Proefschrift over bevindelijk gereformeerden

Nieuwsredactie / geen reacties

14-07-2016, 20:12

Het in 1992 uitgekomen en in 1993 herdrukte proefschrift van de Zeeuwse historicus Jan Zwemer is sinds 15 juni 2016 beschikbaar op internet. In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw beschrijft de voornaamste ideologische ontwikkelingen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij en de kerken achter die partij tussen de jaren dertig en de jaren zeventig van de 20e eeuw.

Daarnaast zijn op de website voortaan ook negen later geschreven artikelen en lezingen te vinden die grotendeels over dezelfde bevolkingsgroep gaan. Sommige gaan over detailkwesties, andere bieden de hoofdzaken van het proefschrift in het kort, weer andere bieden een verdieping op bepaalde punten. 

Proefschrift en artikelen verschijnen nu op de website van de schrijver omdat In conflict met de cultuur nog steeds geldt als een standaardwerk en omdat er nog steeds naar wordt gevraagd. Deels focust het boek op de interne tegenstellingen binnen de ‘zware’ kerken en die tegenstellingen bestaan in 2016, getuige bijvoorbeeld sommige discussies op Refoweb, nog evenzeer als in 1992. De ideologische basis van bedoelde tegenstellingen werd hoofdzakelijk tussen 1931 en de jaren zeventig gelegd en aangescherpt.

Voor buitenstaanders biedt het proefschrift een niet onaardige inleiding op de gecompliceerde denkwereld van de bevolkingsgroep achter de SGP, die zo af en toe – soms terecht, soms niet – in het nieuws komt. Bijvoorbeeld wanneer in Vlissingen namens de SGP voor het eerst een vrouw in de gemeenteraad gekozen wordt of wanneer ergens in de Bible-belt in opiniepeilingen sprake is van een opvallend van het landelijk gemiddelde afwijkende score. Voor wetenschappers: een must voor wie meer wil weten over kerksplitsingen en de mechanismes daarachter.

Nieuwsredactie op 14-07-2016, 20:12
geen reacties

Meer nieuws

Over de doop zijn al honderden boeken, studies en naslagwerken verschenen. Wat te doen met het zoveelste boekje? var ...
geen reacties
22-06-2016
In het Gelredome kwamen zaterdag ruim 25.000 christelijke jongeren bijeen voor de 42e jongerendag van de Evangelische Om...
63 reacties
04-06-2016
Er moet een samenwerkingverband komen van reformatorische kerken of gemeenten met dezelfde belijdenis, met daarin ook be...
13 reacties
30-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering