Artikelen met tag

tegenstrijdig

Bekend is dat de evangelieschrijvers gebruik maakten van verschillende bronnen. Hoe zit dat met de biddende Jezus in de ...
geen reacties
24-09-2021
Een vraag over de opstanding: in het ene bijbelboek staat dat Maria Magdalena tegen de discipelen moest zeggen dat Hij...
1 reactie
13-04-2021
Het Marcusevangelie spreekt inzake de verloochening van Petrus van het tweemaal kraaien van de haan. Bij de andere evang...
geen reacties
07-01-2021
Ik heb een paar vragen over Jezus’ begrafenis. In Mattheüs en Markus wordt Jezus begraven op de sabbat (Jozef van Arimat...
geen reacties
10-02-2020
Ik heb een vraag over de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. Ik las de geschiedenis in Mattheüs. Daar staat: “To...
1 reactie
26-06-2019
In Numeri 31 strijden de Israëlieten tegen de Midianieten. “En ze doodden alles wat mannelijk was...” In Richteren 7 str...
1 reactie
11-02-2019
Ik heb een aantal vragen over de rede van Stefanus voor het Sanhedrin, zoals beschreven staat in Handelingen 7. Vraag...
geen reacties
21-01-2019
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan dien...
geen reacties
01-10-2018
Aan prof. dr. M. J.Paul. Ik heb uw boek “Oorspronkelijk, overwegingen bij schepping en evolutie” (nog) niet gelezen. Wel...
geen reacties
23-04-2018
Wat bedoelt Jezus precies met wat Hij zegt in Mattheüs 5:22, als Hij zelf de Farizeeën dwazen noemt in Matth. 23:17 en 1...
geen reacties
16-12-2017
Een goede vraag en antwoord 'Schijnbare fouten in bijbel'. Alleen, er wordt niet ingegaan op het feit dat de volkstellin...
geen reacties
30-10-2017
Ik heb een vraag over naar de hemel gaan en over de opstanding uit de dood. Wij gaan ervan uit dat wanneer je in God gel...
15 reacties
19-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering