Refojeugd doet 3x zoveel aan sexting

Nieuwsredactie / 5 reacties

28-06-2018, 13:13

Reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar doen vaker aan sexting en vinden porno, gewelddadige beelden en discriminatie minder vervelend. Ook blijkt dat hun ouders minder regels en afspraken met hen maken. Dit blijkt uit het onderzoek van internetprovider Kliksafe.

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 800 reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Het identieke onderzoek is vorig jaar door de Universiteit van Amsterdam en bureau Jeugd en Media gedaan onder seculiere jongeren. Doel van het onderzoek was om risicovol mediagebruik en de rol van ouders bij de groep reformatorische jongeren te bestuderen en een vergelijking te maken tussen het mediagebruik van deze beiden groepen jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat onder reformatorische jongeren WhatsApp met bijna 89% veruit de meest gebruikte toepassing is, Instagram (63%) fors populairder dan Facebook (28%) is, en Snapchat met 44% ook een veelgebruikte applicatie is.

Sexting
Van de reformatorische jongeren zegt 7% zelf wel eens aan sexting gedaan te hebben. Dit is fors meer dan bij de seculiere jongeren. Daar geeft 2,6% aan dit te hebben gedaan. De overgrote meerderheid geeft aan het niet normaal te vinden, zendt ontvangen beelden niet verder door en wist expliciete beelden meteen. Opvallend is dat meisjes significant strenger oordelen over sexting dan jongens.


 
Risico’s
Aan de jongeren is gevraagd hoe hoog ze online risico’s inschatten. Uit de antwoorden blijkt dat ze het risico om slachtoffer te worden van phishing, ransomware en grooming laag inschatten. Veruit de belangrijkste informatiebron voor jongeren, als het gaat om online risico's, zijn de ouders (62%), gevolgd door vrienden (31%), leraren op school (28%) en oudere broers of zussen (28%). Uit het onderzoek blijkt ook dat als jongeren veel praten over online risico’s, dit aantoonbaar risicoverlagend werkt.
 
Praten en afspraken        
Meer dan de helft (54%) van de jongeren praat soms met hun ouders over schokkende beelden die ze online tegenkwamen. De andere groep (46%) doet dit nooit of bijna nooit. Door een grote groep (40%) wordt nooit of bijna nooit gepraat over afspraken en regels. De meest gemaakte afspraken gaan overigens over het telefoongebruik aan tafel en het gebruik van de mobiel in bed. Bijna alle jongeren zeggen de regels te begrijpen en vinden ze ook oké.
 
Vergelijking
Reformatorische jongeren zijn positiever over het online spreken met onbekenden én bekenden over school, hobby’s, sport, nieuws, geloof, uiterlijk, kleding, lichaam en seks vergeleken met hun seculiere leeftijdsgenoten. Van de reformatorische jongeren spreekt 45% met zijn/haar ouders over schokkende beelden. Hun seculiere leeftijdsgenoten doen dit in 70% van de gevallen. Ook blijkt dat jongeren uit de reformatorische hoek pesterijen, porno en discriminatie minder vervelend vinden dan de seculiere jongere. Grof taalgebruik vinden ze wel vervelender. Opvallend is dat reformatorische jongeren aangeven minder vaak regels opgelegd te hebben gekregen dan leeftijdsgenoten uit seculiere hoek. Zo zijn er fors minder afspraken gemaakt over privacy, gegevens van anderen doorgeven en tijdsbesteding. Ook geven reformatorische jongeren aan dat hun ouders zich minder houden aan de regels die ze zelf hebben gesteld dan de seculiere jongeren. Tot slot blijkt dat reformatorische jongeren YouTube in het algemeen vaker gebruiken dan seculiere jongeren en de videodienst Netflix even vaak.

Het hele onderzoek is hier te downloaden.

 

Tags in dit artikel:

christeneninternetnaakt
Nieuwsredactie op 28-06-2018, 13:13
5 reacties
kejak
28-06-2018 / 14:56
Weer zon flut onderzoek waarvan ik de uitkomst ook had kunnen vertellen. Als de zon schijnt vertel ik dat toch ook niet? Dat kan iedereen dan zien.

We leven in een enorm trieste tijd wat dit betreft. Jong EN oud zijn verslaafd aan de "app" en de "smartphone" (die term hoeft niet vertaald te worden:-)en de negatieve gevolgen zijn legio: bijziendheid bij jonge kinderen door te lang naar het scherm turen, te dik door te weinig beweging, onrust, stress, onderdrukking van creativiteit, afbraak van sociale vaardigheden en niet in de laatste plaats porno, porno en nog eens porno.

Kan er wel een principiele kritiek op leveren maar afgezien daarvan vind ik het zwakzinnig, zielig en ook angstwekkend.

Dat ding moet bijvoorbeeld ook mee de kerk in. Kan me niet herinneren dat vroeger iemand bijvoorbeeld een tv een godshuis in sleepte om wat afleiding te hebben tijdens de dienst , laat staan pornoboekjes , maar tegenwoordig moet het ding overal mee naar toe want " je kunt niet meer zonder"

Men gaat niet meer naar een concert om te genieten van uitvoerende musici maar om uitvoerende musici te filmen, men gaat niet meer op vakantie om leuke nieuwe dingen te zien maar men gaat op vakantie om op die plek zich suf te "appen" en te turen naar wat dan ook en als klap op de vuurpijl, zo blijkt ook uit dit onderzoek hebben mensen geen seks met elkaar om seks met elkaar te hebben maar om dat te filmen en te fotograferen. Zei die zeggen te geloven stellen de alwetendheid van en alomtegenwoordigheid van God in de schaduw, nee dat ding is overal: het is erbij als je de hond uitlaat, het is erbij in de auto achter het stuur, het is erbij op de fiets , op visite, tijdens een goed gesprek wat dan meteen geen goed gesprek meer is; het is erbij als - zoals ik laatst zag - je aan het paardrijden bent in een mooie omgeving.

De reformatorische gezindte is wat dat betreft helemaal hypocriet; de goeden niet te na gesproken. Hoe star ook maar decennia lang gold het al dan niet in bezit hebben van tv als een soort "shibbolet" maar tegenwoordig is juist ook in die kringen dat apparaat een algemeen aanvaard gegeven. Her en der word er wat tegen gewaarschuwd maar een krachtig advies om dat ding uit je leven te bannen, dat je niet dood gaat als je niet op facebook, instagram, snapchat, kik etc zit, dat je jezelf hervind omdat je alle negatieve gevolgen misloopt, dat je brein weer schoon word, zo'n advies mis ik. Integendeel, veel dominees leven zelf hun exhibitionisme uit met vakantiefilmpjes, gezinsfoto's, de preek van de week etc want ja, iedereen doet het. Vroeger op de refo-basisschool waar ik zat weigerde een meester met de klas op de foto te gaan indachtig het tweede gebod. Wat buitenissig misschien maar achteraf gezien was de man z'n tijd gewoon ver vooruit.

Wat is het toch gezellig allemaal. Altijd, overal, met iedereen in contact ; geweldig. Geweldig? Bah!!!!
Sammie2016
30-06-2018 / 09:21
satan heeft veel succes om immoraliteit te promoten, het is misschien wel zijn meest succesvolste wapen om mensen tegen God te laten zondigen.

Het is vrouw onvriendelijk, maakt seksualiteit tot iets goedkoop en vies.
Wij moeten de raad van onze heer Jezus goed in gedachte houden ........
(Mat. 5:27-30) GIJ hebt gehoord dat er werd gezegd: ’Gij moogt geen overspel plegen.’ 28 Ik zeg U echter dat een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd. 29 Indien nu uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is nuttiger voor u dat gij een van uw ledematen verliest, dan dat uw gehele lichaam in Gehe̱nna wordt geworpen. 30 Zo ook indien uw rechterhand u doet struikelen, hak ze af en werp ze van u weg. Want het is nuttiger voor u dat gij een van uw ledematen verliest, dan dat uw gehele lichaam in Gehe̱nna (eeuwige dood) terechtkomt.

Seksualiteit is een geschenk van onze lieve Hemelse Vader, Jahweh, voor een man en vrouw die met elkaar getrouwd zijn.
De goddelijke raad voor getrouwde christenen is ...
(1Kor. 7:2-5) ......
2 Maar omdat seksuele immoraliteit zo veel voorkomt, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 Laat de man aan zijn vrouw geven wat haar toekomt, en ook de vrouw aan haar man. 4 De vrouw heeft geen autoriteit over haar eigen lichaam, maar haar man. Zo heeft ook de man geen autoriteit over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. 5 Onthoud het elkaar niet, behalve met wederzijdse instemming voor een bepaalde periode zodat jullie tijd aan gebed kunnen besteden. Kom daarna weer samen, anders zal Satan jullie gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om jullie te verleiden.
Kerkganger123
01-07-2018 / 14:03
Schokkend om deze cijfers te zien.
Tegelijkertijd vraag ik me ook af in hoeverre jongeren binnen en buiten de kerk onder sexting hetzelfde verstaan. Ik kan me goed voorstellen dat b.v. een foto in BH voor een niet-christelijke jongere veel "normaler" is dan voor een christelijke jongere.

Hoe dan ook, het doet me pijn om zulke hoge percentages te zien. Hoog tijd voor een gebed om vergeving en wijsheid.
Justinus
03-07-2018 / 10:54
Gelet op de vragen die soms op Refoweb gesteld worden (bv over sexualiteit, ongesteldheid, enz. enz.) heb ik de indruk dat de ouders (te?) weinig met de kinderen praten of voorlichten, of dat té laat doen... kinderen hebben soms al ontdekt waar kennis is te halen... Dat die kennis slechts heel eenzijdig is, zal de kinderen denk ik niet opvallen.. hoe moet dat ook als ze niets of weinig gehoord hebben van de ouders of opvoeders?

De resultaten van het onderzoek bevreemden mij in dat opzicht niet.

En: wordt er in de (zondagse) Eredienst aandacht geschonken aan dit soort onderwerpen? Ook daar hebben we een stuk verantwoordelijkheid liggen!
Sammie2016
24-07-2018 / 08:46
Ik ben het eens met justinus. Ouders moeten in hun opvoeding kinderen goed informeren over seksualiteit (seksuele voorlichting).
Het moet geen taboe zijn want zoals gezegd kinderen gaan dan op eigen onderzoek uit en ze staan ook onder invloed van satan's wereld die slechtheid juist promoot.

Als kinderen goed geïnformeerd/onderwezen zijn over Bijbelse beginselen, over hoe God denkt over reinheid etc. dan kunnen zij weerstand bieden tegen sexting, daten, drugsgebruik, (overmatig) alcoholgebruik, etc. etc.

Vaders hebben daar een leidende rol in. De Bijbel zegt in Efez. 6:4 ....
En vaders, irriteer je kinderen niet, maar voed ze op met de correctie en de vermaningen van Jahweh/Jehovah.

Kinderen houden zich wijselijk aan de woorden van hun godvrezende ouders....
Efez. 6:1-2 Kinderen, gehoorzaam je ouders in eendracht met de Heer, want dat is rechtvaardig. 2 ‘Eer je vader en je moeder’ is het eerste gebod met een belofte

Meer nieuws

Reformatorische jongeren, die niet in de Biblebelt wonen, niet op een reformatorische school hebben gezeten en niet geva...
5 reacties
28-05-2018
Dat kerkgangers hun eigen kerkbank moeten meenemen alvorens ze er een dienst op kunnen bijwonen, is bepaald geen alledaa...
geen reacties
18-04-2018
Pornografie bekijken of op een andere manier even ontsnappen in seks, lijkt misschien vooral iets van mannen, maar we kr...
geen reacties
20-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering