Satan en onze gedachten

Ds. C. den Boer / 19 reacties

05-12-2009, 13:12

Vraag

Onlangs hoorde ik in een preek dat de satan onze gedachten niet weet. En toch, het is zo moeilijk te begrijpen. Want het lijkt vaak of hij wel degelijk weet wat we denken en daar op inspeelt. Kunt u er iets over zeggen?

Antwoord

1.De duivel oftewel satan heet in de Bijbel: diabolos = lasteraar, aanklager, tegenstander van God. Hij is de aanvoerder van de engelen die tegen God in de hemel in opstand zijn gekomen en door God uit de hemel zijn gestoten. Lees Judas: 6 over het ontrouw worden van de engelen in de hemel en hoe God hen naar het rijk der duisternis verdreef. Zij kunnen nooit meer tot inkeer komen. Mensen wel, wat een wonder! Vgl. ook 2 Petr. 2:4.

2. De satan wordt in de Bijbel ook wel genoemd: de aanvoerder/overste van deze wereld (Joh. 12:31); de god van deze eeuw (2 Kor. 4:4). Dat betekent, dat hij veel macht uitoefent in de wereld.

3. Zijn werk is: Gods schepping ruïneren (destructie). Hij zet een groot vraagteken achter Gods Woord (Gen.3:1 vv) en zaait twijfel daaraan. Hij heet de vader der leugen (Joh. 8:44). In het groot is hij bezig in de wereld om de volkeren te verleiden. Niets is hem liever, dan dat Gods Woord wordt bekritiseerd en verduisterd. Hij infiltreert en injecteert Gods kroondomein (de wereld, de cultuur en de samenleving) door middel van de moderne media met goddeloze ideeën. Hij heeft vele helpers (demonen). Lees ook 2 Thess. 2:8vv

4. Hij klaagt de gelovigen aan bij God en betwist hun het eeuwig heil. Denk aan Zach. 3. Hij heet “de verklager onzer broederen” (Openb.12:10).

5. Soms worden mensen totaal gedemoniseerd door hem. Denk aan koning Saul en aan Judas, die Jezus verried. Denk ook maar aan wat mensen die door de duivel als bezeten zijn, met machtsmiddelen in de wereld uithalen (moordpartijen, enz). In de evangeliën komen we mensen tegen die door de demonen zijn bezeten (denk aan Maria Magdalena); zij zijn psychisch geheel ontwricht en hun persoonlijkheid is verwoest. Jezus echter drijft duivelen (demonen uit). Hij staat boven de macht van de hel. Zie Matth. 8:28 vv.

6. In het leven van Gods kinderen probeert hij alles in de war te sturen. Hij hitst hen op om kwaad te doen (vgl. 1 Kron. 21:1), verleidt hen tot het kwaad door inwerpselen in hun binnenste (kwade lusten, God verdacht maken, vloeken…). Hij verzoekt tot het kwaad (denk aan het Onze Vader: En leidt ons niet in verzoeking). Hij vindt het prachtig, als men zegt, dat hij niet bestaat. Daarom wees waakzaam; hij gaat rond als een briesende leeuw… (1 Petr. 5:8).

7. Hij is goed thuis in een mensenziel en weet precies onze zwakke plekken te vinden. Hij is machtig, maar niet almachtig en hij is ook niet alwetend (dat is God alleen). Hij is dus ook niet op de hoogte van onze gedachten.

8. Jezus heeft de duivel in principe verslagen toen Hij met hem worstelde in de woestijn (Matth. 4:1 vv). Zie ook Luk. 10:18. Hij overwon hem door Zich te beroepen op Gods Woord: “Daar staat geschreven.” Op Golgotha is de satan in principe verslagen (Kol. 2:15). En nu heeft hij nog een kleine tijd. Maar straks wordt hij -de grote draak, de oude slang (duivel, satanas)- die de gehele wereld verleidt met zijn engelen overwonnen en geworpen in de poel van vuur en sulfer (Openb. 12:7 vv en Openb. 20:2 vv). Hij zet nu alles op alles om Gods gemeente te vernietigen. Maar in feite ligt hij aan de ketting, als een hond die niet verder weg kan dan de ketting reikt.

9. In feite is de duivel een beperkt schepsel. Hij moet ook aan God permissie vragen voor zijn activiteiten. Denk aan Job. Straks wordt hij voor eeuwig geworpen in de poel des vuurs. Zie Openb. 22.

10. Wij moeten strijden tegen de satan door veel gebeden (wegkruipen achter Jezus). Jezus heeft voor de Zijnen gebeden. Zie Luk. 22:31 vv. Laten we vooral ook blijven lezen in de Bijbel (dat is het zwaard des Geestes, Gods Woord  Ef. 6:1-17). Zeg het Jezus na: “Ga weg achter mij, satan” (Matth. 16:23).

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

duivel
19 reacties
marina
05-12-2009 / 18:43
De duivel kent niet onze gedachten, maar hij ziet wel waar wij naar kijken en over praten. Hij hoort het ook als we hardop bidden, en weet dan heel goed welke strijd Gods kinderen hebben, en probeert ze dan ook vooral daarmee te verleiden.
gichelle
05-12-2009 / 18:54
Dan denk ik dat je maar beter zachtjes kan bidden.
eduard1
05-12-2009 / 20:51
Daarom: hardop bidden en proclameren dat
- Jezus Overwinnaar is
- Hij de kop van de satan vermorzelt heeft
- Hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde
- wij in Hem meer dan overwinnaars zijn
- wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, vrede met God hebben, door onze Heere Jezus Christus
- er géén verdoemenis (veroordeling) is voor hen die in Christus zijn
- enz.
gichelle
05-12-2009 / 21:56
Dus eduard jij vind dat je de duivel uit moet dagen???
En iemand die Jezus nog niet kent dan...
Wat de duivel niet van je weet daar kan hij ook niets mee.
adriano313
06-12-2009 / 02:31
Los van alle uitleg wordt mij niet duidelijk of hij het wel of niet kan
kan iemand dit wel uitleggen?
JackLewis
06-12-2009 / 07:58
Adriano313,

Het antwoord op die vraag kan je heeeel lang bezighouden, als je dat wilt. Legio antwoorden mogelijk.

Dominee Den Boer maakt in zijn antwoord mooi duidelijk wat we uit de Bijbel weten over de Duivel – en dus ook wat we niet weten. We weten niet veel van hem. De Bijbel gaat over God. Het is een openbaring van God. Hij staat centraal. Al het andere is bijzaak. Ook de Duivel.

Ik zeg het met Antoine Bodar: "Ik stel geen belang in de Duivel. Zijn bestaat boezemt me geen angst in. Zou hij niet bestaan? Dan des te beter. Maar stel dat God niet zou bestaan? Dan zou mij niets anders resten dan te verdwijnen in het niets."

Grt,
Jack.
JackLewis
06-12-2009 / 08:23
Nog even bij mijn reactie van zojuist: Ben ik niet te luchtig? Ontken ik het bestaan van de duivel? Nee hoor, dat is niet de bedoeling. Maar ik weet wel dat ik dankzij het bestaan van God – Vader, Zoon en Heilige Geest – geen willoos slachtoffer van de duivel behoef te zijn. Ik kan weerstand bieden. Niet door meer en meer te weten te komen van de duivel, maar door meer en meer bij God te horen. Niet mijn kennis van onze tegenstander doet me overwinnen maar het feit dat God die tegenstander al heeft overwonnen.

Jakobus 4 zegt: "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten." Hoe? Volgens de aanbeveling die ook de Efeziërs kregen: "Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden."
Cloudsadmirer
06-12-2009 / 13:00
Na het lezen van deze vraag, antwoord en reacties heb ik ook een vraag. Ik kan hem natuurlijk stellen aan refoweb maar wellicht heeft 1 van jullie een antwoord hierop?

Pas was het bij ons in de kerk Heilig Avondmaal. Anderhalf uur lang ben ik in gevecht met de duivel geweest! Steeds kreeg ik gedachten als: 'ik? daar aan de Tafel? ik ben geen waarlijk 'bekeerd' mens!'
'ja maar anders verloochen ik de Heere! want ik wéét dat Hij werkt in mij!'

Dan kan de duivel toch mijn gedachten lezen? Die eerste gedachten is niet van God! Het was echt een tweestrijd!

Ik zou niet durven zeggen dat de duivel mijn gedachten niet kan lezen! Misschien heeft iemand een goede Bijbelse verklaring hiervoor!?

Liefs
jodeloiti
06-12-2009 / 15:01
Doordat Jezus de overheden en machten heeft ONTWAPEND en over hen heeft gezegevierd hebben wij autoriteit over de duivel.
Wij (wedergeboren christenen) hebben autoriteit over de duivel en demonen (Lukas 10:19). God zal de duivel niet van je wegsturen, dat moet je zelf doen (Jak 4:7).
Roozemond
06-12-2009 / 15:43
gichelle: Eduard geeft met zijn antwoord niet aan dat je de duivel uit moet dagen, integendeel, hij geeft juist aan dat je de waarheid tegenover die mensenmoorder van de beginne moet proclameren, daar kan hij niet tegen want in Hem zijn we MEER dan overwinnaars. Zijn autoriteit als kind van God! Hij is een overwonnen vijand en daar zijn we ons veel te weinig van bewust. We zijn veel te vaak bang voor hem en daar sluit ik mezelf volledig bij in hoor.

Rinske: dank voor je openheid. Ik herken het wel. Maar juist door toch aan te gaan laat je aan de duivel zien dat Jezus jouw Koning is en dat hij niets over jou te zeggen heeft. God wil zien dat Zijn kinderen in blijdschap aan gaan, vrolijk zijnde in hun gemoed omdat Hij hen gered heeft en Jezus hen Zelf nodigt, de duivel wil dat verstoren. Ik hoop dat je de volgende keer, bij leven en welzijn, zonder strijd aan mag gaan! Daar bid ik voor!

Ik denk wel eens dat de duivel wel onze gedachten kan lezen. Waarom fluistert hij dan dingen in die ons op het verkeerde pad zetten? Waarom pakt hij ons op onze zwakke plekken? Maar in hoeverre zijn we hierin ook zelf verantwoordelijk? Best lastig!
gichelle
06-12-2009 / 16:16
Ik denk nog steeds dat je de duivel niet overal de schuld van kan geven.
Er staat ook in de Bijbel dat het hart arglistig is en ook wat er allemaal uit voort komt zoals kwade bedenkingen, dieverijen, hoererijen, moord en twist enz...
En een mens kan niets anders meer dan zondigen net als de duivel, alleen voor de mens is er nog verlossing mogelijk en voor de duivel niet.
Natuurlijk kan de duivel je wel proberen te verleiden maar wat nou precies van jezelf is of wat van de duivel dat weet ik ook niet.
1a2b3c
06-12-2009 / 16:30
Ik vraag me af of 1Korinthe 2:11 er iets mee te maken kan hebben.
Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is?
EVA
06-12-2009 / 17:14
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (spr)
De duivel is het die je het voor liegt, zei die niet tegen eva God heeft zeker wel gezegd...en zo zal hij altijd porberen om onze focus van Jezus af te halen, het is aan ons wat doen we met de verleiding,met de leugen!
Gaan we er in mee of niet, wanneer we niet gereinigd zijn door het bloed van Jezus heeft de duviel vrijspel, en dan kan je hem idd niet de schuld geven want je geeft hem zelf toegang want je dient niet de levende GOD, als je gereinigd mag weten door het bloed van Jezus en daar ook naar leeft (strijd) is het zeker de duivel die je porbeert te verleiden tot zonde, maar jij mag dan gaan staan in de belofte!! dat je gerechtvaardigd bent door het bloed van Jezus, en zo sluit je de deur voor de duivel.
En als hij je probeert aan te vallen is idd de proclamatie zoals eduard aangeeft heel goed, want daar kan hij niet tegen als we Koning Jezus gaan verheerlijken
gichelle
06-12-2009 / 17:59
Eva, Natuurlijk liegt de duivel, maar toen hij zei "God heeft zeker wel gezegd..."
toen probeerde hij ons niet van Jezus af te houden, want toen hadden wij Hem nog niet nodig omdat we toen nog niet hadden gezondigd.
Ook ben ik het met je eens met wat doen wij met zijn verleidingen. Maar ons eigen hart is denk ik echt niet beter als dat de duivel is.
De duivel is opgestaan tegen God en de mens ook, wat is het verschil?
Maar omdat wij nog gered kunnen worden en de duivel niet kan de duivel dat denk ik niet uitstaan en wil ons meeslepen.
En zoals wij geboren worden, in het rijk van de duivel, dan gééf je hem geen toegang maar dan heeft hij al toegang, omdat Adam dat al voor ons geregeld heeft, en wij als nakomelingen van hem met die erfenis zitten.
En natuurlijk, als je een kind van God bent, dan kan je de duivel de overwinning van Jezus over hem voor houden, want daar deel je dan ook in, zoals Eduard dat zegt, maar dan gaat hij er wel van uit dat je een kind van God bent en niemand wordt zo geboren, dus ik mis dan wel iets in zijn antwoord.
Jezus heeft hem overwonnen, maar dan moet je wel eerst Jezus hebben anders schiet je er niets mee op.
EVA
06-12-2009 / 18:28
@Gichelle,
God heeft ons gemaakt met een vrije wil, adam en eva waren goed geschapen,(en hij wilde maar 1 ding ze bij God vandaan halen door ze te laten zondigen verkeerde naam maar het is die in één :-)) maar door de verleiding en de daarop volgende wil om net als God te zijn ging eva ervoor om net als God te zijn, en zo hebben wij ook de keus Jezus te dienen, en als we dat niet doen dienen we automatisch de duivel met alle gevolgen van dien.
Mijn kinderen zijn gerechtvaardigd doordat ik en mijn man mogen weten gereinigd te zijn onder het bloed van Jezus, en daarom mag ik ze ook elke dag reinigen van hun fouten, en mag ik ze plaatsen onder het beschermende bloed van Jezus, waar ze veilig zijn, tot ze zelf de keus kunnen maken.
En mijn hart is zeker beter dan de duivel want mijn hart is gereinigd, maar daarom moet ik wel op me hoede zijn, en me wapens klaar hebben om zo de duivel met zijn giftige pijlen te weerstaan anders zal ik idd onderdaan van de duivel worden.

Dus zorg dat je gered wordt door Jezus,geef je leven over in ZIJN handen en zo keer je je af van de duivel en ga de strijd aan, met HEM dan zal je idd meer dan overwinnaar zijn.
gichelle
06-12-2009 / 18:49
@Eva, Adam en Eva waren goed geschapen, dat klopt, maar al zijn nakomelingen zijn in zonde ontvangen en geboren, en dus was onze hele natuur verkeerd, dus ook onze wil. Dus wij als nakomelingen van Adam en Eva hebben geen vrije wil meer.
En hoe bedoel je dat JIJ ze mag reinigen van hun fouten en ze mag plaatsen onder Zijn bloed? Dat snap ik echt niet.
En ik bedoel dat een mens (even?) slecht is als de duivel, zolang hij niet is gereinigd door het bloed van Jezus. (en in zichzelf nog steeds even slecht).
Ik ben nog niet zo lang op refoweb, maar ik heb denk ik wel de helft meer vragen dan voor ik hier was.
Ik bedoel het niet als kritiek hoor, echt niet, maar soms snap ik het allemaal niet meer.
EVA
06-12-2009 / 18:56
@Gichelle

Vind je het goed als je me even mailt, het blijft wel over de duivel gaan maar we kunnen misschien beter dit even via de mail voortzetten,
wil graag proberen je vragen te beantwoorden
evangelie@live.nl
Cloudsadmirer
07-12-2009 / 09:22
Roozenmond: bedankt, fijn om te weten dat er iemand voor me bid!
Johan00297
08-12-2009 / 14:52
Hoi Rinske, nooit eerder heb ik gereageerd, maar op jou vraag wil ik graag wat zeggen...
Voor mij was dit ook heel herkenbaar, ik heb er veel over nagedacht.
Ik denk dat we moeten beseffen dat als we geen kind van God zijn wij eigenlijk een kind van de duivel zijn, God kent als Vader onze zwakheden, behoeftes etc.

Naar mijn mening kan de duivel geen gedachten lezen, (in geval van waarzeggerij stel je jezelf open en geef je buiten de wil van God om toestemming om dit wel te doen) wel is deze bijzonder goed in het herkennen van al onze emotie uitingen en weet dat wij van nature de zonde liefhebben... De vervelendste emotie uiting in dit geval is dat wij in gebed ons overgeven aan onze Hemelse Vader, wij worden 1 met de Vader en hij moet wijken.

Nu concreter jou vraag; wij hebben 3 vijanden; de duivel, de wereld en ons eigen vlees... en ik denk dat ons eigen vlees ons op zo'n moment aanklaagt, onze oude natuur, ons oude ik kind van de duivel.
De duivel mag niet zomaar Gods kinderen lastigvallen en ik denk dat net als in het geval van Job, de duivel het groter zou aanpakken, hij zou ons willen vermoorden voor wij de avondmaalstafel bereiken, want door aan te gaan verkondigen wij Zijn dood..... het volbrachte werk als levend getuigenis.
Groot waren de woorden die uitgesproeken werden en op mijn hart gedruk werden..
De Meester is er en Hij roept u, Zijn schapen kennen Zijn stem.
Niet het onreine ik, maar Jezus die ons door zijn bloed ziet.
Vriendelijke groeten Johan.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 34 jaar. Ik heb al enige tijd contact met een jongeman. Geen verkering nog. Ik merk dat ik he...
geen reacties
05-12-2005
Mijn vriend doet aan zelfbevrediging. Ik vind dat niet zo'n fijn idee. Mijn mening is dat seksualiteit iets is voor in h...
geen reacties
05-12-2005
Kunt u een uitleg/samenvatting geven van het eerste gebod?
1 reactie
05-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering