Karakter van veel twijfel en geloofszekerheid

Ds. P. J. den Admirant / geen reacties

16-07-2008, 00:00

Vraag

De verzegeling met de HG is dat ik mag geloven dat Zijn beloftewoord voor mij waar is. Maar hoe doet de HG dat dan precies? En als je een karakter hebt van veel twijfel en zo, heeft dat dan ook invloed op het gevoel van zekerheid?

Antwoord

Paulus spreekt o.m. over de verzegeling met de Heilige Geest in Efeze 1, vers 13. laten we eerst nagaan wat de apostel daar zegt. In mijn antwoord kan ik niet alles meenemen, hoe iemand tot geloof en bekering komt. Ik beperk me vooral tot de verzegeling met de heilige Geest.

Een zegel was een stempel in klei of was, dat het eigenaarschap of de echtheid aanduidt, en de garantie van de eigenaar met zich meedraagt. Door dit stempel laat de HEERE dus zien wie van Hem zijn. Hij zet als het ware een stempel op Zijn kinderen: jullie zijn van Mij. Dat doet Hij door hun Zijn Geest te geven. De Heilige Geest is dus zelf het zegel of stempel van God op het leven van de gelovigen. Daardoor merkt Hij Zijn kinderen. Daarmee schenkt Hij zekerheid. Want de Geest is het die het Woord van God in ons zeker maakt. Drie dingen zijn hierbij van groot belang:

1. Paulus laat zien dat deze verzegeling in relatie tot Christus staat. In Hem bent u verzegeld. De gelovigen hebben alles in Christus. De verkiezing: van eeuwigheid door de Vader verkoren in Hem, vers 4. De verlossing door Hem in Zijn bloed, vers 7. Maar nu heeft Hij aan het kruis ook de Geest verdiend. Hij stortte de Geest op de Pinksterdag over Zijn gemeente op aarde uit. Wie de Geest wil ontvangen en blijvend Zijn werking wil ervaren, moet zich dus tot Christus wenden. In het gebed: “Heere, schenk mij voortdurend de werking van uw Geest.’ Daarbij mogen wij op het werk van de Heere Jezus pleiten: ‘U, Heere Jezus, hebt toch die Geest verdiend, toen U stierf aan het kruis.” Smekend, bedelend, maar ook hoopvol mogen wij onze harten naar de hemel ophouden.

2. Deze verzegeling staat ook in relatie tot het geloof. In Wie u ook, nadat u geloofd hebt, bent verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Het “nadat” betekent niet dat er misschien een grote tijd ligt tussen het tot geloof komen en het ontvangen van de verzegeling met de Heilige Geest. We kunnen beter vertalen met “toen u tot geloof kwam”, ontving u het zegel van de Heilige Geest. Er is dus een onlosmakelijk verband tussen het geloof en de gave van de Geest. Hoewel het geloof zelf gave van de Heilige Geest is, is de Geest ook geschenk op het geloof. Zonder geloof schenkt God aan niemand Zijn Geest. Wie in ongeloof zich van God afkeert en van Zijn beloften, die blijft dood en ongeestelijk, dat wil zeggen: zonder Heilige Geest. Waar wordt het werk van de Geest zichtbaar? Juist als wij ons oefenen in het geloof. Onze hand leren leggen op Christus, op de beloften van God. Daar komt de Geest in mee.

3. Er is ook een relatie tussen de Geest en de toekomst. In de eerste plaats wordt Hij de Geest der belofte genoemd, heel eenvoudig kun je dat weergeven door: de beloofde Geest. In het oude verbond is de Geest immers beloofd (Joël 2, Ezechiël 36). Maar nu zegt Paulus van deze Geest in vers 14: Hij is het onderpand van onze erfenis. Het woordje onderpand, kunnen we het beste weergeven met “betaling van de eerste termijn”, of: “eerste aanbetaling”. Daarin liggen twee prachtige gedachten opgesloten: 1e. De heerlijke erfenis -door God beloofd- is zeker. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Waarom? Omdat de gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. Hij wekt geloof in Gods beloften. Als Hijzelf een diep verlangen naar de dag van de volkomen verlossing heeft gewekt, zal Hij die belofte ook waar maken. 2e. Er ligt nog een tweede gedachte hierin opgesloten. De Geest is nog maar de eerste termijn betaling. Dat wil dus zeggen: het volledige bedrag, de volledige erfenis, is veel en veel groter. Want het leven hier en nu, ook het leven uit de Geest, is nog een gebroken leven. Maar straks zullen alle gelovigen staan voor de troon van God en Hem eeuwig aanbidden. God zal alles zijn in allen. Ziekte en dood, moeite, verdriet, pijn, eenzaamheid, en al het lijden dat denkbaar is zullen voorgoed verdwijnen. Geen zonde zal ooit meer als een donkere wolk het zicht op God verduisteren. Eeuwige vreugde.

Ik zie de verzegeling door de Heilige Geest dus als het ontvangen van de Geest, die inderdaad zekerheid geeft ten aanzien van Gods beloftewoorden. Hoe Hij dat doet? In de verkondiging van Gods Woord verlicht Hij het hart en het verstand van hen die zich aan de Heere toevertrouwen, zodat we de waarheid van Gods beloften leren zien, ook voor mij.

Of ons karakter daarbij een rol speelt? Zeker wel. Maar let wel op de wijze waarop je je vraag hebt geformuleerd: heeft dat invloed op het gevoel van zekerheid. Gevoel van zekerheid of zekerheid is niet hetzelfde. De Heilige Geest leert de gelovigen namelijk ook de hand op Gods belofte te leggen, tegen alle gevoel van zekerheid in. Hij leert ons namelijk niet te vertrouwen op ons gevoel, maar op de beloften van de Heere. Is geloof dan zonder gevoel? Nee, maar let wel op de juiste volgorde. Als je eerst het gevoel wil hebben en daarna het geloof, kom je er nooit uit. Maar het gelovig je mogen toevertrouwen aan de belofte van de Heere leidt tot rust en zekerheid.

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  In 2020 met emeritaat.

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over seks voor het huwelijk. Ik weet dat hier al heel erg veel over gevraagd is, maar kon geen antwoord...
geen reacties
16-07-2018
Ik heb een heel lastig en moeilijk verleden, ik heb echt letterlijk een horrorfilm in mijn leven meegemaakt. Ik was 14 j...
1 reactie
16-07-2015
Ik ben enorm verliefd op een kei-leuke jongen, maar ik heb gehoord van een goede vriendin dat hij mij een vreselijke tri...
geen reacties
16-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering