Naakt op chatsite

C. den Hamer / 4 reacties

13-06-2014, 13:23

Vraag

Ik heb mezelf naakt laten zien op een chatsite. Ik heb er erg spijt van. Ik ben echt te ver gegaan. Wat is het beste om nu te doen? Ik weet het echt gewoon even niet helemaal meer...

Antwoord

Beste vragenstel(ster)ler,

Ondanks je korte schets van de situatie begrijp ik goed hoe je jezelf voelt. Kennelijk meegesleept door de situatie ben je je eigen grenzen over gegaan. En nu zit je met de kater, waarschijnlijk overweldigd door schaamtegevoelens en mogelijk ook angst voor gevolgen. Nu weet ik je leeftijd niet en of je vrijwillig voor de camera geposeerd hebt. Daardoor kan ik niet goed genuanceerd reageren. Daarom geef ik een antwoord wat in ieder  geval in alle situaties helpend kan zijn.

Even ten aanzien van de chatsite. De meeste chatsites hebben moderators. Deze houden toezicht en waarschuwen chatters en kunnen deze zo nodig uit de chatroom gooien. Als er geen moderators zijn betekent het dat je onveilig chatte. Daarover kun je een klacht indienen.

Naast het waarschuwen van de moderators kun je een klacht indienen bij de chatsite door op de klachtbutton te klikken. Je kunt ook vragen aan degene aan wie je jezelf hebt laten zien (als je weet wie het is) integer met het gebeuren om te gaan en niets te verspreiden.

Belangrijker is echter dat je je schaamte en mogelijke angst voor eventuele gevolgen overwint en erover gaat spreken met iemand. Vaak durven mensen zoals jij dat niet omdat je denkt dat het toch je eigen schuld is of je denkt nergens terecht te kunnen. Toch is de stap tot spreken erover, hoe moeilijk dat ook is, het meest belangrijke. Zoek iemand die je vertrouwt en bij wie je doorgaans op je gemak voelt.

Als je nog jong bent en op school zit kun je mogelijk ook spreken met je mentor of een school maatschappelijk werker. Je kunt denken aan de huisarts. De stap naar iemand in vertrouwen nemen is gewoon heel belangrijk als eerste stap om uit je benauwde situatie te kunnen komen. Je kunt ook telefonisch een hulplijn bellen. Ook is het mogelijk contact te zoeken met een hulpverleningsorganisatie waar je in alle rust kunt spreken over bovenstaande en die jou verder kunnen helpen.

Dus nogmaals: eerste stap, neem iemand in vertrouwen.

Kees den Hamer,
Psychotherapeut/seksuoloog NVVS/SH

C. den Hamer

C. den Hamer

 • Geboortedatum:
  15-03-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Zwolle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Psychotherapeut/Seksuoloog NVVS, GGZ Cruciaal

Tags in dit artikel:

chatnaaktschaamte
4 reacties
mortlach
13-06-2014 / 17:28
Ik wil graag een zeer belangrijke aanvulling geven.

ALLES wat je via internet doet, maar dan ook echt ALLES, kan worden opgeslagen en later worden gebruikt en verspreidt. Niet alleen foto's via privéberichten of e-mails, maar ook wat je voor je webcam doet, ook al denk je dat het niet wordt opgeslagen. Op Internet is niets vluchtig. Er zijn porno-sites die volledig gevuld staan met op die manier verzameld materiaal.

Alleen dat al zou je moeten doen bedenken dat je nooit of te nimmer zoiets wilt doen.

Ik besef dat de vragenstelster/-ler hier nu niets meer aan heeft, en het is geenszins mijn bedoeling de last te verzwaren, maar er lezen mensen mee en deze vraag komt in de archieven terecht voor anderen om terug te lezen.
CeesvanBeek
14-06-2014 / 10:43
Hallo.

In aansluiting op het goede advies van C. den Hamer om met een vertrouwd iemand te gaan praten (direct gaan doen!), wil ik je bemoedigen dat God nog steeds van je houdt. God de Vader staat vol verlangen te wachten op de uitkijk tot Zijn ver, ver, ver afgedwaalde zoon of dochter thuis komt.

Hij, Die je kent en je gemaakt heeft in de moederschoot, weet dat je je naakt voor de webcam hebt vertoond om onreine dingen te doen. Hij haat die zonde en alle andere seksuele onreinheden zoals masturbatie en bijvoorbeeld porno kijken. Hij heeft dit en al dat andere ook gezien en opgeschreven in Zijn gedenkboek en toch ...... blijft Hij van je houden niet met een menselijke maar met Goddelijke liefde.... onvoorwaardelijk!

'k Sprak recent een meisje van 15 jaar en zij beleed dat zij meer dan een miljoen zonden gedaan had, ja wel twee. Een schuld van de aarde tot aan de hemel en die verdween in een zee van eeuwige vergetelheid toen zij die beleed, vergeving vroeg en met die zware last naar Jezus ging als een vermoeide en belaste ziel. Zij kon nooit loskomen uit zonden in eigen kracht maar alleen door het bloed van het geslachte Lam Die alles overwonnen en alle macht in de hemel en op aarde heeft.

De zielen die zo tot Hem komen, waar alle goede voornemens telkens sneuvelen en gebonden geraakt zijn aan seks of andere zonden, geeft Hij diepe innerlijke rust, direct of in een proces. Hij stuurt niemand weg die naar Hem toegaat. Of wij ons nu voor een webcam hebben uitgekleed of verslaafd zijn aan porno, drug, drank, in overspel leven, de afgoden dienen of abortus hebben gepleegd. Hij geeft desondanks eeuwig leven en vergeving van zonden aan iedereen die zijn of haar vertrouwen op Hem stelt.

Als je durft, mag je met mij contact opnemen via dit mailadres: levendenstromendwater@gmail.com en dan wil ik met je op de knieën en samen naar de Heere Jezus gaan voor verzoening, verlossing en bevrijding. Op mijn blog kun je lezen hoe ik zelf 56 jaar heb geworsteld met allerlei zonden en toen uit genade zalig werd door het geloof in Jezus. Lees dat hier: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2014/01/geloof-de-oprit-van-de-rijksweg-naar-de.html

Laat je erdoor bemoedigen dat er een weg uit is want Jezus leeft. Laat mij je aansporen Hem nu te zoeken en nu te vinden en de doodlopende weg waarop je leeft, nu te verlaten (Heden...). Ik zag pas na mijn bekering dat die weg diep duister was en de duivel mij vele, vele, vele keren daarop verleidde en aanzette tot ernstige zonden en diepe ongerechtigheden. Nu mag ik vrij zijn en dag en nacht tot Zijn troon naderen.

Kom, zegt Jezus, kom.... kom... Ik heb nog nooit, nooit en nooit iemand die tot Mij kwam, weggestuurd!

Cees van Beek
Evangelist
Rachab
14-06-2014 / 13:39
Wat een eerlijke en liefdevolle reactie van Cees!
Ja zo is God , Hij wil ook jou zonden vergeven uit genade puur en alleen om dat!
Ga tot Hem en Hij zal je helpen ..

Liefs Rachab.
refoweb
27-06-2014 / 13:57
Cees van Beek schreef naar aanleiding van deze vraag een blog:

http://levendenstromendwater.blogspot.it/2014/06/naakt-voor-de-webcam-en-voor-god.html

Terug in de tijd

In orthodox-christelijke kring worden homorelaties afgewezen. God heeft het huwelijk bestemd voor één man en één vrouw, ...
5 reacties
13-06-2012
Wat is de meerwaarde van het christendom?
2 reacties
13-06-2013
Een gezang zegt:  "Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood." Wat betekent die zinsnede?
geen reacties
13-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering