42e EO-jongerendag

Nieuwsredactie / 63 reacties

04-06-2016, 19:59

In het Gelredome kwamen zaterdag ruim 25.000 christelijke jongeren bijeen voor de 42e jongerendag van de Evangelische Omroep. De EO-jongerendag is het grootste christelijke jongerenevenement van Europa, aldus de EO, en werd voor de tweede maal gepresenteerd door Joram Kaat. De duizenden jongeren kwamen bij elkaar om samen "feest te vieren, te dansen voor Jezus, maar vooral om uit hun dak te gaan voor bands als Planetshakers, For King & Country en de Nederlandse worldbeat-band Trinity.

Het thema van de dag was "This is love". Ondanks aansprekende bands, is het aantal bezoekers aan de EO-jongerendag de laatste jaren flink afgenomen. Het hoogtepunt was zeventien jaar geleden met 50.000 belangstellenden. Volgens de EOJD probeert men programmatisch steeds meer aan te sluiten bij de MTV Awards, waardoor met name vanuit de kerken steeds meer kritiek komt. Het onderscheid tussen een doorsnee popconcert en de EO-jongerendag wordt volgens hen ieder jaar kleiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's via www.vidiphoto.nl

Nieuwsredactie op 04-06-2016, 19:59
63 reacties
Omega
04-06-2016 / 22:04
Frapant. Op exact dezelfde plek waar Justin Bieber zich enkele jaren geleden als 'een engel van het licht' door de mensenmassa liet aanbidden, werd zaterdag op de EOJD de vraag gesteld: wie is er fan van Justin Bieber? Een massaal gejuich was het antwoord. In zijn laatste clip "Where are u now" maakt Bieber bij 3.07 min duidelijk wat en wie hij bedoelt: "Not Jesus." Voor de 25.000 aanwezigen maakt dat niet uit, want ze gaan volgens presentator Joram Kaat toch allemaal naar de hemel. Je hoeft niet te komen zoals je bent, maar je mag blijven zoals je bent. En zo jaagt de EO deze jonge zielen met een leugenleer rechtstreeks de eeuwige dood in.
Martinos
05-06-2016 / 01:11
Mooi. fijn dat zoveel jongeren mogen ervaren dat God de bron van liefde is. Hij is het waard om alle eer te ontvangen. Ik dank God voor de EO-Jongerendag, waar duizenden jongeren het Evangelie horen en God de eer geven die Hem toekomt.
Omega
05-06-2016 / 08:56
@Martinos Waar zat jij ergens?
Hotel
05-06-2016 / 22:30
Ik heb geen ervaring met EO jongerendagen maar de beelden spreken voor zich. Zelfs onze gemeenteleden die voorzichtig zijn met (be)oordelen van zulke evenementen waren verbijsterd over de concurrentieslag die de EO met de wereld wil maken. Ik wil met mijn evangelische broeders en zusters niet verzinken in een oeverloze discussie maar is mijn ongerustheid nu helemaal onterecht of sturen zij allemaal hun kinderen zonder zorgen naar een EO-jongerendag als deze?
Catherine
05-06-2016 / 23:04
Ernstig vind ik dat veel refojongeren de EO dag bezoeken en er kennelijk geen onderscheid meer wordt gezien en geproefd.
Wat Joram Kaat beweert, klinkt heel erg naar alverzoening.
Jeremiah
06-06-2016 / 07:59
Verbijsterend is idd het goede woord. Verbijsterend dat zoveel jongeren open staan om te worden opgehitst en meegesleurd door de duivel. Met christendom heeft het allemaal niets te maken. Daarom moet ons gebed zijn dat de levendmakende Geest van Christus hun ogen zal zalven met ogenzalf en hun zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Omega
06-06-2016 / 08:26
Aardig artikel vanmorgen in de Gelderlander waarin zowel bezoekers van de EOJD als die van metalconcerten werden geïnterviewd. Conclusie: ze zouden zonder problemen naar elkaars bijeenkomsten kunnen gaan. Vinden ze.

Na vijftien jaar onafgebroken bezoek aan de EOJD was ik na die van afgelopen zaterdag het meest verbijsterd. God is niet alleen liefde, maar Hij doet ook lief. Je mag blijven zoals je bent en Hij past Zich wel aan, aan jou. En het grote nieuws: iedereen gaat naar de hemel. Je hart breekt als je ziet en hoort dat daar 25.000 zielen zitten die alles voor zoete koek slikken, ook de refojongeren. Ik heb er overigens niet zo heel veel gezien, gelukkig.
Jaleco
06-06-2016 / 16:21
De Kerk moet aantrekkelijk zijn voor Christus, niet voor de wereld. Hier lijkt het omgedraaid.
Lars
07-06-2016 / 00:36
Jakobus 4: 11 en 12
Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter.
Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen oordeelt?

Als de jongeren daar massaal heengaan om met 25.000 man christelijke liederen voor God te zingen, wie zijn jullie dan om te oordelen dat dat de duivel is. Ik ben oprecht verbijsterd dat er dat soort dingen hier beweerd worden over broeders en zusters in het geloof

En wat impliceer je met de vergelijking tussen metalconcerten en de EOJD Omega? Er zijn christelijke metalbands die diepere christelijke teksten hebben dan de meeste andere christelijke liederen.
Omega
07-06-2016 / 08:56
@Lars Ik heb niet de indruk dat op de meeste heavy metalconcerten onze God aan Zijn eer komt. Wel een andere god natuurlijk. Het ging hier trouwens om een artikel uit de Gelderlander, niet om een uitspraak van mij.

Op de rest van je reactie is ook nog wel het e.e.a. af te dingen. Ik weet niet waar je hebt gezeten tijdens de eojd, maar zo massaal werd er niet meegezongen met de praiseband. Integendeel zelfs. De bezoekers (althans op het veld) kwamen vooral voor de bands. De inhoudsloze lezing van Tiemen Westerduin (God wil met jou dansen) werd door de aanwezigen vooral gebruikt om de onderlinge contacten eens flink aan te halen. Maar goed, ze hebben gelukkig niks gemist.

Het is heel simpel Lars. Jezus zegt dat zonder wedergeboorte (geloof en bekering) niemand het koninkrijk van God zal zien (Joh. 3:3). Volgens de eojd is de Bijbel blijkbaar een jokkeboek. Immers alle aanwezigen gaan naar de hemel. Bekering is helemaal niet nodig. God is niet alleen liefde, Hij doet ook lief. Je mag dus gewoon blijven zoals je bent. En dat is nu precies wat ook satan je wil laten geloven. Die gevallen engel moet weinig hebben van levendmaking en al helemaal niets van levensheiliging. Zonder heiliging zullen we immers God nooit zien (Hebr. 12:14).

Je citeert eenzijdig een uit z'n verband gerukte tekst uit Jac. 4. Je zou ook het tekstgedeelte daarvoor eens moeten lezen en toepassen. Ik ben dat voorliggende gedeelte op de eojd in ieder geval niet tegengekomen.

En wel degelijk mogen we oordelen: "Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel" (Joh. 7:24). En dat doe je door de feiten te laten spreken. Er dus naar toe te gaan, te luisteren wat er gezegd wordt en met mensen te spreken. En dat is wat ik nu al vijftien jaar achtereen doe. Ter plaatse. En daarom gaat het mij enorm aan het hart wat daar gebeurt. Jonge zielen worden bedrogen voor de eeuwigheid, de hel ingejaagd (als God het niet verhoedt) omdat uit alles wat op de eojd gedaan en gezegd wordt blijkt dat er geen verzoening met Christus nodig is.

Als je dat niet ziet, snap je of niets van het evangelie van vrije genade, of het boeit je gewoon niet dat jonge mensen verloren gaan.

Eigenlijk zou ik een oproep willen doen aan organisaties m.b.t. zending en evangelisatie om nu eens niet naar het buitenland te gaan om onder de heidenen te gaan werken, maar naar Arnhem onder jongeren bij de eojd (voor en tijdens de pauzes). Juist om daar jongeren te bewegen tot geloof en bekering en het Bijbels evangelie er te laten horen. Daar zijn de velden wit om te oogsten. Duizenden zoekende jongeren die het verstikkende zand van de EO moeten slikken omdat het levende water er niet meer voorhanden is.
Catherine
07-06-2016 / 09:55
Respect en grote waardering voor jou, Omega! Ik zou het niet op kunnen brengen om een hele dag daar te verblijven.
Veel ouders zijn zich niet bewust van de gevaren waar hun kind zich onder begeeft op die dag. Heel naief wordt er soms gedacht: ach, het is i.i.g. christelijk!
Juist het nabijkomende is zo gevaarlijk. Als er een wereldse (metal)band optreedt, is het voor ieder duidelijk. Maar als er een sausje van vroomheid over ligt, is het zo gevaarlijk. Satan weet precies hoe hij het hart van jonge mensen moet bekoren.
Wat zegt het teruglopend aantal bezoekers? EO probeert zich steeds te moderniseren, maar dat helpt kennelijk niet. Dus dat vind ik op zich dan wel verheugend, dat het aantal gehalveerd is. Al zijn het er nog steeds veel te veel!
hvdijk66
07-06-2016 / 12:05
Ondertussen in het Gelredome:

Op de vragen of er pijn, verdriet en eenzaamheid is in de levens van de aanwezigen zie ik duizenden jongeren om mij heen reageren. De immense hal wordt verlicht door een zee van schitterende lichtjes. Hoewel het een mooi schouwspel is, dringt het tot me door: Dit is niet goed. Dit laat iets van de gebrokenheid zien in deze jonge levens. Net als Tiemen wordt ik geraakt door deze aanblik. Het leven is dus niet zo mooi als het er uitziet. Als ik ze buiten zie lopen dan wordt er gelachen en wordt er plezier gemaakt. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Maar er is dus ook een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waar velen voor het oog van vrienden en leeftijdsgenoten dus toch voor uit durven komen. Een werkelijkheid die er niet zou mogen zijn. Dit is niet het leven dat God bedoeld heeft. God heeft ons geluk voor ogen niet ons ongeluk.

God voelt die pijn ook. Oneindig veel meer dan ik zou kunnen. Zijn prachtige schepping is geschonden. Maar, wat een genade, God laat het hier niet bij! Jezus verlaat de hemelse omgeving waar Vader, Zoon en Geest in een perfect liefdevolle relatie met elkaar leven. Jezus komt naar de aarde om wat kapot is te helen. Jezus komt naar jou en mij met onvoorwaardelijke liefde.

Het bijbelverhaal van de Samartiaanse vrouw laat zien hoe Jezus is. Het laat zien hoe Hij liefdevol binnenkomt in een leven dat getekend is door de pijn van gebrokenheid en afwijzing. Jezus past zich aan. Hij komt op het belachelijke tijdstip (heetst van de dag) naar de put waar de vrouw altijd heengaat. Hij gaat bij haar zitten en vraagt haar om een gunst (mag ik wat water van je?)

Jezus past zich aan. Niet met de bedoeling dat in onze levens alles bij het oude blijft. In tegendeel Jezus komt zo dichtbij om redding te brengen. Levens veranderen waar Jezus komt met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat werd duidelijk zichtbaar in het leven van de Samaritaanse vrouw. Daarvan getuigden ook drie jongeren op het podium van de jongerendag. Hun levens waren niet meer het zelfde toen God met Zijn liefde op hun pad kwam. Opnieuw werd ik geraakt maar nu van vreugde..
Lars
07-06-2016 / 13:03
@omega Ik ben me wel degelijk bewust van het voorgaande gedeelte in jakobus 4, echter zie ik niet hoe de door mij geciteerde verzen uit hun verband zijn gerukt zijn.

Om verder inhoudelijk in te gaan op de EOJD, Ik zal niet ontkennen dat er veel mensen heengaan puur omdat ze het leuke bands vinden, echter kijkend naar de teksten van de bands (met uitzondering van enkele nummers van lz7 misschien) zie ik duidelijk de christelijke boodschap. Zeggen dat dit verkeerd is omdat er veel mensen heengaan alleen vanwege de bands is zeggen dat het orgel in de kerk fout is omdat er misschien mensen alleen naar de kerk gaan omdat ze van orgelmuziek houden.

Dan over de preek van Tiemen Westerduin die volgens jou God is niet alleen liefde maar doet ook lief zou hebben gezegd. Hierbij citeer ik Tiemen: ''Hoor je wat er staat? Hier staat niet God doet lief, Hij is liefde.'' Dat God lief doet is dus niet uit zijn mond gekomen en de conclusie die je hieraan verbindt gaat dan vanzelfsprekend ook niet meer op.

In plaats van te focussen op de mensen die alleen naar de EOJD gaan om de muziek van de bands daag ik je uit om te focussen op de mensen die wel voor de inhoud gaan en ook versterkt in hun persoonlijk geloof terugkomen.
Race406
07-06-2016 / 13:17
Laat ik het zo zeggen: Wat ik ervan gezien heb is niet mijn smaak (zacht uitgedrukt) en ook niet mijn idee van Evangelieverkondiging. En daar wil ik het bij laten.
Omega
07-06-2016 / 13:41
@Lars Proef je de subtiliteit dan niet? Als je zegt dat God niet lief doet, maar ondertussen mag je blijven zoals je bent (Hij houdt van je zoals je bent - Joram Koot), waarom heb je Jezus dan nog nodig? Jezus wordt op de eojd getoond als een zakmobieltje ("doe het lampje van je mobieltje aan als je denkt dat God liefde is") waar je naar hartelust mee kunt zwaaien als je je eenzaam voelt. Maar de Bijbelse boodschap van zonde en genade wordt bewust verzwegen. Het woord "zonde" ligt namelijk niet zo lekker in het gehoor en als je dat te vaak noemt, komen er volgend jaar nog minder bezoekers...

Maar Jezus komt niet in de eerste plek naar ons toe om ons van onze aardse verdrietjes en pijntjes te genezen, maar om ons te bewegen tot geloof en bekering in en naar Hem. En niet omdat wij Hem zoeken ("er is niemand die God zoekt, tot niet één toe"), maar omdat wij verloren liggen in zonden en schuld. Onze zonden moeten vergeven worden en dat kan maar op één manier: geloof en bekering. En daarover niets, nul komma nul, op de eojd. Je krijgt slechts een slap flauwekulverhaal over dansen met God en hoe fijn Hij het vindt dat er zoveel jongeren naar Arnhem komen.

De belangrijkste stap in het leven van een mens, de enige weg om zalig te worden, wordt niet verteld. En daarom komen daar ook geen mensen die voor de inhoud gaan. Want inhoud is er niet te vinden. Helaas ook niet in de meeste songs, zelfs niet van Trinity (geweldig goede band trouwens).

Sterker nog, in die vijftien jaar dat ik daar rondloop ben ik de laatste vijf jaar niemand meer tegengekomen die voor de inhoud gaat.

@hvdijk66 Jezus past Zich niet aan, Hij weet waar Hij moet zijn. En dan vraagt Hij of mensen Zich aan Hem willen aanpassen, Hem willen volgen. En daarom huilt Hij om Jeruzalem, omdat ze dat niet willen. Ze willen niet veranderen. Ze hebben het prima naar hun zin in hun huidige leventje. Natuurlijk geloven ze allemaal in God. Dat doet de duivel ook. Maar die levensverandering, radicale bekering, kost ze hun lekkere en aangename leventje. En dat willen ze niet. En ik vrees dat het op de eojd niet anders is. En door die houding kun je beter geraakt worden dan door die opgepepte en oppervlakkige EO-emoties. Iedereen voelt zich wel eens een keer eenzaam. Duh. En als God die eenzaamheid en pijn oplost (zoals Westerduin en Kaat beweren), waarom zijn er dan nog zoveel eenzame jongeren op de eojd? Daar wel eens over nagedacht?
Race406
07-06-2016 / 14:04
Omega schreef: "Maar Jezus komt niet in de eerste plek naar ons toe om ons van onze aardse verdrietjes en pijntjes te genezen, maar om ons te bewegen tot geloof en bekering in en naar Hem. En niet omdat wij Hem zoeken ("er is niemand die God zoekt, tot niet één toe"), maar omdat wij verloren liggen in zonden en schuld. Onze zonden moeten vergeven worden en dat kan maar op één manier: geloof en bekering."
Onze dominee zegt het weleens zo: "We doen niet alleen zonde, we ZIJN zelfs zonde."
En ik behoor echt niet bij een rechtse gemeente. Zo je het weten wilt: Midden tot (heel) iets links van het midden CGK.
Maar God is in Zijn Woord inderdaad heel duidelijk: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:36).
Klinkt zwaar, en dat is het ook. Maar het is wel een ontzaglijke waarheid! Een waarheid die niet verzwegen mag worden! Je hoeft echt niet altijd meteen met hel en verdoemenis te smijten, dat is wat teveel van het goede. Maar het moet bij tijden wel aan de orde komen wil de boodschap evenwichtig gebracht worden. Deze boodschap hoor ik zelfs in (PKN) kerken die als heel erg "links" te boek staan. Waarom dan niet op de EOJD in meer of mindere mate?
Jaleco
07-06-2016 / 15:00
Ter aanvulling: https://www.youtube.com/watch?v=HaXARAPq8Js
Omega
08-06-2016 / 08:07
En als je wilt weten hoe ongelovigen naar de eojd kijken, moet je de Gelderlander van vandaag even openslaan op regio 11. Korneel Jeuken legt in een ontluisterende cartoon haarfijn bloot wat er aan de hand is op de eojd. Jezus (met op zijn t-shirt het opschrift Forta/Rock 2016) vraagt aan satan hoe het was op de EO Jongerendag 2016. Zegt satan met een tevreden gezicht: "Wel lekker ruig." Misschien dat dit de ogen opent van het trouwe eojd-klapvee.
Annesophie1999
08-06-2016 / 09:25
@omega staat het artikel misschien ook ergens op internet?
Mona
08-06-2016 / 10:31
Ik heb de illustratie in de Gelderlander gezien.
"Tijden veranderen" staat er boven.
Maar dat is niet zo. Wel is het zo wat in 2 Thessalonicenzen 2 staat:
De wederhouder zal in kracht afnemen, waardoor de macht van satan meer openbaar zal komen.
En let dan ook op vers 10 en 11:
men wil de waarheid niet horen, waardoor men behouden moet worden! De waarheid van zonde en genade. En daarom zend God een krachtige dwaling, zodat de leugen (van zoetgevooisde woorden: je mag blijven zoals je bent) geloofd wordt.
Die krachtige dwaling is werkzaam onder hen die zich christenen noemen.

Meer nieuws

Er moet een samenwerkingverband komen van reformatorische kerken of gemeenten met dezelfde belijdenis, met daarin ook be...
13 reacties
30-05-2016
Refoweb-panellid ds. Kempeneers (35 antwoorden in de vragenrubriek) laat weten dat de stichting ‘Bewaar het Pand’ een we...
1 reactie
23-05-2016
Op D.V. vrijdag 27 mei organiseert Stichting OneDay een "Massale koor- en samenzangavond" in de Oude Kerk van Delft. De ...
geen reacties
17-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering