Artikelen met tag

tweetal

We hebben deze week weer ambtsdragersverkiezingen. Mijn man (van middelbare leeftijd) heeft al lang het verlangen om die...
2 reacties
17-11-2021
Mag bij een ambtsdragersverkiezing voor ouderling een tweetal gesteld worden van een bestaande ambtsdrager tegenover iem...
geen reacties
21-10-2021
Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kan...
geen reacties
04-12-2017
Aan iemand van de Ger. Gem. Mijn man is op tweetal gezet voor het ambt van diaken. We vinden dit een heel moeilijke situ...
13 reacties
15-06-2016
Aan ds. J. L. Schreuders. Is het volgens de kerkorde van de HHK mogelijk dat een ambtsdrager die in zijn tweede termijn ...
1 reactie
19-11-2015
Aan een HHK-dominee. Het is weer november en de zesjaarlijkse stemming m.b.t ambtsdragers wordt gehouden. Wat is hier ei...
geen reacties
12-11-2014
Ik ben belijdend lid van een hervormde gemeente. Ik mag weten van de kracht van Christus' bloed dat reinigt van alle zon...
8 reacties
06-12-2013
Er is hier in de gemeente iemand op tweetal gezet voor de kerkenraad. We maken ons zorgen om deze persoon omdat hij en d...
11 reacties
27-09-2013
Kort geleden zijn er bij ons in de kerk (CGK) nieuwe ambtsdragers gekozen. De gekozen ouderlingen hebben hun ambt aanvaa...
6 reacties
19-03-2013
Als je man op tweetal staat voor het ambt van ouderling en je weet dat hij regelmatig naar porno kijkt, moet je dit dan ...
3 reacties
17-06-2010
Bij onze plaatselijke HHK-gemeente worden dubbeltallen voor ouderlingen gesteld. Deze gemeenteleden nemen echter geen de...
geen reacties
26-04-2007
Tot voor kort werden bij ons kerkenraadsleden gekozen door tweetallen te stellen. De mannen werden vooraf gebeld en er w...
geen reacties
12-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering