Ter ere van de Heere leven

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

01-10-2019, 08:00

Vraag

Wat wordt er nu precies bedoeld met “ter ere van de Heere leven”?

Antwoord

De mens is geschapen om zijn Schepper te eren: dat is te loven en te prijzen. Niet alleen om wat Hij ons geeft en gegeven heeft. Maar bovenal om Wie Hij Zelf is. Eren betekent ook gehoorzamen. En gehoorzamen kan als we Zijn wil kennen. Die wil heeft God ons in Zijn Woord geopenbaard. Hij wil onze zaligheid. En daarom heeft Hij Zijn Zoon als Zaligmaker gezonden. Dus om ter ere van God te leven wil zeggen dat we in alles, kleine en grote dingen, naar Zijn wil vragen. Zoals Saulus van Tarsen vroeg, toen Jezus hem verscheen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal. (Hand 9:6). 
 
Dan wordt ons leven niet meer geleid door wat wij willen, of wat wij hier of daar van vinden, maar dan is ons leven getekend door het volgen van Jezus. Dat belooft geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Door U, door U alleen om ’t eeuwig welbehagen. Dat welbehagen is in Jezus Christus getoond (Jes. 53:10b).

Het leven tot eer van God zal ook aan ons gezien worden. Dat kan niet anders. En dat zal ook vijandschap ontmoeten. Dat kan ook niet anders. Een dienaar is niet meer dan zijn Meester (Joh 15:20).

Veel psalmen zingen van en tot eer van God. Bijvoorbeeld Ps. 52:7, Ps. 103:1, 11. Enz.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

geen reacties

Terug in de tijd

Een vriend van mij hoort bij twee PKN-gemeenten. In de ene gemeente zijn ze lid en de andere gemeente gaan ze vaak heen ...
geen reacties
30-09-2009
Ongeveer een jaar geleden is mijn belangstelling gewekt voor het christendom en sindsdien kom ik ook wekelijks in de ker...
2 reacties
30-09-2015
Wij weten sinds een jaar dat wij medisch gezien helaas geen kinderen kunnen krijgen. Dit is een groot verdriet voor ons....
6 reacties
30-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering