Zuster Febe

Ds. C. Oorschot / geen reacties

15-07-2019, 13:10

Vraag

In Romeinen 16 groet Paulus zijn medewerkers. In vers 1 wordt zuster Febe, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën begroet. In de vertaling “Bijbel in gewone taal” wordt toegevoegd: “Zij is een leider van de kerk in de stad Kenchreeën.” Is deze zuster nu ambtsdrager van deze gemeente of een lid met bijzondere verdienste?

Antwoord

Als eerste wil ik een opmerking maken over wat deze vraagsteller schrijft van de “Bijbel in gewone taal” namelijk dat Febe een leider van de kerk in Kenchreeën zou zijn geweest. Hoe durven ze en waar halen ze dit vandaan? Uit een dikke duim gezogen soms? De Griekse tekst geeft hier geen enkele grond voor. Het komt mij voor dat de opstellers van deze ‘vertaling’ meer hebben gedaan dan alleen interpreteren en wel hier hun persoonlijke voorkeur voor de vrouw in het ambt een Bijbelse grond hebben willen geven.

Nu over dat wat er staat: Febe wordt een dienares (diakonos) van de gemeente genoemd en in vers 2 een voorstandster (prostatis). Dit laatste woord kunnen we het beste weergeven met iemand die bijstand verleent. Moeten Febe en andere vrouwen (ik denk bijvoorbeeld aan Filipp. 4 vs. 2 en 3) die zich in de eerste christelijke gemeenten hebben ingezet voor het wel en wee van de mede-gemeenteleden hiervoor een ambt bekleed hebben? Ik meen van niet, want dan loop ik vast met dat wat dezelfde apostel zegt in 1 Tim. 2:9-15.

Het antwoord op deze vraag is tegelijk een wens: Waren er in onze gemeenten maar meer dienaressen zoals Febe!

Aan de beantwoording  heb ik nog wat toe te voegen, namelijk dat “diakonos” nog een keer in het Nieuwe Testament voorkomt en wel in Rom. 13 waar de apostel de overheid (ook de goddeloze Romeinse van die tijd) Gods dienares noemt. Wellicht helpt het de vraagsteller nog.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

vrouw in ambt
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je God vragen om iets wat Hij al doet? Bijvoorbeeld: "Heere God, wilt U vandaag met mij meegaan?"
7 reacties
15-07-2010
Ik las in De Redelijke Godsdienst van W.A. Brakel het volgende met betrekking tot mogelijke valkuilen bij het lezen van ...
geen reacties
15-07-2011
Het is inmiddels even geleden dat Joke Ronner-Wattel mijn  vraag over wombtwins beantwoordde. Toch wil ik er nog graag o...
2 reacties
15-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering