Babbeltruc

Kruipolie / 69 reacties

11-04-2023, 10:46

Als we de redactie van Refoweb mogen geloven staan er inmiddels 20.000 vragen en antwoorden online en is na ruim twintig jaar de stroom nog niet opgedroogd. Pogingen van conculega’s om soortgelijke rubrieken te starten verzinken steevast in het moeras moedeloosheid.


De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de GerGem, is echter al jaren een respectvolle volhouder. Per uitgave wordt er één vraag behandeld door één panellid. Dat moet lukken binnen een kerkband met ruim 100.000 leden, zal de redactie hebben gedacht. Het antwoord moet je dan wel enige tijd verwachten afwachten, meldt de disclaimer onder de rubriek. Er staan nog tientallen vragen in de wachtrij.

De onderwerpen zijn steevast al eens op Refoweb aan de orde geweest, maar daar gaan de synodalen nog eens dunnetjes overheen. Een nauwkeurig geselecteerde primus inter pares heeft de twijfelachtige eer dit volksdeel de oren te wassen. De ene Ger. Gemmer (lees: ter rechterzijde) is namelijk wat meer doorgeleid dan de ander (lees: ter linkerzijde). Het is al lang geen publiek geheim meer dat de richtingenstrijd bij de in 1907 gefuseerden inmiddels aardig cumuleert en dat vooral de stroming met veel animositeit voor het in rampjaar ‘53 afgedwaalde extreemrechtse stiefzusje, er met gestrekt been in gaat. Die goeie oude tijd van het slechts uitwisselen van onderlinge prikjes, stekeligheden en classisvragen in het verborgene, is voorbij. Wie meer wil weten over deze gereformeerde Bijltjesdag, dat hij belle of maile met de inmiddels gekortwiekte dames van de vrouwenbond of de gesneuvelde presidente.

Terug naar het onderwerp: de achterzijde van de Saambinder. Daar krijgen onder het kopje “Gij moet geloven” de “vlotte babbelaars” er van langs. Want die bevinden zich -naast in alle foute kerkverbanden en als smakelijk Zeeuws streekproduct- ook links uit de flank van het eigen clubje. De achterflapdominee maakt in een verwoede poging om de rechtzinnigheid dubbel te dienen echter een genante theologische uitglijder. Vriend Maarten Luther wordt er aan zijn ‘haren’ bijgesleept. Maar hoogduits blijkt al net zo lastig als Hebreeuws en Grieks. De geëxcommuniceerde reformator ziet postuum woorden vertaald die hij nooit gebezigd heeft. Frequent bezoek aan grote broer Refoweb had dat kunnen voorkomen.

De alombejubelde Deutschfreundliche Kersten wordt vervolgens ingevlogen om het ingenomen standpunt van een pauselijk credo voorzien. Kort samengevat: “Bid er maar veel om.” En dan maar verwachten afwachten. Zo kennen we de mannenbroeders weer.

Als er naast het curatorium ook een fraudehelpdesk had bestaan, zou de Saambinder het onnozele antwoord en vervolgens deze pregnante column zijn bespaard gebleven. Maar een rectificatie achteraf mag natuurlijk ook. Maar dat kan even duren, volgens de disclaimer.

Kruipolie op 11-04-2023, 10:46
69 reacties
jewannes
11-05-2023 / 14:52
Jazeker @Gtn, je slaat de spijker precies op zijn kop! Je hebt een dankbaar hart. Wees er blij om want jij hebt je “zaligheid” er aan te danken!
Die man in het 14e vers, van Lukas 18, die tollenaar, die zich gedraagt als een hypercalvinist niet! Die was helemaal niet dankbaar en had ook geen geloof dacht hij van zichzelf.
Gelukkig ben jij niet zo, o nee gelukkig niet!
Of als je die tekst nog eens opnieuw leest, en dan met je verstand erbij, heb jij net als die tollenaar ook je ogen niet van schaamte kunnen opheffen naar de hemel?
Heb je die bittere klacht ook in je hart gehad dat je het uit moest roepen, O God! wees mij zondaar genadig!
O nee toch hé, jij komt toch niet met een zondaarshart naar de Heere, dan zou het wel lijken alsof je bij die rechterflankisten hoort. Dat is een kenmerk he, waar je bij hoort. Nee, dan lijkt het net of jij geen geloof hebt en dat kan niet hé?
Heel goed van je opgemerkt hoor: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals....

Duidelijker heb je jezelf niet als die rechtvaardige farizeeër in eigen oog neer kunnen zetten!
Je hebt van de terechte vermaning van @Marijke ook veel geleerd!

Ennuh,, ik kon het helaas ook weer niet laten om weer te reageren, jammer eigenlijk!
Gtn
11-05-2023 / 15:10
Jewannes, ik ben met mijn zondaars hart bij God terecht gekomen. En toen... Heb ik God leren kennen als zó anders dan mij in rechterflankistan altijd is voorgehouden!

Ik weet waar ik vandaan kom, ik weet wat mij vergeven is. En dáárom wil ik goed spreken van mijn God, en de kleine lettertjes bestrijden die anderen bij God vandaan houden.
ChristiaanvanOosten
11-05-2023 / 18:12
Beste jewannes,

U weet veel van de bijbel, veel van hoe God een mens bekeert, maar wat is zo vooral in uw reacties mis is de liefde. Bijtende sarcasme en spot voort de boventoon, tenminste, zo komt het op mij over.
Wat zomaar bij mij opkomt onder het lezen van deze reacties is: wat zou Jezus hiervan vinden? Hoe zou Hij hier reageren?
Wat zou de apostel Johannes hiervan vinden? Kinderkens, hebt elkander hartelijk lief!

Ik zal ook proberen inhoudelijk te reageren:
Ik ben heel lang zoekende. 1 ding ben ik al wel achter:
God verkiest mensen. Geen kerkverbanden! Of je nou reformatorisch of evangelisch bent, God ziet het hart aan!

Daarom moeten wij maar heel terughoudend zijn om te oordelen lieve broeders en zusters! Vermaan elkaar in liefde!

Ons aller hart moet gereformeerd worden!
Ons aller hart heeft het Evangelie nodig! Ziet u!

Kijk naar Hem aan het kruis! Smelt jullie hart niet? Wat een liefde toont Hij! Loof Hem mijn ziel! Dan krijgen we liefde voor elkaar, ook al mankeert er aan iedereen weleens wat.
Gtn
11-05-2023 / 19:04
Beste Jewannes, volgens uw normen en waarschijnlijk ook volgens de normen van uw bevindelijke predikant voldoe ik niet aan de juiste maatstaven. Gelukkig voldeed ik wel aan de maatstaven van God, toen ik Hem nodig kreeg, (ver)hoorde Hij genadig !!

Het doet mij pijn om u zo vanuit het (missen van) klankherkenning te zien reageren. Besef toch alsjeblieft dat de wereld groter is dan rechterflankistan en dat God ook zeer zeker breder werkt dan in rechts-bevindelijke hoek. Wat een hoogmoed gaat er uit van het feit dat u beter dan God weet hoe Hij een mens moet bekeren. Echt, de Heilige Geest is niet in een kooitje te stoppen. Als je ogen ervoor geopend worden zie je dat de Heilige Geest ontzettend creatief werkt, en dat God precies weet dat een autist een andere weg nodig heeft dan een geleerde, en een vervolgde Chinees ook een andere weg nodig heeft dan een tot op het bot verwende Nederlander die meent zelfs in de kerk nog rechten te hebben...

Echt, veroordeel niet. Dat is Gods eigen werk, daar heeft Hij ons niet voor nodig.
Jande
11-05-2023 / 20:04
Wordt de wereld jaloers op zulke uit elkaar drijvende columns en discussies die daar uit voort komen?

Worden wij als Christenen van Gods wereldwijde(!!) kerk hierdoor met elkaar verbonden?
Elkaar oordelen alsof we zelf God zijn?

Er zullen verschillen blijven en als die tegen het evangelie van het kruis in gaan moeten die op grond van Gods eigen woorden weerlegd worden.

Maar vanuit liefde, de ander uitnemender achten dan onszelf

Liefde:
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
Als God ons ZO liefhad moeten wij ook elkaar liefhebben?!

Hoe anders zouden columns en reacties er uit zien als iedereen nou eens eerst aan Zijn liefde denkt voor er wat geschreven wordt. Het is ook vaak mijn gebrek hoor...

Rom15: En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.

SAMEN Hem verheerlijken:
Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.

Ik hoop en bid dat deze niet-verbindende columns stoppen!
Gtn
11-05-2023 / 20:12
@Jande, dat ben ik niet met je eens. We mogen dwalingen niet onder het tapijt vegen onder het mom van liefde. Columns zoals deze leggen de vinger op de zere plek, en ik denk dat dit juist is waarom er zó fel wordt gereageerd.

Wáárom anderen bij Jezus vandaan houden? We hebben de mooiste boodschap die er is, het zou toch héél erg egoïstisch zijn als die boodschap niet zouden delen maar voor onszelf zouden houden?
jewannes
11-05-2023 / 20:50
@Gtn, inhoudelijk heb ik geen reactie van je gekregen op mijn vorige reactie, dus ben ik er weer klaar mee. Nu zeg je tegen @Jande dat we dwalingen niet onder het tapijt moeten vegen. Je bedoeld mijn dwalingen als je je tegen mij richt, wat je voortdurend hebt gedaan.
Als je geen leugenaar of lasteraar wilt zijn, lees dan eens deze hele discussie terug en noem de dag met de tijd erbij waar ik met dwalingen ben gekomen. Kopieer de regels waar ik iets geschreven heb wat niet in overeenstemming was met Gods Woord. Als je dat niet kunt op goede grond mogen we je allemaal een goddeloze, eigengerechtige lasteraar noemen. Dat kan natuurlijk niet, want jij ga nu direct kopieën maken van mijn dwalingen. Als je deze niet laat zien ben je verplicht voorgoed je mond te houden. Nu is het aan jou om te bewijzen wie of je werkelijk bent! Toon wie je bent. Aan de vrucht kent men de boom! Geen flauwe kul meer van, ja,,, jullie zeggen,,, maar heel concreet de regel, de datum en de tijd! Heel eenvoudig toch?
Jande
11-05-2023 / 21:08
@GTN

De vinger kan en moet uit liefde inderdaad op de zere plek gelegd worden, maar zo voelt deze column niet. Vindt jij dat wel?

Zou een opbouwende, op Gods woord gegronde reactie op een mogelijk verkeerde of onbijbelse column in de Saambinder, niet veel meer toevoegen dan een column uit de hoogte, met de insteek 'ik weet het beter dan jullie allemaal' ?

Voegt een column waarin haat en afgunst t.o.v. bepaalde personen te boventoon voert wat toe? Brengt dat mensen bij Jezus? Helpt dat mee aan de opbouw van Gods koninkrijk?

Komt daar Gods onbegrensde, onbegrijpelijke zondaarsliefde in naar voren?
(van waaruit wij de mensen om ons heen liefhebben)

En ik ben het zeker met je eens dat in ALLE kerken in Nederland en in heel de wereld het goede evangelie van de gekruisigde Christus moet klinken, zonder voorwaarden of uitzonderingen.

Dat God ons behoud op het oog heeft, dat Hij wil dat we ons bekeren en in Hem geloven.

Maar nogmaals: Vindt jij en de anderen die hieronder gereageerd hebben echt dat deze column daar aan bij draagt?
Gtn
11-05-2023 / 21:32
Jewannes, Jewannes, je reageert vanuit verkeerde veronderstellingen. Ik zeg het nog een keer: veronderstellingen.

Je veronderstelt dat ik nooit met mijn zondaars hart bij God terecht ben gekomen.
Je veronderstelt dat ik (enkel) jouw bijdragen bedoel als ik het tegen @Jande heb over dwalingen.

Mis, Jewannes.

Als ik het over dwalingen heb, dan bedoel ik hetzelfde als waar tegen geageerd wordt in de columns "rechterflankistan" en "babbeltruc". Mijn reactie richting @Jande ging over of zo'n column wel of niet bijdraagt.

Ik besef heus dat het niet de humor van iedereen is, en de een er hartelijk om kan lachen terwijl de ander het totaal niet begrijpt. Persoonlijk kan ik deze vorm van humor erg waarderen. Het is een column, en daarin mag dat ook. Dat wil overigens niet zeggen dat de kern van een humoristisch betoog niet serieus genomen hoeft te worden, want beide columns snijden een heel terecht punt aan.

@Jande, ik denk daarom dat dit soort columns wel degelijk bijdragen. Ogen kunnen geopend worden door een humoristische boodschap waar ze gesloten blijven door een serieuze boodschap. Ieder mens is verschillend en heeft zijn eigen weg. God weet dat want Hij heeft ons Zelf gemaakt, dus Hij geeft ons ook precies wat we nodig hebben, we kunnen niet kopiëren van een ander!

Ik zie om me heen teveel de gevolgen van de kleine lettertjes. Jeugd (en niet alleen jeugd...) die zich uitleeft omdat God ver weg en onbereikbaar is (dat is het beeld wat ze krijgen door de prediking in rechterflankistan) !!
Ik ben helaas ervaringsdeskundige, ik weet dus waar ik het over heb. En dan bedoel ik zowel de prediking in rechterflankistan als het uitleven.

Lees ook deze columns

Mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Dat was de insteek van een debatavond in Amsterdam. Ik herhaal: mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Een van de sprekers die zich had opgegeven was een k...
2 reacties
13-03-2023
Nieuws van de jongens van ZZTop Jezusleeft! Je kunt in maart voor de provinciale statenverkiezingen te Noord-Holland stemmen op een kwetsbare, beïnvloedbare en instabiele fakkeldrager lijsttrekker. En...
4 reacties
31-01-2023
Van tijd tot tijd heb ik te strijden met aanvechtingen. Ik schiet vaak zo tekort. Verkeerde gedachten liggen altijd op de loer. Of ik reageer verkeerd op mensen of op zaken. Ik ben zo vaak op mijzelf ...
Geen reacties
19-01-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering