Op tweetal gezet

Ds. D.W. Tuinier / 11 reacties

27-09-2013, 11:48

Vraag

Er is hier in de gemeente iemand op tweetal gezet voor de kerkenraad. We maken ons zorgen om deze persoon omdat hij en de rest van deze familie totaal niet geschikt zijn om zo’n belangrijke rol te vervullen. Wat moeten we doen? Graag aan een Ger. Gem.-predikant.

Antwoord

Wat moet u doen? Uw handen vouwen en uw knieën buigen voor de personen die door de kerkenraad kandidaat zijn gesteld voor een ambt. Door dit te doen dient u de zaak van het Koninkrijk van God. Wie bepaalt of deze personen (en hun familie) niet geschikt zouden zijn voor een ambt? U niet en ik niet. Leef biddend naar de ledenvergadering toe en draag elkaar op aan de troon der genade. Als DV een persoon door stemming verkozen is, breekt de periode aan dat u wettige bezwaren kunt inbrengen, maar eerst bewandelt u de bijbelse weg van Matth. 18.

Nogmaals: u kunt uw zorgen hebben, dat mag. Breng deze echter op de plaats waar ze (nu) horen: bij de Koning van de Kerk, Die belooft en bevestigt: “En zie, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen” (Matth. 28:20).

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tweetal
11 reacties
deturies
27-09-2013 / 12:28
Wat ik me afvraag: Als deze persoon totaal niet geschikt zou zijn voor het ambt, dan zou dat toch bij meer mensen zichtbaar moeten zijn?
Waarom wordt iemand dan op 2-tal gezet?
Zou het ook kunnen dat u het persoonlijk niet zo,n goed idee vindt? Maar dan ligt het probleem niet bij de persoon die op 2-tal is gezet......
John61
27-09-2013 / 12:36
In onze gemeente wordt bij de talstelling altijd vermeld aan welke eisen de kandidaat-ambtsdrager moet voldoen (levenswandel, leer, etc). Verder wordt de gemeenteleden enige tijd de gelegenheid geboden bezwaar tegen de talstelling te maken als men meent dat de kandidaat niet aan deze eisen voldoet. Wie dan zwijgt stemt toe.
Rozijn
27-09-2013 / 13:30
In de Ger. Gem. is de mogelijkheid van bezwaar er dus pas na de verkiezing, zoals de ds. al aangeeft. Je zou je af kunnen vragen of dat niet al bij de kandidaatstelling moet, maar het is goed dat die mogelijkheid er is. Daar gaat het echter niet over de vraag of je iemand geschikt acht, maar of hij aan de Bijbelse vereisten voor de opziener voldoet.
grootmama
27-09-2013 / 14:24
Waarom stapt u niet zelf op de kerkenraad af en spreekt u uw bezorgdheid uit?
marlies123
27-09-2013 / 15:13
U schrijft er niet de bezwaren bij, zodat het niet helemaal duidelijk is.

Maar stel dat de persoon gekozen word. God kan de persoon of omstandigheden toch ook zo geschikt maken dat hij deze belangrijke taak in de kerkenraad wel kan vervullen?
Dat zie je toch ook zo duidelijk bij Mozes: Mozes die zich ook totaal niet geschikt vond om het volk uit Egypte te gaan leiden, hij kwam met allerlei bezwaren naar de Heere toe dat hij niet de juiste man was om dit te kunnen doen, hij was zwaar van mond en zwaar van tong. De Heere nam al zijn bezwaren weg, en zeide tot hem: Ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult.

U schrijft ook over de rest van de familie die niet geschikt zouden zijn, maar een persoon die op het tweetal staat voor de kerkenraad kan toch niet afgewezen worden omdat zijn familie niet hiervoor in aanmerking komt?
Wat voor familie moet je dan zijn vraag ik me af?
bootje
27-09-2013 / 21:17
Deturies zoiets hoeft niet voor meerdere mensen zichtbaar te zijn. Soms weet je iets van een bepaalde familie wat geheim is. Misschien is dat hier het geval. Dan kan het gerust voor de rest van de buiten wereld een voorbeeld gezin zijn..
altijdwat
27-09-2013 / 21:24
bootje..mee eens, dat is waar. Ik weet zeker dat er ambtsdragers zijn die geheimen met zich meedragen, of problemen. Het heeft twee kanten, de Bijbel staat vol met profeten, koningen enz die God ook aanstelde maar die door hun problemen / gedrag ook niet goed voor het volk zorgden of zelf in de problemen kwamen. God zorgt, dat is waar zoals de ds ook zegt. Maar aan de andere kant, als je als gemeentelid persoonlijk de dupe bent van het gedrag van zo'n ambtsdrager, waar helaas ook genoeg voorbeelden van zijn, dan is dat heel erg. Een gemeentelid hoort zich veilig te voelen bij zijn kerk/kerkenraad. Ze moeten goed voor hun schaapjes zorgen.
De vraagstelling is hier zo algemeen dat het lastig te zeggen is, maar misschien kan vraagsteller een ambtsdrager die hij / zij wel vertrouwd in vertrouwen nemen en om advies vragen?
mluther
28-09-2013 / 00:13
Ik snap de vraagsteller heel goed. Zoals al eerder opgemerkt, ben u naar waarschijnlijkheid goed bekend met de familie. De kans is dan aanwezig dat je dingen weet, die niet samengaan met het ambtsdrager zijn of worden. Dat kerkenraad dit niet weet hoeft niet altijd de schuld van deze te zijn. Een kerkenraad is niet alwetend, maar dient wel gedegen onderzoek te hebben gedaan of iemand al dan niet geschikt is.

Verder is het de verantwoordelijkheid van die persoon om te bedanken als hij weet dat hij niet geschikt is ervoor, om wat voor reden ook. Je schrijft er niet bij wat die reden is, dus het is lastig om hier meer over te zeggen. Alhoewel het een dooddoener is en ik deze ook bepaald niet verdedig zeg ik 'm hier toch eens. Wie is nu uiteindelijk wel geschikt voor het ambtsdrager zijn? Is er ergens een model christen te vinden?

Tot slot als u daadwerkelijk dingen hebt die een smet op de gemeente zouden kunnen leggen, wanneer deze persoon ambtsdrager wordt, dan moet u deze melden. Let wel, dit moeten dus objectieve dingen zijn. Niet omdat u deze persoon zelf niet geschikt vindt.

Overigens denk ik dat zulke dingen weleens vaker aan elkaar gekoppeld mogen worden, privéleven en het ambtsdrager zijn. Als je thuis al geen priester in het gezin bent, hoe kan je dan ooit priester zijn voor het aangezicht van God en voor de gemeente van God? Dat de HEERE ook de huiselijke situatie betrekt op het wel of niet tot zegen zijn voor een gemeente en/of het volk, kunnen we verschillende keren terugvinden in de bijbel. Een ambtsdrager behoort niet alleen van onbesproken gedrag te zijn, maar moet ook laten zien dat hij daadwerkelijk leiding kan geven aan zowel zijn gezin als de kerkelijke gemeente.
juni
28-09-2013 / 04:57
ach, misschien kunnen ze niks anders krijgen, vragensteller, beter wat dan niks
Samanthi
28-09-2013 / 13:09
Als er zichtbare dingen zijn kun je bezwaar maken, als hij gekozen zou zijn, zijn die zichtbare dingen er niet en heeft deze persoon een onbesproken leven, dan heb je je er bij neer te leggen of wel in beide gevallen het bij de Heere neerleggen zoals ds Tuinier schrijft.
Wij kunnen niet in iemands hart kijken.
Je kunt ook met de desbetreffende persoon een gesprek hebben. Ga heen bestraf Hem onder 4 ogen zegt de bijbel toch? Ik weet natuurlijk niet wat jou bezwaren zijn, maar ervoor bidden en dan samen in gesprek gaan is mi de beste weg.
MUS
29-09-2013 / 21:22
De Bijbel geeft richtlijnen, zowel voor ambtsdragers als voor het hoe te handelen in geval van de vraagsteller.
Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. (1 Timotheüs 5:19 SV1750)
Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; (Titus 1:7 SV1750)
Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mattheüs 18:15-17 SV1750)

Terug in de tijd

Onze zoon van vijftien-plus heeft een nieuwe mobiele telefoon nodig. Dit mag van ons, maar hij wil er een met veel extra...
12 reacties
27-09-2011
Ik zit met een groot probleem. Sinds 1,5 jaar hebben mijn vriend en ik een goede relatie. We zijn erg gek op elkaar en h...
geen reacties
27-09-2007
Aan Marijke Rots. Ik heb sinds ruim drie jaar verkering met een hele lieve vriend. We hebben best veel dingen gemeen en ...
geen reacties
27-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering