Artikelen met tag

vrouw in ambt

Ik heb veel bewondering voor Corrie ten Boom, maar hoe moet ik de dingen die zij deed rijmen met 1 Korinthe 11? Corrie t...
1 reactie
10-09-2010
Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de positie van de vrouw binnen de gemeente (kerk). De enige kennis die ik over di...
26 reacties
13-08-2010
Mijn vraag is of je een bijzondere roeping nodig hebt om het werk van een pastoraal werker te kunnen doen. Kunnen vrouwe...
geen reacties
28-04-2010
Er zijn kerken waar een vrouwelijke predikant voorgaat. Graag zou ik willen weten waarom dit Bijbels niet verantwoord is...
geen reacties
17-02-2009
Is de zegen van de Heere uitgesloten als er in plaats van een man een vrouw op de preekstoel staat? Heeft een vrouwelijk...
geen reacties
30-04-2008
In de Acte der Synode te Wezel, 1568 (Hfd. V, Art. X) lees ik dat er ook vrouwen tot het ambt van diakenen mogen worden ...
geen reacties
06-11-2006
Wij zijn tegen de vrouw in het ambt. Hierover bestaat (over het algemeen) in de reformatorische gezindte geen twijfel. H...
geen reacties
15-08-2006
Mogen vrouwen bij een bijeenkomst voorgaan in een gebed waar mannen bij aanwezig zijn? Zoiets gebeurt natuurlijk veel op...
geen reacties
25-03-2006
In een van de gestelde vragen kwam ik iets tegen over de positie van de man en vrouw. Dit ging dan voornamelijk over het...
geen reacties
13-03-2006
Ik ben een meisje van 18 jaar en eerstejaars studente theologie. Ik heb het verlangen om God te dienen, maar ik voel me ...
geen reacties
05-02-2005
Mag ik als vrouw predikant worden? En hoe zit het dan met de profetessen in de Bijbel?
geen reacties
01-10-2001
Wat wordt er nu precies bedoeld met het "ambt"? Het begrip ambt wordt naar mijn idee soms nogal breed uitgelegd. Ik ben ...
geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering