“We willen niet provoceren”

/ 42 reacties

30-07-2016, 08:03

Nu er vooral veel OVER de organisatie “Ben ik wel Uitverkoren” wordt gesproken, is het tijd om eens MET ze te gaan praten. Op de Duikenburgse Dagen heeft het project een eigen stand. Zowel de gesprekken als het uitdelen van de brochures leiden daar niet niet tot polarisatie, blijkt uit een observatie tijdens de eerste twee dagen van de beurs. Maar eh... dat evangeliseren onder reformatorische bezoekers, is dat nu wel nodig? We vroegen het een van de oprichters, die liever anoniem wil blijven. “Het is niet ons project, maar Gods project. Wij mogen daarin een schakeltje zijn.”


“Het team ‘Ben ik wel uitverkoren?’ evangeliseert onder zowel ongelovigen als onder kerkmensen. Het team ervaart echter een speciale roeping voor mensen die worstelen met de uitverkiezing en geloofszekerheid. Als bevestigingstekst gaf de Heere 1 Tim. 2:3b,4: God onzen Zaligmaker; Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.

Veel vrijwilligers van dit team hebben zelf voorheen ook geworsteld met de uitverkiezing en geloofszekerheid en zij hebben daarom speciaal bewogenheid en liefde voor de mensen die nog hiermee worstelen. Zij hopen dat de brochures ‘Ben ik wel uitverkoren?’ voor hen tot zegen zullen zijn.

Veel kerkgangers weten niet of zij gered zijn en hebben geen geloofszekerheid. Velen leven in angst en wanhoop omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Deze mensen willen we met dit project graag bemoedigen. Anderen zijn passief afwachtend. Sommigen zijn zelfs onverschillig en denken dat als zij niet uitverkoren zijn, zij toch nooit zalig kunnen worden en dat het daarom niet uitmaakt hoe zij leven. Hen willen we aanmoedigen om niet passief of onverschillig af te blijven wachten. Het team ‘Ben ik wel uitverkoren?’ wil alle mensen graag bereiken met de boodschap van het Evangelie: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3;16). Maar ook met de verantwoordelijkheid die God bij ons neerlegt: 'Bekeert u en gelooft het Evangelie' (Markus 1:15b).

Wat we ervaren is dat mensen door het artikel in het RD een heel verkeerd beeld krijgen van het evangeliseren door ons. Ze dachten dat we agressief zouden evangeliseren en ongewild lange discussies zouden gaan voeren. In werkelijkheid vragen we de mensen zoiets als: ‘Goedemorgen, mag ik u iets geven om te lezen?’ en dan geven we de brochures. Daarna zeggen we: ‘Fijne dag verder.’ Als mensen de brochure niet willen aannemen, wensen we hen ook een fijne dag en we dringen niets op. Van te voren hebben we alle vrijwilligers gevraagd om zich aan de regels te houden door bijvoorbeeld niet te gaan ‘venten’ met brochures en om vooral niet opdringerig te zijn. We hopen dat alle vrijwilligers zich hieraan houden. We geven de bezoekers alleen iets mee wat ze thuis kunnen lezen en waarvan we hopen en bidden dat het voor hen tot zegen zullen zijn. Alleen als mensen zelf vragen stellen of een gesprek beginnen, gaan we met mensen in gesprek. We merkten dat de mensen op 'Naar Buiten' zoiets hebben van : O, is dit het nou? Waar hebben ze zich druk om gemaakt, zeg.

Wel zijn er mensen die de brochures afwijzen, maar die zijn er altijd en volgens mij komt dat meer doordat ze gewaarschuwd zijn door hun dominee of door artikelen in kerkbladen (en dit vaak klakkeloos aannemen zonder zelf dingen te onderzoeken) en niet door het artikel in het RD. Er komen ook diverse bezoekers naar ons toe om ons te bemoedigen om door te gaan en ook die vertellen dat de brochure voor hen tot zegen was geweest.

Gisteren was er een oudere man die stond te huilen bij de stand. Hij zei: Met die vraag, of ik wel uitverkoren ben, worstel ik al mijn hele leven. Hij was zo blij met de brochures en kwam later wel twee keer langs om te bedanken. We hebben hem gevraagd om ’s avonds op de knieën te gaan en hebben hem gezegd dat wij ook voor hem zouden bidden.

Ook kunnen wij je (met toestemming) een getuigenis doorgeven die we afgelopen week ontvingen via  e-mail van een meisje van 17 jaar die enkele jaren geleden een brochure had ontvangen op Wegwijs en voor wie de brochure later tot zegen is geweest.”

Beste mensen van de brochure “Ben ik wel uitverkoren?” Ik volgde via Facebook de discussie of jullie nou wel/niet moesten evangeliseren op refobeurzen. En toen moest ik denken aan de keer dat ik zo'n brochure kreeg van jullie op een refo(!)beurs. Ik wil jullie graag een hart onder de riem steken door het volgende te laten weten. Een paar jaar geleden kreeg ik op Eegwijs bij een boekenstand deze brochure in mijn handen gedrukt. Op dat moment boeide het geloof me niet zoveel, maar de brochure heb ik toen ergens op m'n kamer gelegd. Later begon ik mij (door Gods genade!!) te interesseren in het geloof en ging ik ook worstelen met de uitverkiezing. Ik wist dat die brochure ergens nog moest liggen op mijn kamer. Die heb ik toen opgezocht en heb er veel uit gelezen en van geleerd. Ik ben achteraf superblij en dankbaar dat ik dat boekje had, want daarmee is voor mij de uitverkiezing zoveel duidelijker geworden! Het is echt enorm goed uitgelegd en fijn om zo te lezen. Ik heb de brochure zelfs naar meerdere vrienden/vriendinnen en Bijbelstudies toentertijd op school meegenomen, omdat het zoveel verduidelijking gaf op op dit gebied. Daarom heeft jullie brochure zeker wel uitwerking en veel zegen gegeven! Ik wil jullie graag bemoedigen Ja, juist omdat ik las dat jullie van die negatieve reacties kregen, dacht ik... Hé! Ik heb die brochure juist toen ontvangen op een refobeurs en bij mij heeft het zo'n mooie uitwerking gehad. En toen dacht ik het is misschien wel mooi en bemoedigend om aan die mensen van de brochure te laten weten.

Broeders en zusters, ga door met jullie mooie werk!
 

Maar waarom is er dan zoveel commotie over?

"Tja, we bieden alleen iets waardevols aan, wat levensveranderend voor hen zou kunnen zijn! Waarschijnlijk het beste wat ze mee kunnen nemen naar huis (behalve een Bijbel dan)! En nog gratis ook! (In tegenstelling tot alle commercie die er op zo’n beurs is.) We doen dit al jaren op verschillende beurzen en hebben nog nooit problemen of klachten gehad van andere beursorganisatoren.

Wat betreft de beurs 'Naar Buiten'... omdat het vanwege de vakantieperiode lastig was om vrijwilligers te vinden hiervoor, hebben een paar mensen dit doorgegeven aan Arjan Baan en gevraagd of hij nog vrijwilligers wist. Arjan heeft toen een oproep op Facebook gedaan. Op dat moment waren we alleen nog maar aan het inventariseren of we vrijwilligers genoeg zouden hebben voor de beurzen.

Een stand bespreken was toen nog niet aan de orde en we hebben daarom ook geen contact opgenomen met Cees Hovius van EMG. Omdat bleek dat er te weinig vrijwilligers konden helpen tijdens de beurs “Naar Buiten” (slechts twee en dat voor vier dagen), en ook omdat een stand op deze beurs heel duur is terwijl zich geen sponsor gemeld had, hebben we besloten om daar niet te evangeliseren.

 Bovendien hebben we een mail gekregen van Hovius, waarin hij schrijft: “De beursvloer van Naar Buiten is niet bestemd voor ‘polariserende missionaire activiteiten’ (ondanks goede bedoelingen).” We zijn daar dus niet welkom blijkbaar. Jammer dat hij niet eens in gesprek gegaan is met ons. Hij wist niet eens wat we zouden gaan doen en op welke manier, maar hij heeft op voorhand deze mail gestuurd. We willen niet provoceren en hebben daarom vanwege alle bovenstaande redenen bij elkaar besloten om niet op 'Naar Buiten' te gaan dit jaar.”

op 30-07-2016, 08:03
42 reacties
balksplinter
01-08-2016 / 20:01
Vooropstellend dat ik het initiatief van “Ben ik wel Uitverkoren” prachtig vind, blijf ik toch een beetje mijn vraagtekens houden bij dat bij hoog en bij laag anoniem willen blijven. Van een initiatief waarbij namen bekend zijn kan God toch net zo goed de eer krijgen? Bovendien is het vanwege de anonimiteit een extra verdacht initiatief en dat is jammer.
Johnvb
01-08-2016 / 20:28
@balksplinter:

En wat nu als God die mensen het op hun hart gelegd heeft om dit anoniem te doen?

Daarbij gaat het vaak zo in de trant van: o, dat is van die en die, nee, laat maar zitten. Het is een feit dat er heel wat boeken, lezingen etc. afgekeurd zijn door alleen de naam van de schrijver, van de spreker of van het kerkverband te zien of te horen.

Anderen maken het verdacht, helaas! Maar waar God werkt, zal iemand dat kunnen keren?
balksplinter
01-08-2016 / 20:45
@Johnvb: Ik denk dat de kans dat men zegt "dit is anoniem, dus pas ermee op" minstens zo groot is als het door jou geschetste gevaar. Het wordt ook als argument gebruikt door de Saambinder, de Wachter Sions, etc. (overigens verder niet bepaald mijn leesvoer van voorkeur). Hoe dan ook, anonimiteit zorgt m.i. een beetje voor een wat vaag gehalte. Het lijkt er soms zelfs op alsof men een beetje met de anonimiteit pronkt.

De vraag of God daadwerkelijk anonimiteit op het hart gelegd heeft, of de wens de vader is van de gedachte, kunnen wij natuurlijk niet beantwoorden.
Johnvb
01-08-2016 / 20:49
@balksplinter:

Omdat jij die vraag over anonimiteit niet kunt beantwoorden, zou ik er dan ook niet over oordelen.
En het pronken daarover: dat heb ik bij genoemde werkgroep nog niks van gemerkt.
balksplinter
01-08-2016 / 20:51
Ik heb het idee dat er anders in menig artikel wat er over de groep gepubliceerd wordt, uitgelegd wordt waarom men anoniem wil blijven. Zo ook hierboven.

hoe dan ook, ik kan me dus voorstellen dat bepaalde mensen hun vraagtekens hebben. Maar verder, nogmaals, prachtig werk hoor van deze groep.
Johnvb
01-08-2016 / 20:57
@balksplinter:

Dit is mijn laatste reactie hierover:

"In menig artikel over...". Ja, daarin wordt van alles gezegd en geschreven.

Vragen hebben mag, oordelen en veroordelen niet. Dat is het grote verschil en daar gaat het dus zo gruwelijk mis.
Maar fijn dat je de brochure weet te waarderen.

Laten we God smeken dat God dwars tegen alles in (dwars tegen de strijd en verdachtmakingen in) een zeer machtig werk zal doen juist in onze gezindte.
Hem ter eer, de mens ter zaligheid, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.
dorual1
02-08-2016 / 23:32
Lieve mensen,

ik twijfel niet aan de goede intenties van betrokkenen, maar er staat een zeer aangrijpende geschiedenis in de Bijbel van een jonge man, over wiens geode bedoelingen niet getwijfeld zal worden, maar die onwetende inging tegen Gods inzettingen en die daarbij het leven heeft moeten laten.
En ik worstel nog steeds met de betekenis van die geschiedenis. Later was er nog een jonge man, die in volle overtuiging meende te strijden voor Gods Naam en voor Zijn zaak. Maar hij moest er achter komen dat hij onwetend Gods kinderen bestreed. Ook hij werd geveld, maar hij mocht na een paar dagen blindheid en voortdurend gebed na te zijn uitgezonden door de gemeente jarenlang arbeiden als de grote zender]ling der heidenen.
Wat ik leer uit deze bijbelse gegevens is dat wij maar heel voorzichtig moeten zijn met al die zelfbenoemde goedbedoelende zendelingen en evangelisten, waarbij ik oprechte vragen stel over de betekenis van het getuigenis dat het niet hun werk is maar Gods werk, want God heeft het in hun hart gelegd.
Veroordeel ik deze mensen? Ontken ik dat er in de reguliere kerken misstanden voorkomen? Nee en nog eens nee! Maar onze vaderen hebben niet zonder reden in het bevestigingsformulier voor ambtsdragers opgetekend dat zij van de gemeente en mitsdien van God geroepen zijn.
Er is veel zwaarheid zonder klaarheid. Maar lampjes zonder olie geven ook geen licht ....
Johnvb
03-08-2016 / 00:37
@dorual1:

Gelukkig kunnen en mogen en moeten wij het aan God overlaten hoe Hij werkt (en met wie Hij werkt) en welke zegen Hij erop geeft.

Want Hij is God en niemand meer!

Sommigen, zegt Paulus, in de gemeente tot herders, sommigen tot leraars, sommigen tot profeten. Lees 1 Korinthe 12 er maar op na.

En tot allen geldt: wees ook jij een discipel, een discipel van de Heer!
En: En gij zult Mijn getuigen zijn!

Dus... geef het maar aan God over: als het van mensen is, zal het gebroken worden, als het van God is zal het blijven bestaan en vruchten dragen.

En vruchten: daar mag van getuigd worden, genade alleen!
dorual1
03-08-2016 / 07:36
@johnvb

Gelukkig houdt God Zijn Kerk in stand en niet ik.
Deze reactie zou je echter ook kunnen geven tegenover de groep die de brochure geschreven heeft en anderen die in hun ogen bepaalde misstanden, eenzijdige prediking, etc in de kerken aan de kaak stellen.
Ik wil niet beweren dat al deze zaken niet bevraagd en besproken mogen worden, maar ik kijk inderdaad ook naar de vruchten en ik zie in het geheel van de gereformeerde gezindte veel verwarring ontstaan. En dat baart mij zorgen. Ik mis zo de Bijbelse lijn in al deze dingen. Er gaat wat mis in de kerk en hup: we richten weer een clubje op van mensen die er ook zo over denken en we maken een website en we ontlenen ons gezag aan het feit dat de Heere het in ons hart heeft gelegd (en dat is niet alleen de groep rond de brochure ...). En waag het eens dat in twijfel te trekken, want dan ga je zulke mensen veroordelen. Ik meen dat dit niet de weg is die de Heere ons wijst want God is een God van orde en daarover heb ik geprobeerd vanuit de bijbelse voorbeelden argumenten voor te geven.
Gij zult mijn getuigen zijn. Ja, het ambt van alle gelovigen. in de omgeving waarin je verkeert. Bloei op de plaats waar God je gesteld heeft. bij je buren, collega's, etc. Daarom moet de gemeente niet op een kluitje blijven zitten, maar zich verspreiden over de hele wereld. Maar getuigen is wat anders dan op eigen houtje, anoniem een aktie op het internet te gaan starten.
Het overlaten aan de Heere. Gelukkig: de Heere staat in voor Zijn eigen werk. Maar volg niet iedere geest ...En houdt aan in het gebed om een levende opwekking in onze kerken. Ik zie er naar uit dat de Geest ook in onze dagen krachtig wil werken in de harten van velen. En dat doet Hij door de dwaasheid (!) van de prediking. Daar waar twee of drie in Zijn Naam zijn vergaderd.
Mona
03-08-2016 / 08:26
@dorual1:
Je schrijft:
Er gaat wat mis in de kerk en hup: we richten weer een clubje op van mensen die er ook zo over denken en we maken een website en we ontlenen ons gezag aan het feit dat de Heere het in ons hart heeft gelegd (en dat is niet alleen de groep rond de brochure ...)

Al zoveel mensen gesproken die maar een beetje in de rondte roepen dat Heart Cry of de groep 'rond de brochure' dit zeggen.
Ik kan daar echt wel een beetje boos van raken, dit is echt ongefundeerd gepraat. Even wat dieper spitten, of een gesprek aangaan met iemand van deze organisaties, en je komt meer te weten dan dat men alleen maar een website opricht om misstanden aan de kaak te stellen. Of mensen uit de kerk te lokken.
Niemand roept op om uit je kerk te vertrekken. Sterker nog: men ziet het liefst dat je binnen je eigen kerk blijft, en de onbijbelse zaken biddend tot God, voorlegt aan de kerkenraad. Dat veel kerkenraden daar niet direct zo gecharmeerd van zijn, is een ander verhaal, niet?
H.C. en de groep van de brochure, is ontstaan uit een groot verlangen naar herleving, verootmoediging en liefde voor mensen die in verwarring zijn geraakt door de standenleer of andere afwijkende dogma's.
Johnvb
03-08-2016 / 10:29
Even voorop gesteld dat Heart Cry en de initiatiefnemers van deze brochure niet dezelfde zijn en dus ook niet wat met elkaar te maken hebben.

@dorual1:
Mijn laatste reactie naar jou toe:
Heb je de brochure wel eens gelezen? Het moet in Bijbelse lijn zijn. Nu, ik kan je zeggen: deze brochure is alleen maar bijbels onderbouwd. Met alle teksten waar je de hele Bijbel mee doorgaat over dit thema.
En verder: God geeft rechte slagen met alleen maar kromme stokken.
Dus als Hij het wil gebruiken: wie zijn wij dan om het af te wijzen?
Denk aan Jezus Die Zijn discipelen bestraft als zij anderen, die niet met Jezus wandelen, het zwijgen willen opleggen. Jezus neemt het dan juist voor die anderen op.

Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn weger zijn hoger dan onze wegen.
Laat het maar over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. Hij weet immers precies hoe of wat alles is?

En met al dit heen en weer gemail blijft de vraag voor ieder persoonlijk: Heb ik deel aan Christus? Heb ik me aan Hem overgegeven en leef ik uit Hem alleen?
Dan worden we gunnend naar anderen die dat nog niet weten of kennen.

Met je laatste opmerking over het aanhoudend gebed om herleving kan ik van harte instemmen.
CrA
03-08-2016 / 17:00
Als iemand een leer verkondigt, dan moeten we dat toetsen aan de Bijbel. Maar dat niet alleen, we moeten ook nagaan of zo iemand Jezus volgt in de praktijk van alledag. Is zijn leven in strijd met de Bijbel, dan kan zijn leer de prullenbak in. Bij anonimiteit is dat niet na te gaan.
Johnvb
03-08-2016 / 19:52
@CrA;

Dus ook alle reacties op Refoweb, die zijn ook anoniem of in ieder geval zijn het nicknames. De jouwe dus ook.
Allemaal de kliko in?

En de Hebreeënbrief? Ook geen afzendeer gemeld....

En zoals eerder vermeld: deze brochure is samengesteld door allemaal Bijbelteksten te vermelden waarin het thema wordt genoemd.
De Bijbel is dus de bron!

En inmiddels is er een woordvoerder met naam en toenaam genoemd. Dus...
dorual1
03-08-2016 / 22:40
@Mona
Het doet me verdriet dat mijn reactie je boos zou maken. Ik meen oprecht dat mijn reactie niet ongefundeerd is en zeker niet "maar wat in de rondte roepen". Ik heb hier HC niet met zoveel woorden ter sprake gebracht, maar uit diverse kerken is met HC gesproken; tot nu toe nog zonder resultaat. en de brochure groep wenst anoniem te blijven dus daar is moeilijk mee te praten. Ik heb op de website nergens kunnen ontdekken dat ze inhoudelijk het gesprek met "de Saambinder" en "de wachter Sions" zijn aangegaan - wat je inhoudelijk ook van de artikelen mag vinden die er over de brochure zijn geschreven. En het doet mij verdriet als ik hier een poging doe om summier gefundeerd fundamentele kanttekeningen te plaatsen dat deze inhoudelijke argumenten worden genegeerd of zoals @johnvd doet beantwoorden met een waarheid waarmee elke reaktie onmogelijk gemaakt wordt. Zijn advies is dat we het maar aan God moeten overlaten, want God gebruikt per definitie kromme stokken (dat God deze brochure gebruikt en er zegenrijk door werkt is boven elke twijfel verheven), dus wat zouden wij daartegen inbrengen. Nu ditzelfde argument wordt misbruikt door sommige kerkelijke gezagsdragers die niet om kunnen gaan met tegenspraak en dit wordt hen (terecht) kwalijk genomen.
We moeten erg voorzichtig zijn onze woorden voor Gods woorden te houden. In de brochure worden heel veel bijbelteksten geciteerd en er worden ook wel degelijk hele mooie dingen in de brochure gezegd. maar dat was niet de kern van mijn argument. Waarom heb je nodig te suggereren dat ik de brochure niet gelezen zou hebben. Al had ik hem niet gelezen, doet dat niets af aan mijn argument. Ik wil niemand het zwijgen opleggen, maar ik wel weten met welk gezag en met welk mandaat iemand spreekt. Lees eens mee in Mk13:20-22 waar de Heere Jezus Zelf spreekt over de laatste der dagen (let erop dat Hij hier zelf spreekt over "uitverkorenen") En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort. En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
En begrijp mij nu goed: met dit citaat wil ik niet gezegd hebben dat de brochureschrijvers valse christussen zouden zijn. Maar ik ben wel bezorgd als mensen te snel en te makkelijk hun woorden voor Gods woorden houden. Door de kerkelijke verdeeldheid is Jeruzalem al in puin en met al die goedbedoelende lieve mensen die op eigen gezag menen Gods Woord bescheidenlijker uit te leggen wordt de verwarring er niet kleiner, maar alleen nog maar groter. Houdt toch eens op met al die brochures en toerustingsconferenties. Bespreek je zorgen met je predikant en/of met je kerkenraad. Dat zal allemaal niet makkelijk zijn, maar vraag om hulp en schiet niet meteen in de aanval. En draag je predikant op in het gebed. Bid hem vol, dan kunnen we echt een opwekking verwachten.
CrA
04-08-2016 / 10:21
@Johnvb,

Anonimiteit is niet de reden om iemands leer te verwerpen, maar zijn leven wat in strijd is met de Bijbel.

Dat een auteur zijn/haar naam vermeldt heeft een doel, niet om de nieuwsgierigheid van de lezer te bevredigen, maar de betrouwbaarheid van zijn/haar schrijven te onderstrepen. Door anoniem te blijven laat je die kans liggen. Als men het vermelden van de naam zelf eerder tot nadeel dan tot voordeel ziet, wringt er iets. Daarom is het goed dat de schrijvers van de brochure:”Ben ik wel uitverkoren” nu enigszins uit de anonimiteit treden.

Antwoorden op vragen via Refoweb zijn niet anoniem en omdat reacties niet in strijd, maar in de lijn van de antwoorden moeten zijn is het niet nodig om je naam eronder te zetten. De betrouwbaarheid hoeft niet nogmaals onderstreept te worden. Dat heeft de beantwoorder van de vraag al gedaan door zijn naam te vermelden.
Mona
04-08-2016 / 10:29
"Houdt toch eens op met al die brochures en toerustingsconferenties".

Ehhh, als je je verdiept in de geschiedenis van opwekking (ik bedoel dan: de door God gewerkte opwekking en herleving, niet de emotionele liedjes!) dan zie je dat toerusting voor gelovigen ontzettend noodzakelijk is om staande te blijven in een goddeloze wereld. Door bijeenkomsten en conferentie heeft de Heere in vorige eeuwen grote herlevingen gegeven, dus laten we vooral doorgaan met elkaar opzoeken en ons met elkaar verootmoedigen in gebed, wat ook een onderdeel is van een conferentie (mag ik je uitnodigen om eens deel te nemen?)

"Bespreek je zorgen met je predikant en/of met je kerkenraad. Dat zal allemaal niet makkelijk zijn, maar vraag om hulp en schiet niet meteen in de aanval. En draag je predikant op in het gebed. Bid hem vol, dan kunnen we echt een opwekking verwachten."

Van harte mee eens. Dit is ook de doelstelling van Heartcry en 'ben ik wel uitverkoren brochure. Maar dit had je niet hoeven zeggen, want als je mijn reactie goed had gelezen, heb ik dit al lang eerder aangeven (zie laatste alinea van mijn vorige reactie).

"Bespreek je zorgen met je predikant en/of met je kerkenraad. Dat zal allemaal niet makkelijk zijn, maar vraag om hulp en schiet niet meteen in de aanval. En draag je predikant op in het gebed. Bid hem vol, dan kunnen we echt een opwekking verwachten."

Ik kan hier niet vertellen wat mijn persoonlijke omstandigheden zijn, maar wel dat ik van dit alles al heel wat heb moeten meemaken!
Maar in dit alles mag ik de hand van de Heere ervaren, en Hij geeft hoop op een herleving. Het verlangen naar een opwekking is één ding, maar het zal nooit, en dan nooit zonder strijd, en zonder persoonlijke heiligmaking gaan. Het vragen en bidden op opwekking en herleving kost persoonlijke offers. Realiseer je je dat?
Mona
04-08-2016 / 16:17
Bij het nalezen van mijn reactie zie ik dat ik met mijn laatste vraag de toon wel een beetje scherp maak.
Dat was niet de bedoeling.
Ik hoop dat je een voorbidder mag zijn voor je gemeente.
Opwekking begint bij jezelf. Daarmee bedoel ik niet dat je met je zelf aan de slag moet. Maar als jij oprecht naar opwekking en herleving verlangt, gaat de Heere eerst bij jou beginnen.
Ik hoop dat dat zo mag zijn, tot welke kerkverband je ook mag horen.
dorual1
04-08-2016 / 20:27
@Mona
Ik voelde me niet te scherp beantwoord in je eerste reactie, ik proef in je bijdragen je oprechte betrokkenheid en ik kan wel tegen een stootje.
Maar dank voor de sympatieke correctie. Dank ook voor je aanvulling tav toerusting. Ik ben niet duidelijk geweest. Ik onderschrijf ook van harte de noodzaak tot voortdurende toerusting.
Mijn zorg is dat ik de toerusting door allerlei individuele initiatieven die zich niet of nauwelijks laten corrigeren niet zie leiden tot het beoogde doel.Ik lijd aan de kerk. Ik lijd aan de kerkelijke verdeeldheid. Maar de verwarring wordt door deze parakerkelijke (term gebruikt door Arjan Baan) initiatieven niet minder, maar juist meer. Inmiddels staat Heart Cry onder kritiek van vrijwel alle kerkelijke denominaties binnen de gereformeerde gezindte en over de brochure heeft uit de Gereformeerde Gemeenten niet allen ds de Heer, maar ook een breed georienteerd predikant als ds. Vreugdenhil (en wat een hekel heb ik eraan om predikanten te klassificeren of in een hokje te stoppen - ook van ds de Heer is bekend dat hij hard studeert en zijn ogen niet sluit bij de grenzen van zijn kerkgenootschap ...) zich met zorg erover uitgesproken.
Daarom is mijn advies: stoppen met al die para initiatieven, terug naar de binnenkamer en ga het gesprek met je predikant/kerkenraad aan. Er zijn binnen de diverse kerken inmiddels best wel een aantal goede alternatieven voor jongeren en oudere jongeren om zich te laten toerusten.
Kunnen individuele mensen geen zegen hebben ervaren door de brochure of tijdens toerustingsconferenties? Ik wil dat niet ontkennen, daar is de Heere vrij in. Maar dat op zich is nog geen legitimatie. De hiermee gepaarde onrust is over het geheel genomen niet opbouwend en misleidend en ik vind dat een ernstige zaak en niet in overeenstemming met wat de Heere van Zijn kerk vraagt (zie mijn eerste reactie in deze chain)
En ja, het gesprek aangaan met een moeilijk toegankelijke predikant vraagt om zelfverloochening. Daar heb ook ik helaas ervaring mee. En toch meen ik dat dit de aangewezen weg is. Om te komen tot een voortgaande reformatie van de gereformeerde gezindheid, tot Gods eer en tot zaligheid van zielen.
Omega
05-08-2016 / 17:02
Aangezien Jan Bor zich middels het RD heeft opgeworpen als woordvoerder van "Ben ik wel Uitverkoren" is de anonimiteit er m.i. wel af. En indien onze reformatorische kerken de bijbelse opdracht van geloof en bekering wat meer serieus zouden nemen, zouden dit soort organisaties en conferenties niet nodig zijn. Evenzo het feit dat de vragenrubriek van Refoweb bestaat omdat (kritische) vragen in de eigen gemeente vaak worden gezien als een 'aanval' op de leer en/of uit principe niet gesteld mogen worden. En dan te bedenken dat Jezus de strikvragen van de Farizeeën zelfs niet uit de weg ging.

Dat "Ben ik wel Uitverkoren" bestaat is bepaald niet dankzij de gezonde en evenwichtige prediking in een zeker deel van onze gezindte. Dat is het probleem, niet deze organisatie.
dorual1
05-08-2016 / 22:19
@Omega
Je moet de dingen niet tegen elkaar afwegen of met elkaar vergelijken in die zin: wat is nu het grootste probleem? De kerkelijke verdeeldheid gaat in tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere Jezus. Dat is het grootste probleem. En de akties van allerlei parakerkelijke groeperingen maakt dit probleem niet kleiner, maar groter. Dat moet je m.i. dus niet willen. Maar ongetwijfeld kunnen we daarover van mening verschillen en dan blijft alles zoals het is: de kerken roepen moord en brand over de para's, en vice versa. Hete hoofden, koude harten en er is er een die lacht. Maar met die tegenstander wil ik niet meelachen.

Meer nieuws

Het in 1992 uitgekomen en in 1993 herdrukte proefschrift van de Zeeuwse historicus Jan Zwemer is sinds 15 juni 2016 beschikbaar op internet. In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden e...
Geen reacties
14-07-2016
Over de doop zijn al honderden boeken, studies en naslagwerken verschenen. Wat te doen met het zoveelste boekje? var bol_pml={"id":"bol_1482225899005","baseUrl":"partnerprogramma.bol.com","urlPrefi...
Geen reacties
22-06-2016
In het Gelredome kwamen zaterdag ruim 25.000 christelijke jongeren bijeen voor de 42e jongerendag van de Evangelische Omroep. De EO-jongerendag is het grootste christelijke jongerenevenement van Europ...
63 reacties
04-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering