Andere kerk bij komst vrouwelijke ambtsdrager

Ds. G.J. Noordermeer / geen reacties

09-07-2019, 12:30

Vraag

Ik zit bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. Bij mij in de kerk zijn vorige week drie nieuwe diakenen gekozen. Twee hiervan waren vrouwen. Dit kan ik niet rijmen met mijn geloofsvisie. De afspraak die ik echter met mijn dominee gemaakt heb, en waar ik zelf voor gepleit heb, is dat er voor mijn wijk geen vrouwelijke ambtsdrager zou komen en dat ik anders over zou stappen naar een andere kerk. Ik zit inmiddels met een dilemma. Kan ik het beste verkennende gesprekken aangaan met een andere kerk, of kan ik het beste bij mijn eigen kerk blijven?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ongetwijfeld ben je zelf ook op de hoogte van het kerkelijk nieuws van de afgelopen tijd. De laatste weken is er heel wat geschreven over de moeilijke situatie waar de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) zich in bevinden. Het heeft te maken met hetzelfde probleem als waar jij mee zit: de vrouw in het ambt. Een onderwerp dat zo’n 50-60 jaar geleden nog niet zoveel discussie opleverde, maar vandaag de dag wel.

Het verschil tussen de Christelijk Gereformeerde Kerken en de situatie in de kerk waar jij lid bent, de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), is de acceptatie van de vrouw als ambtsdrager. In de NGK is de vrouw als ambtsdrager reeds geaccepteerd terwijl velen zich binnen de CGK daar (nog?) tegen keren. Het betreft dus de procentuele verhoudingen tussen voorstanders en tegenstanders aangaande de vrouw in het ambt. De kerkelijke praktijk laat zien dat de meerderheid beslist.

In jouw situatie behoor jij dus bij de minderheid aangaande de opvatting van de vrouw in het ambt. Dat is iets wat je tot een vreemdeling binnen de gemeente kan maken: de meeste gemeenteleden ‘accepteren’ de vrouw als ambtsdrager, terwijl jij daar op grond van Gods Woord ernstige bezwaren tegen hebt. Het zou zo maar kunnen zijn dat mensen je vreemd aankijken wanneer je de Bijbelse lijnen van de ambtsdrager aanwijst.

Jouw vraag is: is het moment door de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers aangebroken om me bij een andere gemeente aan te sluiten? Nu kan ik niet meer dan een advies geven vanuit mijn eigen perspectief: wat zou ik in jouw situatie doen?

Persoonlijk zou ik mij gaan oriënteren op een ander kerkverband. Als het alleen om de vrouw in het ambt zou gaan, zou ik dat nog met protest willen aanvaarden. Maar de acceptatie van de vrouw in het ambt is een gevolg van een verandering in de Schriftuitleg. Steeds meer zie je dat Gods Woord uitgelegd wordt (of moet worden) naar de maatstaven van onze tijdgeest. Nu uit zich dat in de vrouw als ambtsdrager, maar er liggen al genoeg onderwerpen klaar die hierop kunnen volgen. Ik schat in dat de maatschappelijke onderwerpen die nu spelen (denk bijvoorbeeld over de transgender-thematiek) zo’n 50-60 jaar later stevige discussies veroorzaken binnen de kerken. 

Het moeilijke van jouw situatie is waar je dan zou moeten gaan kijken? Ik kan namelijk geen enkele kerkelijke gemeente of kerkgenootschap bedenken waar het volmaakt is. Overal speelt wel wat en soms staat de kerkelijke praktijk haaks op het Goddelijke Woord. Als ieder geval mij zou nopen tot het zoeken naar een andere gemeente of kerk, dan wordt het een eindeloze zoektocht.

Ik zou zoeken naar een gemeente waar overeenkomstig de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29 het Woord van God recht verkondigd wordt; waar de sacramenten zuiver bediend worden en waar de kerkelijke tucht gebruikt wordt.

Van harte Gods zegen toegewenst in deze moeilijke situatie,
Ds. G. J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

kerkkeuzeNGKvrouw in ambt
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is zwijmelwijn (Ps. 60)?
geen reacties
09-07-2005
Aan iemand van de Ger. Gem. Men zegt wel eens dat iedere zonde even erg is. Ik heb moeite met deze opvatting. Klopt het ...
2 reacties
09-07-2014
Op gergeminfo.nl heb ik gelezen dat de kandidaten (welke ondertussen een beroep hebben aangenomen) binnenkort classicaal...
geen reacties
10-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering