Babbeltruc

Kruipolie / 69 reacties

11-04-2023, 10:46

Als we de redactie van Refoweb mogen geloven staan er inmiddels 20.000 vragen en antwoorden online en is na ruim twintig jaar de stroom nog niet opgedroogd. Pogingen van conculega’s om soortgelijke rubrieken te starten verzinken steevast in het moeras moedeloosheid.


De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de GerGem, is echter al jaren een respectvolle volhouder. Per uitgave wordt er één vraag behandeld door één panellid. Dat moet lukken binnen een kerkband met ruim 100.000 leden, zal de redactie hebben gedacht. Het antwoord moet je dan wel enige tijd verwachten afwachten, meldt de disclaimer onder de rubriek. Er staan nog tientallen vragen in de wachtrij.

De onderwerpen zijn steevast al eens op Refoweb aan de orde geweest, maar daar gaan de synodalen nog eens dunnetjes overheen. Een nauwkeurig geselecteerde primus inter pares heeft de twijfelachtige eer dit volksdeel de oren te wassen. De ene Ger. Gemmer (lees: ter rechterzijde) is namelijk wat meer doorgeleid dan de ander (lees: ter linkerzijde). Het is al lang geen publiek geheim meer dat de richtingenstrijd bij de in 1907 gefuseerden inmiddels aardig cumuleert en dat vooral de stroming met veel animositeit voor het in rampjaar ‘53 afgedwaalde extreemrechtse stiefzusje, er met gestrekt been in gaat. Die goeie oude tijd van het slechts uitwisselen van onderlinge prikjes, stekeligheden en classisvragen in het verborgene, is voorbij. Wie meer wil weten over deze gereformeerde Bijltjesdag, dat hij belle of maile met de inmiddels gekortwiekte dames van de vrouwenbond of de gesneuvelde presidente.

Terug naar het onderwerp: de achterzijde van de Saambinder. Daar krijgen onder het kopje “Gij moet geloven” de “vlotte babbelaars” er van langs. Want die bevinden zich -naast in alle foute kerkverbanden en als smakelijk Zeeuws streekproduct- ook links uit de flank van het eigen clubje. De achterflapdominee maakt in een verwoede poging om de rechtzinnigheid dubbel te dienen echter een genante theologische uitglijder. Vriend Maarten Luther wordt er aan zijn ‘haren’ bijgesleept. Maar hoogduits blijkt al net zo lastig als Hebreeuws en Grieks. De geëxcommuniceerde reformator ziet postuum woorden vertaald die hij nooit gebezigd heeft. Frequent bezoek aan grote broer Refoweb had dat kunnen voorkomen.

De alombejubelde Deutschfreundliche Kersten wordt vervolgens ingevlogen om het ingenomen standpunt van een pauselijk credo voorzien. Kort samengevat: “Bid er maar veel om.” En dan maar verwachten afwachten. Zo kennen we de mannenbroeders weer.

Als er naast het curatorium ook een fraudehelpdesk had bestaan, zou de Saambinder het onnozele antwoord en vervolgens deze pregnante column zijn bespaard gebleven. Maar een rectificatie achteraf mag natuurlijk ook. Maar dat kan even duren, volgens de disclaimer.

Kruipolie op 11-04-2023, 10:46
69 reacties
Pcrtje
11-04-2023 / 16:53
Prachtige kolom. :-)
WillemB
11-04-2023 / 18:17
Een grappig geschreven stukje, maar (denk ik) iets te grappig in relatie tot de ernstige situatie in dit kerkverband!
Jongeren mogen hier, voorin de kerk, hardop en volmondig hun ja-woord geven aan God, als belijdenis van hun geloof.
Maar owee, als ze een paar weken later met hun hart ja-zeggen en hun Heere Jezus willen gedenken aan Zijn Tafel.
Dan komen er zware gesprekken, hoe ze dit toch durven doen. En of ze niet bang zijn zich te bedriegen voor de eeuwigheid…
Blijkbaar mag je wel hardop zogenaamd je “geloof” beliegen, maar als je het op Zijn uitnodiging, met je hele hart wilt doen dat uitgaat en brandt van verlangen naar Hem, wordt je ernstig vermaand en doorgezaagd of je je niet bedriegt!
Ik hoop en bid dat er nog vele jongeren (én ouderen!) bevrijd worden uit dit “samen bindend” juk!
Arrow
12-04-2023 / 13:22
Meer dan eens heb ik onderwijs mogen krijgen van de stukjes die geschreven worden. Duidelijk wordt er op Bijbelse grond geantwoord.
En ja dat schiet "linkse" zelf gelovende toetsenbordhelden in het verkeerde keelgat.
Een mens die niet kan, niet wil en dood ligt in zonden en misdaden schijnt onbijbels te zijn, rennen we hard aan voorbij aan die teksten. Nee zelf geloven, pakken, hebben en blij zijn, en zo met je eigen geloofje regelrecht naar de hel..

Ik hoop en bid dat bij velen de eigen zielenood gezien mag worden, de ogen geopend, het Waar Zaligmakend Geloof door God uit Genade geschonken, door Zijn Geest gewerkt, door Jezus Christus verdiend en mogelijk gemaakt door en in Zijn Borgwerk, en dat er bij de rechte leer van ellende, verlossing en dankbaarheid gebleven wordt, dat het beleefd wordt (zonder iets van ons, door God in ons).

Lees de rest van de Saambinder ook eens, stel je wordt er wijzer van
evantorisch
13-04-2023 / 11:17
Zelf geloven … ja duh!
Wat zou je anders willen, een ander voor je laten geloven soms?
Geloven, pakken (oftewel aannemen) … tja, blijkbaar ben je dan niet meer zo dood in de zonden en misdaden, anders liet je die dingen wel na.
Maar dat schiet de ‘’rechtse’’ (ongelovige) in het verkeerde keelgat.
Geloven, aannemen, bezitten en blijdschap … allemaal overduidelijk en veelvuldig Bijbels gegrond hoor.
Je kunt achteraf ook nog concluderen dat de Geest op je heeft ingewerkt zodat je ging geloven en levend werd, en –o argh- blij ook!
Het is maar net welke teksten je uitkiest en welke theologie je daaraan ophangt, plus door welke geschreven stukjes je je wil laten onderwijzen.
Ik hoop dat mensen zich geen zielennood meer laten aanpraten/preken.
Gtn
13-04-2023 / 12:49
Tja, het is ingewikkelder geworden. We mogen niet meer geloven als een kind, we moeten eerst voldoende doorgeleid zijn om de kleine lettertjes te kunnen begrijpen...
WillemB
13-04-2023 / 16:37
@Arrow,
Twee vragen:
Denk jij dat de Saambinder een (Bijbels!) rectificatie gaat maken over deze geestelijke blunder in het stuk van Luther?

En nog een serieuze vraag aan je:
Want moet iemand dan doen (of wat is je boodschap aan iemand) als hij/zij een mens is die niet kan, niet wil en dood ligt in zonden en misdaden?
Anemone
14-04-2023 / 12:11
Want moet iemand dan doen (of wat is je boodschap aan iemand) als hij/zij een mens is die niet kan, niet wil en dood ligt in zonden en misdaden?


Vertel het aan Jezus.
Niets meer en niets minder.
Zeg het maar gewoon tegen Hem, dat je niet kunt, niet wilt en dood ligt.
Hij is namelijk de Enige die je hieruit kan en wil en zal helpen.
Wil je dit niet tegen Hem zeggen?
Zeg dat er ook maar bij dan.
Kun je dat niet, denk je?
Zeg dat er ook maar bij dan.
Wordt je hier nijdig van? Of verdrietig?
Zeg dat er ook maar bij dan.
Wat je ook denkt of niet denkt, voelt of niet voelt, beleeft of niet beleeft, ZEG HET HEM!
Arrow
14-04-2023 / 13:38
" Ik hoop dat mensen zich geen zielennood meer laten aanpraten/preken "

Ja dat hoopt de duivel ook. Want zo zal niemand Jezus meer waarlijk nodig krijgen. Zonder ziekte/nood hebben wij de enige Medicijnmeester niet nodig.

Iig dergelijke afzeik stukjes publiceren over kerkelijke broeders (die Bijbels gegrond antwoorden geven) (ook al ben je het er niet mee eens) vind ik geen vruchten van een Godzalige wandel in Christus (en ik kom zelf ook alles te kort dat weet ik) maar om dat hier te plaatsen en zo instemmend erop te reageren, nog even een trap na, dat zegt genoeg.

En idd, we moeten ons tot God wenden in al onze tekorten, of Hij om Jezus wil uit Zijn volheid alles schenken wil.
Omega
14-04-2023 / 14:57
Wat @evantorisch bedoelt @Arrow is dat er predikanten zijn die zielennood als voorwaarde stellen om tot Christus te vluchten. Brakel, Calvijn, onze Puriteinse vrienden en de Dordtse Leerregels denken daar anders over. Geloof en bekering zijn een bevel ("u moet komen", schrijft Boston, "ik dwing u om binnen te komen"), of we onszelf op advies van het hypercalvinisme eerst zelf geschikt hebben gemaakt of niet.

Boston maakt in zijn preken (zeer aanbevolen!!!) letterlijk gehakt van het antwoord in de Saambinder. En als iemand zo'n antwoord formuleert (en die woorden niet terugneemt) is hij geen kerkelijke broeder, maar een valse leraar. Die presenteren zich in de gestalte van een engel des lichts, schrijft Paulus. Dus ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie niet door hebt dat het antwoord van deze dominee strijdig is met Gods Woord (nog los van de inderdaad flinke vertaalblunder). Een openbare zonde mag trouwens ook in het openbaar bestraft worden.

Overigens is het antwoord ook in strijd met de leer van de Ger. Gem. Lees de leerregels van '31 maar. Dus deze predikant moet door de classis vermaand worden.
Anemone
14-04-2023 / 18:23
@Arrow
En idd, we moeten ons tot God wenden in al onze tekorten, of Hij om Jezus wil uit Zijn volheid alles schenken wil.

Ja, dat is de ene helft.
De andere helft hoort daar ook bij, om tot 1 geheel te komen.
Geloof dan ook dat Hij het je geven zal.
Omdat Hij dat namelijk Zelf belooft.
evantorisch
15-04-2023 / 09:54
"Ja dat hoopt de duivel ook. Want zo zal niemand Jezus meer waarlijk nodig krijgen. Zonder ziekte/nood hebben wij de enige Medicijnmeester niet nodig."
evantorisch
15-04-2023 / 09:55
Ja dat hoopt de duivel ook. Want zo zal niemand Jezus meer waarlijk nodig krijgen. Zonder ziekte/nood hebben wij de enige Medicijnmeester niet nodig.

O ja joh, hoop ie dat? Het is me er ook eentje, niet?
Trap niet in z'n vrome praatjes hoor, hij schijnt alles in het werk te stellen om de mensen bij Jezus vandaan te houden.

Als je hem nog eens spreekt zou ik zoiets zeggen als “er staat geschreven dat het evangelie voor alle mensen is. Dat, wie ook maar tot hem wil komen hij hem/haar niet zal uitwerpen. Dat zij die willen van het water des levens mogen nemen om niet ... nog even doorgaan?
Dan staat ie samen z’n leerlingen met een mond vol tanden.
Om de aandacht af te leiden worden dan 'grote namen' en klinkende theologiën uit de kast gehaald die vroom afgelakt worden met bevindingen van het ‘ware volk.’

Die gezonde mensen, daar bedoelde Jezus de leraars mee, die het allemaal zo goed wisten. Dat waren zij die zo keurig netjes leefden dat ze tollenaren en zondaren wilden uitsluiten. Met zulk uitschot, dat heel concreet in openbare zonden leefde, wilden ze niets te maken hebben.
Dat is heel andere situatie en gemoedstoestand dan een zoekend mens die graag bij Jezus wil horen en zichzelf niet als dood en onwillig ervaart. (wat ie dan ook niet is).
Trouwens, ook over keurige mensen heeft Jezus iets aardigs gezegd.
In Lucas 15 bad de vader de oudste zoon (dat was zo'n gezond mens) om binnen te komen en deel te nemen aan de feestvreugde.
Kind zei hij, je bent altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Wees toch vrolijk en blij vanwege je broeder.
Jezus sloot niemand buiten, Hij wilde hen beide hebben.
Hij gaf een feest omdat zijn jongste zoon weer bij hem was, maar daar volgt niet uit dat hij met de oudste niets te maken wilde hebben.


Ik kan me zo voorstellen dat er veel mensen in de kerk zijn die als een Timotheus van kindsbeen af met/in het geloof zijn opgevoed.
Maar dat kinderlijke geloof moet eraan, dat vereist de theologie en dus worden ze doodgepreekt en wat ze hadden wordt weggeroofd.
Ze moeten zichzelf ervaren als dood in zonden en misdaden, niet in staat tot geloven, dat ze onoprecht en onwillig zijn en zich niet kunnen bekeren. Dat is ''de weg.''
Dieven komen om te stelen en te verderven, maar Jezus geeft leven in overvloed.
En of je nu van kind af aan, op latere leeftijd of zelfs als je oud en afgeleefd bent tot Jezus komt: Welkom!
De echtheid van iemands geloof is niet gegrond in ervaringen van dood, onmacht, onwil, zwaarmoedigheid, schuldbrieven e.d..
Iedereen mag per direct vrij naar Jezus gaan.
Stellen dat je eerst een bepaalde toeleidende weg met bijbehorende bevindingen moet afleggen, dat is pas onbijbels.
Bovendien geef je iemand daarmee het 'recht en de plicht' om ongelovig te blijven tot hij die weg gegaan is.
Dus gaan mensen op zoek naar de toeleidende weg ipv zich toe te vertrouwen aan Jezus die de weg is.
Ze bidden zich een slag in de rondte om ervaringen van dood, onmacht, onwil e.d.
Wat er feitelijk aan de hand is, is dat ze machteloos zijn die toeleidende weg te vinden.
Ik ken ook geen beloften dat Hij dergelijke ervaringen geeft op het gebed.
jewannes
15-04-2023 / 11:30
Wat me opvalt is dat als je aan de rechterflank van de Reformatorische kerk staat, je op een felle en dikwijls hatelijke manier wordt aangevallen door de grote massa godsdienstige mensen uit alle richtingen vanuit de hele godsdienstige hoek.
Dit blijkt ook weer opnieuw door deze aanval van een panellid die helemaal in de lijn van Refoweb, gekant tegen de “rechterflankisten” hun “liefdevolle” mening uitdragen.
Allemaal zeer gelovige, godsdienstige mensen die heel vijandig zijn op de behoudende groep binnen de Reformatorisch gezindten!
De mens die volop de wereld dient is hun vijand niet, daar hoor ik nooit wat over, maar die rechterflank, o, o, o, die denken niet in dezelfde richting als zijzelf en dat roept haat op.
Komt er iemand met remonstrantse ideeën of zelfs met atheïstische ideeën, die mogen en kunnen zeggen en schrijven wat ze willen, maar ze worden niet bekritiseerd of veroordeeld door het elite korps van Refoweb. In ieder geval komt er geen vijandschap openbaar!
Is dat de ware godsdienst, al die vijandigheid? Is die vijandschap niet de haat van de wereld tegen de vrije genade van God Zelf? Maak je jezelf dan geen vriend van de wereld?
Wat zou God bedoelen in Joh 15 v 18 t/m20?
“Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Gedenkt het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren”.
evantorisch
15-04-2023 / 14:43
Nog even iets over dood in zonden en misdaden:
Is dat een algemene absolute waarheid wat een dogma rechtvaardigt die letterlijk iedereen van jong tot oud geldt, of pakken we de (sociaal-culturele) context er nog even bij?
Deze brief is geschreven aan de Efeziërs die voorheen, net als de andere heidenen, een ijdel, goddeloos, zedeloos, leugenachtig leven leidden. Ef. 4.
Vol van ontucht en onreinheid, vol van de vruchten van het vlees Galaten 5: 19 – 21.
Van dat oude leven zegt de schrijver van de Efezebrief dat ze toen dood waren door de misdaden en zonden.
Precies zo praat Jezus over de jongste zoon toen hij zijn wereldse leven leidde en zijn geld er doorheen joeg, ver bij de vader vandaan.
Hij was dood en verloren, totdat hij zich bekeerd had en terug bij zijn vader was.
Mensen die de wereld liefhebben en enkel leven voor geld, eer, roem, macht en genot. 1 Joh 2: “Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.”

Ik vind het redelijk bizar als voorgangers serieuze kerkgangers voorhouden dat ze zich moeten bekeren (maar dat niet kunnen), dat ze moeten geloven (maar dat niet kunnen), dat ze onwillig en dood zijn in zonden en misdaden (terwijl ze geen jongste zoon, Galaten 5: 19 -21 en 1 Joh 2 leven leiden.)
Ik zou zeggen, wordt eens concreet en noem, net als Johannes de doper die de bekering tot vergeving van zonden preekte, man en paard. Lucas 3.
Dan weet je meteen ook dat het kletskoek is dat je je niet kunt bekeren.

Juist serieuze zoekende mensen lopen knettervast.
Ze moeten zich bekeren maar weten niet waarvan, alleen dat ze verschrikkelijk zondig zijn en het zelf niet kunnen.
De jongste zoon had zich bekeert van zijn daden, en van de oudste zoon wil de vader dat die zich bekeert van zijn gedachten (metanoia) en naar binnen gaat om blij en vrolijk mee te feesten.
Allebei heel concreet, er zit niets vaags bij.
Mensen -die niets liever willen dan een kind van God zijn- leren dat ze eerst moeten inzien/ervaren dat ze onwillig zijn om dan door God gewillig gemaakt te worden, dat is gewoon gemeen en tegenstrijdig aan de realiteit.
Die mensen horen en geloven het één, maar in hun hart leeft het ander.
Echter, hun geloof in de rechtse theologie is sterker dan de bevindingen in hun eigen hart.
Zo lang dat zo blijft verloochenen ze alles uit hun eigen hart en geest wat daarmee in strijd is.
Geloofden ze maar wat Paulus zegt: “Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.”
Dan zou je het andersom doen en alles verwerpen wat in strijd is met wat God in je hart gewerkt heeft.
Omega
15-04-2023 / 18:55
Je begrijpt het nog steeds niet @jewannes. Christus voorspelt Zijn volgelingen: "In de wereld zult gij verdrukking hebben", dus niet: "van de wereld..." Wie waren de grootste vijanden van Jezus? Juist! Niet de Romeinen maar de Farizeeën en Schriftgeleerden. Zeg maar de dode orthodoxie. Dat is nu niet anders. De grootste vijand van een onvoorwaardelijk evangelie is het hypercalvinisme. Predikanten in onze acherban die Christus verkondigen en aanbieden, zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord aanbiedt aan vijanden, zijn het voorwerp van laster, leugen en bedrog van hun hypervrome broeders die een ijzeren gordijn borduren tussen Jezus en een zondaar. En wie in eigen kring daar iets tegenin durft te brengen, gaat er aan. Denk aan Blaauwendraat, Van der Zwaag (en minder prominenten) en nu ook de presidente van de vrouwenbond van de Ger. Gem. En daarom is niet de wereld die jij bedoelt de grootste vijand van het evangelie, maar het zogenaamd vrome gezelschap dat Jezus betitelt als 'de meest verborgen Persoon'.
jewannes
15-04-2023 / 19:39
@Evantorisch, het is jou dus goed gelukt om je te bekeren als ik je zo hoor.
Dat is fijn, maar kun je ook vertellen hóe je jezelf bekeerd hebt, waardoor je zeker mag weten dat de Heere Jezus ook voor jou geleden heeft en gestorven is? Je bekering heeft geen enkele waarde als je niet concreet kan vertellen hoe je dat gedaan hebt.
Je schrijft verder dat Efeze 4 is geschreven aan de Efeziërs die voorheen, net als de andere heidenen, een ijdel, goddeloos, zedeloos, leugenachtig leven leidden. Vol van ontucht en onreinheid, vol van de vruchten van het vlees Galaten 5: 19 – 21. Je hebt jezelf dus zo nooit leren kennen, en ook niet met de minste lust of gedachte (HC vraag 113) jezelf schuldig gemaakt? Dan zijn notabene je eigen woorden “Ze moeten zich bekeren maar weten niet waarvan”! jij heb je bekeerd, maar juist jij weet niet waarvan!
Weet je wat godeloze laster is? Dit: “Ze bidden zich een slag in de rondte om ervaringen van dood, onmacht, onwil e.d.”. Ik heb er geen woorden voor. Wat kan iemand tegen zulke vijandschap en laster inbrengen? Er om bidden? In de weg van de Goddelijke bekering wordt je er aan ontdekt dat je als zondaar onmachtig en ook onwillig bent. Dat word je nood voor de Heere. Dan ga je leren bidden om van je onwil verlost te worden. Hij zal Zijn volk toch zalig maken! Juist die zich als onwilligen hebben leren kennen. De meest ongeschikten, de armen van geest!
Ik proef het venijn, als je schrijft “ of we onszelf op advies van het hypercalvinisme eerst zelf geschikt hebben gemaakt of niet”. Zie je dat je eigen “geschiktheid” juist voor God verwerpelijk is?

Nog een uitspraak van je waarmee je God en Zijn Woord tot een Leugenaar stelt is: “Dan weet je meteen ook dat het kletskoek is dat je je niet kunt bekeren”.
Jer. 13 – 23 zegt, “Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen”. Denk je het aan te kunnen, om met een jouw beter passende tekst, Jer. 13 v 23 als leugen uit de Bijbel weg te kunnen strepen?
jewannes
15-04-2023 / 20:22
@Omega, Wie zal Achab overtuigen? Dat ga bij jou ook niet lukken.
Eerst iets over je eerdere reactie:
Dat er predikanten zijn die zielennood als voorwaarde stellen om tot Christus te vluchten, wordt nooit als voorwaarde gesteld in de kringen die zo fel aangevallen worden. Wel dat die zielenood als gevolg van ontdekkend licht door de werking van Gods Heilige Geest op het hart gebonden wordt. Geen voorwaarde, maar ontdekking.
Het woord vertaalblunder is ook diezelfde vijandige laster van degene die ik in mijn eerste reactie schetste. De link naar de vertaling van ds. G vd Brink is inhoudelijk gelijk aan die van ds. Labee in de Saambinder. Een klein stukje uit een preek van Luther. Dat het stukje van ds. vd Brink iets langer was veranderd helemaal niets aan hetgeen wat Luther beoogde. Het was van jou dus ook weer demoniserend bedoeld. Dank je voor je “hartelijkheid” tegenover de behoudende kring van de Reformatorische kerk.
Je commentaar van 18:55;
Begrijp ik het niet goed, als “me opvalt dat als je aan de rechterflank van de Reformatorische kerk staat, je op een felle en dikwijls hatelijke manier wordt aangevallen door de grote massa godsdienstige mensen uit alle richtingen vanuit de hele godsdienstige hoek”? Ik denk dat jij me niet begrepen hebt, want ik bedoel jou daar duidelijk ook mee!
Wie waren de grootste vijanden van Gods Kerk? Juist de godsdienst! Jij hebt je eigen uitleg van de Bijbel heilig verklaard en alles wat van jouw en jullie godsdienst afwijkt, wordt door jullie verworpen.
Zoals ik jou en je vrienden de “voorwerpelijke godsdienst” noemt, noem jij mij “hypercalvinist”.
Je zet oudvaders naar je hand om je gelijk te halen, maar lees er duidelijk nooit uit om daar geestelijk onderwijs van te ontvangen, terwijl zij toch de pilaren in Gods Kerk genoemd worden. Lees Boston maar eens goed, en Brakel en zoveel anderen.
En inderdaad, het waren de Romeinen niet, weet je, het waren eigenlijk ook de Joden niet! Maar daar moet je geestelijk in onderwezen zijn om dat te begrijpen.
Revius, die had het goed begrepen, je hebt vast wel eens van zijn gedicht gehoord. Ik hoop dat je er ook iets van mag gaan leren begrijpen.

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
Noch die verradelijk u togen voor 't gericht,
Noch die versmadelijk u spogen in 't gezicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T'en zijn de krijgs-lui niet die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwe rok tsaam dobbelden en tuisten:

Ik ben 't, ô Heer, ik ben 't die u dit hebt gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlâen,
Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden,

De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg:
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

@Evantorisch, @Omega, dit is Christus aanroepen met besef van schuld en zonde! Niet met praatjes ja zeggen, maar het beleven in je zondaars hart!
evantorisch
16-04-2023 / 11:11
"Nog een uitspraak van je waarmee je God en Zijn Woord tot een Leugenaar stelt is: “Dan weet je meteen ook dat het kletskoek is dat je je niet kunt bekeren”.
Jer. 13 – 23 zegt, “Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen”. Denk je het aan te kunnen, om met een jouw beter passende tekst, Jer. 13 v 23 als leugen uit de Bijbel weg te kunnen strepen?"


Wat ik al zei: Johannes de doper preekte de doop van bekering tot vergeving van zonden. Een duidelijke oproep tot bekering, en niets over moormannen en hun huid, of over de vlekken van luipaarden. Die huid van de moorman en de luipaardvlekken waar het in Jer. over gaat, die staan in de context van de talloze wanDADEN en het kwaad waarmee Juda en Jeruzalem vergroeid waren.
Verder ook niks over onmacht en God moet het doen.

Lucas 3: "En de scharen vroegen hem, zeggende: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zeide tot hen: Vordert niet meer dan u voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij."

Nou, je kunt naar believen de voorbeelden aanvullen, daar heb je geen persoonlijke details van mij voor nodig.
Uit de realiteit blijkt dat veel mensen wel degelijk goede dingen doen.
En er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen die zich hebben bekeerd van bijv. structureel teveel alcohol nemen, naar de hoeren gaan, zwart werken …enz. en die nu een deugdzaam leven leiden.
(O, en als iemand niet concreet kan vertellen hoe de bekering is gegaan –al denk ik dat de meeste mensen dat best kunnen- dan kun jij wel vinden dat dat geen enkele waarde heeft, maar daarmee is dat nog geen feit.
Het laat me redelijk siberisch wat jij daar van vindt.)

Ik weet nog steeds niet waar mensen die een deugdzaam leven leiden zich van moeten bekeren.
Daar volgt echter niet uit dat je geen verkeerde lusten of gedachten hebt. Daar hebben alle mensen last van, incl. de mensen die zich zeggen dat God hen bekeerd heeft.

Nog wat Bijbelse onderbouwing:
Deuteronomium 30: “De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.”

Dat is andere koek dan ‘we kunnen niet.’ Of denk jij het aan te kunnen, om met een jouw beter passende tekst uit Jeremia, teksten als in Lucas 3, Deut. 30 (en nog veel, heel veel andere teksten meer) als leugen uit de Bijbel weg te kunnen strepen?

Stel dat iemand jou benadeeld door van je te stelen, tegen je te liegen, of lasterpraatjes over je te verspreiden, je vrouw versieren … verzin maar wat.
Als je dan je recht wilt halen zou je dan genoegen nemen met een antwoord als ‘ik kan er niet mee stoppen, jij moet er zelf voor zorgen dat ik dat niet meer doe.’
Wat een onzinnige leugen zou dat zijn zeg! Tenzij iemand een psychische aandoening heeft ligt het gewoon in de natuurlijke macht om te stoppen met stelen, overspel, liegen, lasteren e.d.
jewannes
16-04-2023 / 13:34
@Evantorisch, om de zinloze discussie af te sluiten nog even dit: natuurlijk moeten wij ons bekeren. Onbekeerd voort leven is zonde. Ik weet ook dat dat in Gods Woord staat. Ik vroeg hoe of je dat gelukt was. Een belangrijke vraag op reis naar de eeuwigheid. Je kon er geen antwoord op geven, wat erg! Jij bent van mening dat je jezelf bekeerd hebt maar je bent vergeten te onderzoeken of God er ook aan te pas is gekomen.
Je kennis bestaat ook meer uit hoe de behoudende kant het verkeerd doet, dan uit kennis van je eigen bekering!
Je geeft duidelijk aan dat je jezelf nooit als zondaar hebt leren kennen. Zelfs van Johannes de Doper meen je nog dat hij Jer. 13 – 23 niet serieus neemt, daar geef je ook zomaar een zelfverzonnen uitleg aan, tegen Gods Woord in.
“God moet het doen” is een verschrikkelijke uitspraak voor iemand die het zelf wilt doen! Zelf de zaligheid verdienen door de beloftes uit Gods Woord op te eisen omdat je er recht op meent te hebben omdat je ‘gelooft’! Je pleit op de beloftes, maar met de vuist op tafel als het ware.
Je bent overtuigt dat je het zelf kan doen en hebt de werking van Gods Heilige Geest helemaal niet nodig. Je denkt daarmee, onbewust weliswaar, machtiger te zijn dan God. Want als ik me niet bekeer, kan God mij niet helpen. Als ik niet bereid ben mijzelf aan God te geven, staat God machteloos! Verschrikkelijke hoogmoed!
Die het anders leren zie je als farizeeërs, maar jij en je metgezellen veroordelen en lasteren wel Gods ware volk. Ik herhaal nogmaals de Heere Jezus: "ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten"! dat zei Hij tegen Zijn kinderen, waarvan Hij wist dat ze in de tijd die volgen zou tot aan het einde van de wereld, vervolgd, gehaat en beschimpt en gelasterd zouden worden. Het is verschrikkelijk, om bij die haters te horen waar ook jij en ieder die in diezelfde lijn meegaan onder gerekend worden. De Heere mocht ook jou bekeren! Maar of je dat echt wel wilt, als Hij het moet doen, vraag ik me af!
Gtn
16-04-2023 / 13:48
@Jewannes, God zelf zal Rechter zijn, daar heeft hij jou niet voor nodig. In Gods eigen Woord staat duidelijk wie het ware volk van God zijn, en dat is duidelijk breder dan jouw beperkte waarneming. Wees toch voorzichtig met je (ver)oordelen! Gods Geest werkt breder, verrassender én creatiever dan wat jij gewend bent vanuit je reformatorische wereldbeeld.

Er komt een tijd dat wij als Christenen elkaar heel hard nodig gaan hebben, in plaats van elkaar menen te moeten veroordelen. De focus leggen op de verschillen is nóóit vruchtbaar, richt je op de overeenkomsten en je komt over kerkmuren heen heel veel herkenning tegen! Ook bij predikanten en stromingen die jij hardop afschrijft! Gelukkig schrijft God hen niet af en mogen zij vrucht dragen voor Hem!

Zoals het nu gaat kunnen we alleen maar de verdrietige constatering trekken dat de strijdende kerk vooral onderling strijd...

In Gods Woord staat duidelijk de opdracht om één te zijn. In plaats van aan Gods opdracht gehoor te geven, stellen we liever ons eigen gelijk bovenaan, hoe triest! Dáár moeten we ons van bekeren!

Lees ook deze columns

Mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Dat was de insteek van een debatavond in Amsterdam. Ik herhaal: mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Een van de sprekers die zich had opgegeven was een k...
2 reacties
13-03-2023
Nieuws van de jongens van ZZTop Jezusleeft! Je kunt in maart voor de provinciale statenverkiezingen te Noord-Holland stemmen op een kwetsbare, beïnvloedbare en instabiele fakkeldrager lijsttrekker. En...
4 reacties
31-01-2023
Van tijd tot tijd heb ik te strijden met aanvechtingen. Ik schiet vaak zo tekort. Verkeerde gedachten liggen altijd op de loer. Of ik reageer verkeerd op mensen of op zaken. Ik ben zo vaak op mijzelf ...
Geen reacties
19-01-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering