Wedergeboorte, vervulling en verzegeling met de Heilige Geest

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Vallen wedergeboorte en vervuld worden met de Heilige Geest samen, en het vervuld worden met de Heilige Geest en de verzegeling met de Heilige Geest samen?

Antwoord

Ik maak het antwoord kort, dan is het duidelijk. Daarnaast stuur ik een bijlage met een artikel over de vervulling met de Geest n.a.v. Joh. 7:37-39.

1. Wedergeboorte: Hieronder verstaan we in de regel de levendmaking als een geestelijk dode zondaar levend gemaakt wordt. Dat is dan het begin van het geestelijk leven. Er is ook wedergeboorte in ruimere zin, en dat is het zelfde als de heiligmaking. Zo gebruikt Calvijn meestal het woord wedergeboorte.

2. De vervulling met de Heilige Geest kan alleen plaats vinden bij mensen, die wedergeboren zijn en in de Heere Jezus geloven. Zie bijgaand artikel over "Levend water". Zie ook Efeze 5:18. Dat is een proces in het leven van de gelovigen, dat zich telkens weer herhaalt. Die vervulling geeft zekerheid en gedrevenheid om te getuigen. Een doorgaande zaak.

3. De verzegeling met de Geest is precies het zelfde als de wedergeboorte. Ieder kind van God is verzegeld met de Heilige Geest. Dat gebeurt op het moment dat je tot het geloof komt. Paulus spreekt daarover in Efeze 1:13. Het woordje "nadat" kan beter vertaald worden met "op het moment dat" je tot het geloof gekomen bent. Zie ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27 over de Kerk, de eerste alinea.

Alle gelovigen zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een objectieve zaak. Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in je hart wonen. Natuurlijk merk je dat en dat is het subjectieve.

Als het niet duidelijk is of je wil 'tegengas' geven, ga gerust je gang.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kunnen wij eerst gedoopt worden en dan pas leren? Gods woord verteld ons dat wij eerst moeten leren en dan gedoopt w...
geen reacties
30-11-2005
Ds. C. Harinck. U heeft het boek Personen uit de Christenreis en de Christinnenreis geschreven, maar dit is helaas nerge...
geen reacties
30-11-2001
Ik ben helemaal weg van Jan Smit.  Ik zat laatst in de kerk (Ger. Gem.) toen waarschuwde de dominee hier erg tegen: Gooi...
geen reacties
30-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering