Babbeltruc

Kruipolie / 69 reacties

11-04-2023, 10:46

Als we de redactie van Refoweb mogen geloven staan er inmiddels 20.000 vragen en antwoorden online en is na ruim twintig jaar de stroom nog niet opgedroogd. Pogingen van conculega’s om soortgelijke rubrieken te starten verzinken steevast in het moeras moedeloosheid.


De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de GerGem, is echter al jaren een respectvolle volhouder. Per uitgave wordt er één vraag behandeld door één panellid. Dat moet lukken binnen een kerkband met ruim 100.000 leden, zal de redactie hebben gedacht. Het antwoord moet je dan wel enige tijd verwachten afwachten, meldt de disclaimer onder de rubriek. Er staan nog tientallen vragen in de wachtrij.

De onderwerpen zijn steevast al eens op Refoweb aan de orde geweest, maar daar gaan de synodalen nog eens dunnetjes overheen. Een nauwkeurig geselecteerde primus inter pares heeft de twijfelachtige eer dit volksdeel de oren te wassen. De ene Ger. Gemmer (lees: ter rechterzijde) is namelijk wat meer doorgeleid dan de ander (lees: ter linkerzijde). Het is al lang geen publiek geheim meer dat de richtingenstrijd bij de in 1907 gefuseerden inmiddels aardig cumuleert en dat vooral de stroming met veel animositeit voor het in rampjaar ‘53 afgedwaalde extreemrechtse stiefzusje, er met gestrekt been in gaat. Die goeie oude tijd van het slechts uitwisselen van onderlinge prikjes, stekeligheden en classisvragen in het verborgene, is voorbij. Wie meer wil weten over deze gereformeerde Bijltjesdag, dat hij belle of maile met de inmiddels gekortwiekte dames van de vrouwenbond of de gesneuvelde presidente.

Terug naar het onderwerp: de achterzijde van de Saambinder. Daar krijgen onder het kopje “Gij moet geloven” de “vlotte babbelaars” er van langs. Want die bevinden zich -naast in alle foute kerkverbanden en als smakelijk Zeeuws streekproduct- ook links uit de flank van het eigen clubje. De achterflapdominee maakt in een verwoede poging om de rechtzinnigheid dubbel te dienen echter een genante theologische uitglijder. Vriend Maarten Luther wordt er aan zijn ‘haren’ bijgesleept. Maar hoogduits blijkt al net zo lastig als Hebreeuws en Grieks. De geëxcommuniceerde reformator ziet postuum woorden vertaald die hij nooit gebezigd heeft. Frequent bezoek aan grote broer Refoweb had dat kunnen voorkomen.

De alombejubelde Deutschfreundliche Kersten wordt vervolgens ingevlogen om het ingenomen standpunt van een pauselijk credo voorzien. Kort samengevat: “Bid er maar veel om.” En dan maar verwachten afwachten. Zo kennen we de mannenbroeders weer.

Als er naast het curatorium ook een fraudehelpdesk had bestaan, zou de Saambinder het onnozele antwoord en vervolgens deze pregnante column zijn bespaard gebleven. Maar een rectificatie achteraf mag natuurlijk ook. Maar dat kan even duren, volgens de disclaimer.

Kruipolie op 11-04-2023, 10:46
69 reacties
Rembrand
16-04-2023 / 13:51
Hoe is het toch mogelijk dat in één en dezelfde Bijbel zulke tegenovergestelde overtuigingen te vinden zijn. De reacties op deze column komen oprecht over en geven blijk van gedegen bijbel kennis.
Kan iemand het uitleggen?
Gtn
16-04-2023 / 14:05
@Rembrand, dat komt omdat er mensen zijn die hun eigen opvattingen als een schema hanteren waaraan iedereen moet voldoen, dit vervolgens als een raster over de Bijbel heen leggen en alles dus zo interpreteren dat ze Gods Woord laten buikspreken. Ook cherrypicking is niet ongebruikelijk, alléén die teksten citeren die in jouw straatje passen. Je ziet dat hierboven ook gebeuren.
jewannes
16-04-2023 / 14:20
@Gtn, je hebt misschien wel gelijk over de aanvallen heen en weer. Maar lees mijn eerste reactie van 15-04-2023 / 11:30 aub nog even opnieuw. Dan blijkt dat jij je ook schaart achter de aanvallers op de behoudende Reformatorische kant. Het is toch de openbare vijandschap waar Kruipolie opnieuw Gods volk mee wilt demoniseren?
Ik heb alles geschreven als reactie op de aanvallen die er voortdurend op Gods volk zijn.
Waarom spreek je juist hen niet aan? Vind je dat ik ja en amen moet knikken om de vijanden van Gods behoudende Kerk toch maar vooral naar de mond te praten en ook met een ingebeelde zelf verdiende zaligheid verloren moet gaan? Heb jij je daar voor over? Onderzoekt het eens biddend ipv met de stroom van godsdienstige zelfhandhaving mee te drijven.
jewannes
16-04-2023 / 14:40
Ik heb nog even gegoogeld om de betekenis van cherrypicking te kunnen begrijpen.
Het zou dus betekenen dat ik selectief teksten uitzoek en alleen die gebruikt die me het beste passen. Wil je geloven dat ik héél Gods Woord als waarheid ziet, niet één tekst uitgezonderd?
Zelfs die over die moorman en dat luipaard. Het is de aanvallende en lasterende partij die dat juist ontkent! Hoe blind en dwaas kan je wezen als vijandschap de boventoon voert!
Het is genoeg zo.
Gtn
16-04-2023 / 14:46
@Jewannes, je bent zelf degene die Gods volk aanvalt. Je veroordeelt hardop verschillende predikanten, stromingen en reageerders hier. Dat iemand niet aan jouw plaatje van een kind van God beantwoord, wil nog niet zeggen dat diegenen géén kinderen van God zijn. Lees in Gods Woord, eerlijk en zonder reformatorische bril, en je zult lezen dat Gods Geest werkt zoals Hij wil, niet zoals jij wilt...

Er wordt over en weer aangevallen, daar heb je gelijk in. Met dit verschil dat er vanaf de ene kant vooral DADEN worden veroordeeld, terwijl jij hardop PERSONEN veroordeelt.

Laten we eerlijk zijn: ook Gods kinderen kunnen behoorlijk foute daden begaan. Zie bijvoorbeeld David. Het gaat erom dat we dat vervolgens niet goedpraten, maar belijden. In de rechts reformatorische wereld is er onder andere de cultuur van (ver)oordelen, en daar mag (moet!) men op aangesproken worden. Praten we het vervolgens goed (of kruipen we in de slachtofferrol door te zeggen dat Gods volk gedemoniseerd word) of belijden we openlijk dat het fout is?

Durf je jouw opgebouwde beeld van God loslaten? Het tweede gebod gaat ook over het hebben van een verkeerd beeld van God! Lees Gods Woord onbevangen en kom erachter dat God zó anders is dan jij je voorstelt, dat het gewoonweg niet te begrijpen is! Genade is vrij te verkrijgen voor iedereen(!) die zich tot Hem richt! Dat is bekering: je omkeren van jezelf, en je richten op Hem! Moeilijker is het niet, en mag het ook niet gemaakt worden!
jewannes
16-04-2023 / 14:58
@Gtn Het was genoeg zo. Maaruh, zonder reformatorische bril? Zitten we dan niet op Refoweb, of dekt de vlag de lading niet? Is het dus toch Remo(nstrans)web? Alles wijst er wel op hé.
evantorisch
16-04-2023 / 15:37
@J “Ik vroeg hoe of je dat gelukt was. Een belangrijke vraag op reis naar de eeuwigheid. Je kon er geen antwoord op geven, wat erg!”

- Het feit dat ik weiger om zulke persoonlijke dingen op een openbaar forum te delen houdt geenszins in dat ik daar geen antwoord op heb.
Ik vind dat ook helemaal geen belangrijke vraag, het gaat niet om HOE iemand zich bekeerd maar DAT hij zich bekeerd heeft als hij op een verkeerde weg zit.
De rest van je zogenaamde kennis over mij kan beter met een pak zout genomen worden. Je conclusies zijn ver bezijden de waarheid!

@J “Zelfs van Johannes de Doper meen je nog dat hij Jer. 13 – 23 niet serieus neemt, daar geef je ook zomaar een zelfverzonnen uitleg aan, tegen Gods Woord in.”

- Kletskoek, Die ‘zelfverzonnen uitleg’ staat letterlijk in de directe context.
Verder heb ik totaal niets gezegd over wat Johannes de doper van de teskt van Jeremia zou vinden. (Foei, bekeer je van je leugens!)

@J “Het zou dus betekenen dat ik selectief teksten uitzoek en alleen die gebruikt die me het beste passen. Wil je geloven dat ik héél Gods Woord als waarheid ziet, niet één tekst uitgezonderd?”

- Je maakt het me wel errugh moeilijk om dat te geloven.
Alles wat ik aanhaal uit de Bijbel wat je niet past negeer je en/of je herkent het niet eens als rechtstreeks vanuit de Bijbel.
Ik daarentegen ben wel ingegaan op de teksten die jij aanhaalt.
Omega
18-04-2023 / 09:39
@jewannes Ik vrees dat jij een verkeerd beeld hebt van reformatorisch. Dat is niet iedereen die het met jou eens is, maar dat zijn kerken/gemeenten die in de lijn van de reformatoren de vijf sola's hanteren. Het hypercalvinisme zet zich daar in de praktijk juist tegen af. Niet Christus, maar de mens en zijn bevindingen, gevoelens en belevingen staat bij jullie centraal en is de norm. "Er mag geen nagelschrapsel bij", is een veelgehoorde uitdrukking. In de praktijk wordt echter gepreekt dat een zondaar voor de levendmaking al van alles moet bezitten (zondekennis, boven de hel hebben gehangen, het eens zijn met zijn verdoemenis, aan een eind zijn gekomen, enz.). Dit is niet bijbels en anti-reformatorisch. Geen enkele reformator heeft dit ooit geleerd en in de Bijbel komt het niet voor. Daarom is het een leer uit de hel. Hypercalvinisme is niets anders dan een van het christendom afgeweken rechtsextremistische sekte met een vroom sausje, zodat het aan de buitenzijde met wat vormendienst nog wat lijkt.

Het is dus jammer voor je @jewannes, maar jij staat met jouw denkpatronen ver van reformatorisch en de reformatie vandaan.

Dr. P. de Vries (dus uit onverdachte hoek) heeft naar deze semi-vrome afwijkingen een ontmaskerende studie verricht en ontdekt dat ze uit de koker komen van de sektarische ketter Jean de Labadie. Het is een mystieke leer die in zijn praktische uitwerking ook te vinden is bij de Islam. Waar fundamentalistische moslims zichzelf door zelfmoordaanslagen 'offeren' en in de hemel daarvoor beloond worden, doet de hypercalvinist dat ook om gered te kunnen worden. Hij moet immers Gods recht liever hebben dan zijn eigen zaligheid. Hij moet bereid zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Zo wordt de eigen ziel het schuldoffer dat ze God aanbieden. Jezus' kruisdood is niet (meer) voldoende. Niet Jezus alleen heeft aan het recht van God voldaan, maar de (nog niet wedergeboren mens) moet dat eerst zelf ook nog doen door eerst in te stemmen met "Gods zoete recht". Alsof de hel niet het meest vreselijke oord is waar God een mens juist niet wil hebben. Als wij zelf één druppel uit de drinkbeker van Gods toorn zouden moeten drinken, dan gaan we juist voor eeuwig verloren. Het hypercalvisme is dus gebaseerd op een duivelse dwaalleer (in het gewaad van een engels des lichts).

En zo heeft dit sektarisme afstand genomen van de leer van de verzoening door voldoening. Christus heeft ons verlost van Gods eisend recht. Daar hoeven wij niets meer aan bij te dragen.

Wie deze bijdrage van De Vries wil nalezen kan terecht op zijn website: drpdevries.com Ik zie trouwens dat Refoweb deze studie in 2016 ook heeft gepubliceerd in de vragenrubriek: https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23668/zalig-op-rechtsgronden/
WillemB
18-04-2023 / 19:01
Ik denk dat Omega hier de “vrome“ spijker op zijn kop slaat.
Het verbazende hierbij is, dat de GG zelf ook deze waarschuwingen in hun gelederen hebben. In de rede van ds. Harinck bv (40 jr predikant, specifiek voor de GG achterban!!) haalt hij letterlijk deze waarschuwende woorden aan.
Of valt hij niet onder Gods ware volk?

Enne @ Arrow mocht je nog meelezen, je hebt opnieuw een paar concrete vragen openstaan, die je weer niet beantwoord.
WillemB
18-04-2023 / 19:08
Enne @Arrow heb me ook verbaasd over jouw onkuise taalgebruik in de bijdrage van 14-4.
Over iemand heen plassen, maar dan de vulgaire versie…
Daad, gewaad, gelaat, gepraat… (geschrijf…)
Geen vuile rede ga uit uw mond.
WillemB
18-04-2023 / 19:08
Enne @Arrow heb me ook verbaasd over jouw onkuise taalgebruik in de bijdrage van 14-4.
Over iemand heen plassen, maar dan de vulgaire versie…
Daad, gewaad, gelaat, gepraat… (geschrijf…)
Geen vuile rede ga uit uw mond.
jewannes
18-04-2023 / 21:02
De spotprent die @Kruipolie weer God en Gods volk lasterlijk moest beschimpen is door de vele broeders op Refoweb juichend onthaald! Ik zal mijn antwoord beperken tot Psalm 1 vers 1:
“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters”.
Weer een mooie tekst om opnieuw als leugen weg te strepen tegen één van de beloftes uit Gods Woord die je véél beter uitkomen!
Spotten en lasteren suggereren en uitspraken in de mond leggen die helemaal uit het verband gerukt zijn om maar zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de behoudende kerk! De haat is door iedereen voelbaar. Jullie zullen het echter wel als een kenmerk van jullie genade zien.
Evantorisch schreef bijvoorbeeld:
“Uit de realiteit blijkt dat veel mensen wel degelijk goede dingen doen.
En er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen die zich hebben bekeerd van bijv. structureel teveel alcohol nemen, naar de hoeren gaan, zwart werken …enz. en die nu een deugdzaam leven leiden.
Ik weet nog steeds niet waar mensen die een deugdzaam leven leiden ZICH VAN MOETEN BEKEREN”. Dit gaat de Roomse paus nog te ver!
Wordt DAT Reformatorisch genoemd? En Refoweb grijpt niet eens in? @Omega durft en mag Gods volk vergelijken met moslimterroristen die zelfmoordaanslagen plegen om de hemel te verdienen? Weet je niet, wie Gods volk aanraakt, Gods oogappel aanraakt?
Slachten wij misschien ook onze kleine kinderen, met het Heilig Avondmaal? Dat deed het erg goed in de tijd van de eerste christengemeentes. Velen zijn er toen omgebracht. Willen je nog steeds de kruisen en de brandstapels voor dat volk neerzetten en aansteken?
Ik verzin zelf geen godsdienst hoor zoals jullie met je eigen visie op de Bijbel. Ik pleeg wel plagiaat! Plagiaat uit Gods héle Woord. En van Gods dienaren, die door Hem Zelf geroepen zijn in de loop der eeuwen. Onderzoek daar eens na. De voetstappen der schapen, noemt Salomo het.
Omega schermt daar wel mee, maar moet van die leer niks hebben.
@Gnt probeert ook nog een duit in het zakje te doen en zegt ergens, je speelt op de persoon. Ben je er blind voor dat deze hele discussie juist begonnen is door spotter Kruipolie door op de personen van wijlen ds. Kersten en de achterflap dominee Labee te spelen? Hahaha, wat hebben de spotters gelachen! Wat een godsdienst! Om jaloers op te worden! Lach nog even, nu kan het nog. Er komt een tijd dat alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Joel 2-6. Dan kan er op duizend vragen niet één worden beantwoord.
Nog één laatste bron van mijn plagiaat:
Vraag 30 van de Heidelberger Catechismus: Geloven dan die ook aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij ZICHZELF, of ergens elders zoeken?
Antwoord: Neen zij; maar zij verloochenen met de daad de enige Zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in Hem roemen; want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, of die deze Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.
Tot slot nog even @WillemB. Weet ook nog een tekst te verzinnen omdat hij niet tegen de waarheid kan waar @Arrow voor staat. Beschamend, Beschamend! Wat een geveinsdheid!
Alles en iedereen wordt afgezeken in deze uit de hand gelopen rubriek, maar juist de meest respectvolle persoon die reageert krijgt een verwijt van de uitvinder van het afzeiken: WillemB, vanaf de stoel der spotters. Je moet maar durven!
WillemB
18-04-2023 / 22:39
Beste Jewannes,
Moedig dat je het voor Arrow opneemt.
Maar een oprechte vraag, ben je dan nu nog steeds zo dood in zonden en misdaden, dat je die vuile woorden van Arrow ook klakkeloos naspreekt.
Of tellen zondige en vieze woorden niet als zonden, als je boos bent?
Maakt je spraak je innerlijk hier soms openbaar?
Gtn
18-04-2023 / 23:48
@jewannes, ik lach niet, ik ben er juist erg verdrietig over. Weet je, ik was zo iemand die God niet nodig had, maar wel keurig elke week in de kerk zat van de juiste soort. Daar werd mij geleerd dat God ver weg en onbereikbaar was. Toen ik eindelijk God nodig kreeg in mijn leven bleek Hij helemaal niet ver weg en onbereikbaar te zijn! Ik legde mijn boezemzonde voor Hem neer en Hij vergaf me genadig álles wat ik misdaan had. Ik kreeg dus nog méér dan waar ik om vroeg, dát is pas genade! En wat ik dan niet begrijp dat er kerkverbanden zijn die precies menen te weten hoe God een mens bekeert, maar waar mensen bij Christus vandaan gehouden worden. Als je zelf de genade van God heb leren kennen, dan gun je dat toch iedereen? Laat dan alsjeblieft de Heilige Geest de ruimte om te werken, en stop Hem niet in een kooitje van eigen bedachte schema's. Het is Gods eigen werk, laat Hem dan ook de ruimte om Zijn werk te doen!
evantorisch
19-04-2023 / 10:53
@J "Evantorisch schreef bijvoorbeeld:
“Uit de realiteit blijkt dat veel mensen wel degelijk goede dingen doen.
En er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen die zich hebben bekeerd van bijv. structureel teveel alcohol nemen, naar de hoeren gaan, zwart werken …enz. en die nu een deugdzaam leven leiden.
Ik weet nog steeds niet waar mensen die een deugdzaam leven leiden ZICH VAN MOETEN BEKEREN”. Dit gaat de Roomse paus nog te ver!

Vertel dan eens, van welke goddeloze daden moeten deugdzame mensen zich bekeren?
En wat voor bovennatuurlijke krachten heeft iemand nodig om te stoppen met liegen, stelen, vloeken, losbandig leven? (ik heb het even niet over mensen die een psychische aandoening hebben en professionele hulp nodig hebben)
Dus jij vindt mij roomser dan de paus (benieuwd wat die er zelf van vindt, dat invullen van jou is nl. niet zo’n succes), tja … ik vind dat jij je ‘vromer’ voordoet dan God zelf.
Jij praat vanuit een doorgeschoten theologie met behulp van uit de context gehaalde teksten om je ‘gelijk’ goddelijk gezag te geven. (En teksten die jouw ‘gelijk’ tegenspreken negeer je)
Ik praat vanuit de context en leg de realiteit ernaast ipv een theologisch systeem en dogma’s.

Wat voor Bijbelse argumenten en teksten ook worden aangevoerd, je bent onmachtig en onwillig ze aan te nemen omdat je ervoor kiest om je aan je eigen onbijbels en onrealistisch gelijk vast te blijven klampen. Ik zou het bijna gaan geloven ‘de mens kan en wil niet.’

Als Johannes de doper hier zijn visie op de ‘de doop der bekering tot vergeving van zonden’ incognito had geschreven zou je hem direct als een remonstrant of een roomse door het afvoerputje wegspoelen.
Maar nu probeer je zijn oproep te ontkrachten met een losse tekst uit Jeremia.
Vervolgens geef je mij de schuld dat ik het ben die God tot leugenaar maak.
Alle logica is zoek bij jou en constant draai je de dingen om; en dan ga je klagen dat je gehaat wordt en plakt er een (wederom een uit het verband getrokken) tekst op om jezelf te troosten.
Jezus werd gehaat vanwege zijn liefde en zijn trouw aan de Vader.
Liefde heb ik in jouw reacties nog niet kunnen ontdekken, trouw aan de Bijbel evenmin want je draait, laat buikspreken, negeert …
De mensen die om Jezus wil gehaat worden zijn degenen die door hun levenswandel laten blijken dat ze niet meer bij de wereld horen.
Anders dan de wereld (die leeft voor geld, macht, roem, genot en eer 1Joh 2) leven zij in zijn liefde naar zijn geboden.
Dat is het wat de wereld niet trekt, in die spiegel willen ze niet kijken anders komen ze er zelf zo beroerd vanaf. Dat wekt hun wrevel en haat op.

Ik haat jou niet, wel de leer die je aan de man wilt brengen, en van je kortzichtige conclusies en veroordelingen ben ik ook niet zo gecharmeerd.
Over het oordeel gesproken, kun je hier nog wat mee of is dit te rooms of remonstrants voor je?

Romeinen 2:6 … die ieder vergelden zal naar zijn WERKEN.
1 Petrus 1: 17 De Vader die zonder aanzien des persoons naar ieders WERK oordeelt.
Openbaring 20:12 ...En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun WERKEN.
Matt. 7: 21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar DOET den wil Mijns Vaders.
Johannes 15: 14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij DOET wat Ik u gebiede.
Ik kan er nog veel meer op noemen hoor als je daar behoefte aan hebt.
Lees maar rustig na in de context, het schuurt nergens.
Als het oordeel daar eenmaal is, dan heb je niets aan smoesjes als ‘kan niet en wil niet.’

Maar … hoe zit het eigenlijk met jou? Ben je al door God bekeerd?
Zo niet, dan ben je volgens je eigen leer dood in zonden en misdaden.
Hoe kan een dode de weg weten en anderen leren?
Blinden die blinden willen leiden vallen beide in de gracht.
Arrow
19-04-2023 / 13:31
Ach kijk nou. Ze hebben een stok gevonden om mee te slaan. En een eikenboom van eigengerechtigheid in je eigen oog. Of doen jullie geen zonde meer?

Jewannes bedankt voor je antwoorden.
Jezus dankte Zijn Vader:
Lucas 10

21 Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.


>
Er zijn er die wijs zijn in zichzelf, ze bedriegen zich en kunnen het zelf wel. (maar bekering is nog mogelijk) Het is aan de kinderkens geopenbaard, zij die zich tot Hem in onmacht wenden. In schuldbesef verslagen wetende uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid.
Onbekend maakt onbemind.
evantorisch
19-04-2023 / 14:33
Het is als een complottheorie. Alles wat je er tegenin brengt is onderdeel van het complot.
Omega
19-04-2023 / 16:15
@jewannes Niet Gods volk, maar zij die zich aan de buitenkant als zodanig voordoen krijgen er hier van langs. Dat zijn de mensen die met hun zelfbedachte, voorwaardelijke evangelie zich verheffen boven anderen. Die hun eigen gemeenschap lasten opleggen die niet te dragen zijn en voorwaarden stellen die Gods Woord nergens noemt.

Ik heb geciteerd uit het onthullende onderzoek van dr. De Vries over jullie sekte. Maar de HHK zal ook wel niet deugen in jouw ogen. Wonderlijk. Jullie beweging is nog niet eens 1 promille van het totale christendom. Enige bescheidenheid zou passen, lijkt me.

Hoe Jezus met Farizeeërs en Schriftgeleerden omging die ook dachten dat zij de waarheid in pacht hadden, kun je lezen in Matt. 23. En daarbij gebruikt Hij eveneens bijtende spot. Vergelijk het met deze column: "Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt." Kortom, het helpt als je de Bijbel bestudeert en niet alleen naar je dominee luistert.
jewannes
20-04-2023 / 12:00
@Omega, die groep die jij en je toetsenbordhelden bedoelen en waar zo vijandig tegen gedaan wordt, bestaat eigenlijk niet.
Jij noemt ze die zich aan de buitenkant voordoen als Gods volk, maar je weet wel beter. Jij kent ook niemand persoonlijk die zich met een “voorwaardelijk evangelie verheft boven anderen en lasten opleggen”. Die de Vries ken ik niet, maar als het voor jou een vriend is, hoef ik hem ook niet te kennen!

Er wordt een karikatuur gemaakt van een groep, de behoudende kant van de reformatorische kant.
Die wordt dan gestigmatiseerd. Dit gaat heel ver en is heel hatelijk. Je wordt er dikwijls onbewust heel makkelijk in meegesleept.
Je lastert dus over de kerken waar nog met volle overtuiging en instemming, met leesdiensten preken van oudvaders zoals Boston, Brakel, Calvijn en vele anderen die dus pilaren in Gods Kerk genoemd worden gelezen en aangehaald.
Dat jij en je vrienden hen zo moeten verketteren klopt dus duidelijk niet en is uit den duivel!
Er wordt vaak opzettelijk een verkeerde uitleg gegeven over wat iemand geschreven of gesproken heeft zoals in het voorbeeld van de spotter Kruipolie, maar meestal is de laster:
"ER WORDT GEZEGD, of “ZE ZEGGEN”:
Schrijf dit ook maar gerust boven deze hele discussie, want hier is alle lastering tegen de “rechtse” kant op gebaseerd!
Probeer even onbevooroordeeld mee te lezen. Ik roep hier iedereen toe op en spreek iedere discussiant aan:

“Ze worden boven de rand van de hel gehangen” zegt Omega. Hij komt daar nooit, waarschijnlijk wel van afkomstig, gezien zijn haat, maar “weet” dat dit zo gedaan wordt!!
Ik kom al heel mijn leven in die kerken en ik weet dat dit nooit gebeurd!
Nog een die het goed doet, ”ze voelen zichzelf beter”. O ja, dat komt heerlijk negatief over, dus dat wordt massaal overgenomen!
Wat komt jullie laster toch eigenlijk dom over! Je kan heel de discussie door lezen dat ze zo “dwaas” zijn omdat ze zich als zondaar hebben, of hopelijk zullen leren kennen. Ze zeggen ook dat er uit een mens niet veel goeds voort komt. Dus ook uit henzelf niet!
Maar toch zeg je, ze voelen zich beter dan anderen! Besef je de dwaasheid van je laster?

Alles wat negatief overkomt wordt hun verweten en honderden uitspraken worden de rechterflank suggestief in de mond gelegd. Duidelijk om ze in diskrediet te brengen en altijd van horen zeggen!
Iedereen weet er nog wat aan toe te voegen, want ze hebben ook wel eens gehoord,,,, enz. Maar, eigenlijk alleen wel van anderen horen zeggen. Nooit zelf bij zo'n preek gezeten. Het nog nooit als echte uitspraak uit iemands mond gehoord of gelezen hebben. Nee, het is altijd, ik herhaal, altijd: ze zeggen dit! en ze zeggen dat!
Omega is daar een meester in. Het klinkt bekent in de oren dus moet het wel waar zijn. Ze kerken uiteraard nooit bij zulke vermeende predikanten, dat kan ook niet, want het is maar een karikatuur die ze zelf geschapen hebben. Ze wijzen alleen een bepaalde groep aan waar dat naar hun mening gebeurd. De laster is hun dagtaak geworden en hun praatjes vinden gretig aftrek bij iedereen die dat met verbazing en afgrijzen aanhoort en dat natuurlijk ook heel erg fout gaan vinden! Het stigma is gelegd!
Als er op een bijbelse manier over eenzijdig Gods werk wordt gesproken, en je heb geleerd door de werking van Gods Heilige Geest dat je zelf niet bij machte bent jezelf te bekeren, en dat in de zin van je hart te vernieuwen, zal nooit een dominee uit die hoek zeggen dat je je niet bekeren moet hoor.
Nee, de oproep tot bekering staat geloof ik meer dan honderd keer in de Bijbel. Maar de vraag blijft wel,,, is het je gelukt? Vraagt het als je vanavond naar bed gaat en je op je knieën in het gebed gaat eens aan de Heere, of het je gelukt is. Dat is toch geen verkeerde vraag? Dat is toch tussen God en je ziel? Heere, heb ik me oprecht bekeerd, Heere, weet U er ook van? Kinderen van God bidden toch nog wel elke avond hé? Of is die band er niet? Want dán kan ik die afkeer tegen Gods volk wel begrijpen.
Natuurlijk moeten we ons bekeren van onze boze werken. We zijn van God afgevallen en moeten ons weer (be)keren tot Hem. Er bestaat geen dominee die dat niet zo zegt. Ook niet de “De christelijke extremistische moslim terroristen die proberen hun zaligheid te verdienen desnoods met zelfmoordaanslagen”.
Aan de vrucht wordt de boom gekend. Dat kan je zelf niet zien. Maar anderen die dit gelezen hebben zien het wel. Ik denk dat ze zich ook verre houden van deze lasterlijke discussie. Zelf ben ik ook redelijk dwaas om me in dit zinloze geweld mee te laten slepen.
Joh 16- 33, In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Als God een mens bekeerd, (jawel), wordt hij geplaatst in de strijdende Kerk! Dan komt de duivel met vele middelen op je af! Besef je aan wiens kant jullie staan?

Hier nog een stukje plagiaat van mij, maar uitgesproken door een oprecht kind van God, wijlen
Ds. WC Lamain. Iemand die onder Gods volk veel aanzien heeft genoten, vanwege zijn eenvoudigheid en zijn tere omgang met God.

“Bekering wordt nood voor de Heere! Het gebed wordt, Heere, ik kan me niet bekeren! Een mens ga dus onbekeerd worden. Er ontstaat droefheid naar God. Hij gaat zoeken naar de vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Dan wordt er uitgezien naar een verlosser. Zien op Jezus.
Ik denk dat dan van Gods wege, door de werking van de Heilige Geest, de weg ontsloten wordt naar Christus. Christus leren kennen, het begint bij God. Het leidt naar Christus, om in God te eindigen.
De wet betrachten in de vernieuwing van het leven. De wet wordt een tuchtmeester tot Christus. Door de wet de wet sterven. De wet snijdt af! Je wordt er buiten gezet”.
Tot zover ds. Lamain.

Tot slot nog een waarschuwing: als iemand hier (over ds. Lamain) nog durft of wilt spotten, dan spot hij met Gods ware volk en ook met God Zelf. Zo waarachtig als de Heere leeft, Hij zal dat geenszins ongestraft laten!
Ik hoop dat ook de redactie van Refoweb die confrontatie niet aan zal gaan en verdere lastering en bespotting verwijderen, mogelijk zal Gods toorn ook u gelden!
WillemB
20-04-2023 / 15:46
Beste Jewannes,
Vreemde gedachten houd je erop na.
Heb je het betreffende stuk van ds. Harinck gezien, gehoord, die Omega aanhaald?
Daarmee bespot ds. Harinck, in jouw ogen dus, met zijn ernstige waarschuwingen voor zijn kerkverband, ook Gods ware volk…!?

Lees ook deze columns

Mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Dat was de insteek van een debatavond in Amsterdam. Ik herhaal: mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Een van de sprekers die zich had opgegeven was een k...
2 reacties
13-03-2023
Nieuws van de jongens van ZZTop Jezusleeft! Je kunt in maart voor de provinciale statenverkiezingen te Noord-Holland stemmen op een kwetsbare, beïnvloedbare en instabiele fakkeldrager lijsttrekker. En...
4 reacties
31-01-2023
Van tijd tot tijd heb ik te strijden met aanvechtingen. Ik schiet vaak zo tekort. Verkeerde gedachten liggen altijd op de loer. Of ik reageer verkeerd op mensen of op zaken. Ik ben zo vaak op mijzelf ...
Geen reacties
19-01-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering