Nieuwe ambtsdragers kiezen

Ds. H.H. Klomp / 6 reacties

19-03-2013, 13:21

Vraag

Kort geleden zijn er bij ons in de kerk (CGK) nieuwe ambtsdragers gekozen. De gekozen ouderlingen hebben hun ambt aanvaard. De gekozen diaken is met ruime meerderheid gekozen uit een tweetal, maar heeft bedankt. Nu heeft de kerkenraad het voornemen om de niet-gekozen broeder opnieuw op tweetal te zetten met een nieuwe broeder, om de vacature voor diaken vervuld te krijgen. De kerkenraad is van mening dat dat zij ten alle tijden iemand op tweetal kan zetten die haar voorkeur heeft, ook al is dat kort achter elkaar. Hier heb ik grote moeite mee. Het is toch de Heere Zelf geweest die in de stemmingsvergadering gesproken heeft? Hij heeft immers één persoon uit een tweetal aangewezen voor dit ambt? Dat deze broeder bedankt heeft is voor de hele gemeente vervelend en zeker voor de kerkenraad. Maar het kan toch niet zo zijn dat de kerkenraad de niet-gekozen broeder een paar weken later weer op tweetal zet? Dat komt bij mij over of de kerkenraad het beter weet dan de Hemelse Vader wie er gekozen had moeten worden. Alsof de Heere zich vergist zou hebben. Het is toch niet zonder reden geweest dat iemand niet gekozen is? Zou het niet beter zijn om een heel nieuw tweetal te maken?

Antwoord

Beste vragensteller,

Een mooie vraag. Ook praktisch. Voor mij ook een beetje moeilijk omdat ik de hele situatie niet overzie. Ik geef je gelijk dat als een kerkenraad een tweetal stelt onder biddend opzien tot de Heere en de ene wordt gekozen maar de andere niet, dat de Heere dan die gekozene op dat moment aanwijst. Daarom benoemt de kerkenraad hem. Een uitzondering zou kunnen zijn als de tegenkandidaat (die dus afviel) ook een heel aantal stemmen uit de gemeente kreeg. Dus niet als 'strofiguur' op dat tweetal stond. Wat wel een bezwarende factor is om hem opnieuw te kandideren is het feit dat hij ook in de tweede stemmingsronde zou kunnen afvallen. Dat zou pijnlijk zijn voor de betrokken broeder, al is het wel in lijn met de eerste stemmingsronde. De Heere wijst hem dus (opnieuw) niet aan. Ik vind dat een kerkenraad daar wel rekening mee moet houden. Het gaat om mensen met gevoel. En je zou op deze manier zelfs de indruk kunnen krijgen dat de (twee keer ) afgevallen broeder inderdaad een stroman is. Verkiezing van ambtsdragers moet een geestelijke zaak blijven.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

kerkenraadtweetal
6 reacties
rotterdam
19-03-2013 / 16:06
@peerkloppe ; de Bijbel geeft geen expliciete procedure ?

Handelingen 1 ; 23 En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Bársabas, die toegenaamd was Justus, en Matthías.
24 En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt;
25 Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats.
26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthías, en hij werd met gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.
MUS
19-03-2013 / 16:56
Belangrijk is ook om de voorwaarden in acht te nemen en naar de juiste gaven te zoeken.
Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels. (1 Timotheüs 3:1-7)
Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. (Romeinen 12:6-8)
karlo
19-03-2013 / 21:02
idd @rotterdam, waarom werpen we niet het lot?
janvanverweg
20-03-2013 / 06:30
nu snap ik waarom er telkens tweetallen genoemd worden; omdat in Hand. 1 dat gedaan wordt.
frappant is natuurlijk dat dat was voordat de Geest uitgestort werd :)
nu op naar 12 door het lot aangewezen voorgangers in elke gemeente en de boel helemaal in lijn met de tekst.
je moet natuurlijk wel consequent zijn. een beetje snoepen van een tekst en de rest negeren is uit den boze. het lijkt wel evangelisch.. (dit met een vette knipoog van een evangelische reageerder)
rotterdam
20-03-2013 / 07:48
@peerkloppe heb ik gezegd dat het een "voorgeschreven procedure" zou zijn ?
Nee toch - jijzelf kwam met de opmerking "de Bijbel geeft geen expliciete procedure".
Expliciet betekend "duidelijk".
Dat betekent niet dat het daardoor voorgeschreven is.
Er zijn overigens wel kerken waar het min of meer op deze manier gebeurd ;
In Egypte kiezen de christelijke kopten hun patriarch door loting. Tijdens een eredienst in de Sint-Marcuskathedraal in Caïro wordt door het lot de nieuwe patriarch gekozen.
Een geblinddoekt jongetje kiest uit 3 briefjes zijn naam uit een glazen, met rode was verzegelde kelk. Zo wordt volgens de kopten "de wil van God" vervuld. Er waren drie kandidaten vooraf tijdens een synode gekozen.
Spatie
20-03-2013 / 10:39
't Blijft in veel gemeenten een heikele kwestie.
Zo zijn er ook gemeenten die bijna jaar na jaar dezelfde tegenkandidaat voordragen.
Zelf krijg ik de indruk dat er gemeenten zijn waar idd bepaalde mannen als stroman worden gebruikt. Ook om er zeker van te zijn dat de herkiesbare broeder weer herkozen gaat worden. Hard maken kun je dat als gemeentelid natuurlijk nooit. Dat is het lastige in zulke zaken.

Terug in de tijd

Ik probeer God te zoeken in mijn leven. Ik lees de Bijbel, bid, ga naar de kerk en belijdeniscatechisatie, maar het komt...
geen reacties
19-03-2004
Aan dr. ir. Wim de Jong. Bedankt voor uw vorige antwoord 'Het water van de zondvloed'. U schreef daar het volgende: “...
geen reacties
20-03-2018
Waarom wilde Jezus niet dat de mensen over zijn genezingen spraken, zoals in diverse teksten word vermeld? Matt 9:30: "E...
geen reacties
19-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering