komen. Want een dergelijke eenzijdige en op de mens en de menselijke ervaring gerichte prediking mag dan weliswaar datgene zijn wat hij van zijn Zender meent te moeten doen, maar je hebt nog altijd Wet en Evangelie te prediken.

Zou u willen aanraden niet met uw oordelen klaar te staan, maar u er daarentegen op te richten om uw predikant en allen die in uw gemeente een taak hebben in de opbouw van Gods Koninkrijk bij te staan. En ook om hem en om anderen in uw gemeente heen te staan, met uw bijstand en met uw gebeden. Als feilbaar mens gaan oordelen over anderen, die net zo feilbaar zijn en ook maar van genade moeten leven en waarschijnlijk gewoon hun uiterste best doen om er met hun beperkte middelen en gaven nog iets van te maken, is m.i. niet de manier waarop je in een gemeente met elkaar moet omgaan. Leest u maar wat de apostel Paulus in Gods Woord in Gal. 6:1-10 daar over schrijft.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H.Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Wat moet ik doen als ik veel te veel op ga in mijn identificatiefiguur. Heel mijn leven wordt er door beheerst, ik kan h...
geen reacties
04-07-2013
Soms begrijp ik de bijbel echt niet meer! Hoe kan het dat Jona drie dagen in de walvis zat? Dat kan tegenwoordig toch oo...
geen reacties
04-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering