Artikelen met tag

vrouw in ambt

Bij ons in de kerk (CGK) mogen alleen de mannen stemmen en op een ledenvergadering komen. Is dat wel terecht? Ik kan m...
geen reacties
14-04-2022
In onze kerkelijke gemeente (Gereformeerde Gemeenten) worden vrouwen geweerd uit de leidinggevenden van de jeugdverenigi...
geen reacties
17-12-2020
In Romeinen 16 groet Paulus zijn medewerkers. In vers 1 wordt zuster Febe, die in dienst staat van de gemeente in Kenchr...
geen reacties
15-07-2019
Ik zit bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. Bij mij in de kerk zijn vorige week drie nieuwe diakenen gekozen. Twee hier...
geen reacties
09-07-2019
Werd de Heilige Geest in de Bijbel ook op vrouwen uitgestort?
geen reacties
28-01-2019
Ik heb een vraag over het verstaan van de kanttekeningen bij de Statenvertaling als het gaat om het zwijgen van de vrouw...
geen reacties
27-04-2016
Hoe kan het zijn dat vrouwen zich geroepen weten door God om dominee te worden? Paulus spreekt hier mijns inziens duidel...
geen reacties
23-02-2016
Wel of niet een vrouw in het ambt? Wat zegt de Bijbel er over? Tweede vraag: Waarom kunnen hedendaagse Protestantse Kerk...
geen reacties
17-03-2015
Ik lees net Prediker 7:27. En daar schrik ik een beetje van. Ik lees het in de vertaling van Het Boek, maar in de Staten...
geen reacties
05-03-2015
Over de vrouw in het ambt is al veel gezegd en geschreven. De stellingen hieromtrent zijn mij bekend. Die behoeven hier ...
geen reacties
19-11-2013
Ik heb als jonge ongetrouwde vrouw een aantal jaren geleden mijn mastergraad behaald in de studie Cultuurwetenschappen. ...
2 reacties
30-05-2011
Ik heb een vriend die naar een PKN-gemeente gaat waar vrouwen een ambt bekleden en een vrouwelijke dominee voorgaat. Ik ...
18 reacties
11-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering