Midianieten uitgeroeid

Ds. P.D.J. Buijs / 1 reactie

11-02-2019, 08:47

Vraag

In Numeri 31 strijden de Israëlieten tegen de Midianieten. “En ze doodden alles wat mannelijk was...” In Richteren 7 strijdt Gideon tegen 135.000 Midianieten. Van 0 naar 135.000 midianitische mannen. Hoe kunnen we deze explosieve bevolkingsgroei verklaren?

Antwoord

Beste lezer,
 
Het verschil tussen Numeri 31 en Richteren 7 wordt nogal eens aangegrepen om aan te tonen Numeri 31 niet waar kan zijn, maar een constructie van de schrijver. Nu, omdat we geloven dat heel Gods Woord door de Heilige Geest is geïnspireerd, willen we daar niet vanuit gaan.

We zullen de oplossing moeten zoeken in de volgende richting: het Oude Testament laat zien dat er verschillende stammen tot de Midianieten behoorden, waaronder de Ismaëlieten (zie Richteren 6:24-26), Kenieten (zie Nummeri 10:29 in vergelijking met Richteren 4:11) en de Moabieten (zie Numeri 25:1 in vergelijking met vers 6). In de strijd die in Numeri 31 genoemd wordt zal het dus gaan om een van deze stammen die uitgeroeid is, terwijl er nog heel veel andersoortige Midianieten overbleven, zoals Richteren 7 laat zien. Het gaat hier dus niet om een explosieve bevolkingsgroei, maar om een ander onderdeel van de Midianieten.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tegenstrijdig
1 reactie
Jesaja40
11-02-2019 / 14:47
Beste vraagsteller,

Om een goed beeld te kunnen krijgen naar die explosieve groei moete wij wat dieper in de Bijbel graven. Wie zijn de Midianieten en waar komen zij vandaan? Daarvoor moeten wij terug naar Genesis 25. Haarfijn lezen wij in dit hoofdstuk de indirecte familieverhouding ten opzichte van het Huis van Israël.

Als Avraham weduwnaar is geworden van Sara wordt Ketura zijn wettige tweede echtgenote. In dit huwelijk worden Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en Suah geboren. Zij zijn de stamhoofden van de omliggende volkeren geworden. Zuivere nakomelingen van Avraham. Zou de belofte van de Eeuwige, die Hij aan Avraham doet: Ik zal u tot een groot volk maken dan voorbijgaan aan deze zuivere nakomelingen van Avraham. Ik denk het niet, mede gelet op de zeer grote aantallen kinderen die wij in de Bijbel tegenkomen. De huwelijksverbintenis tussen Avraham en Ketura duurde maximaal 18 jaar. Al deze kinderen zijn dus op relatief jonge leeftijd vaderloos geworden.

Wij maken een sprong in de tijd: enkele eeuwen later zien wij dat de Midianieten, het halfbroedervolk van Israël van de Eeuwige de opdracht krijgt hun halfbroer Israël te corrigeren vanwege hun afgoderij. Van je familie moet je het maar hebben is een gezegde. Maar ook een heel ver familielid weet precies waar de pijn zit. Wat doet Avraham met zijn kinderen die hij bij Ketura verwekt? Hij stuurt hen weg, zij zullen niets erven van al zijn bezittingen. Avraham, laat hen niet met lege handen weggaan en geeft hen een geschenk mee voor hun leeftocht. Zij delen dus niet mee in de grote zegen die overgaat naar Yitschak en Jaacov. Dat doet pijn bij de halfbroers van Israël.

En dan is er ook nog Ismaël ook een halfbroer, de eveneens niet deelt in de overvloed die vele jaren later zichtbaar wordt. Hier zien wij de oorsprong van de jaloersheid die zo sterk is in het Midden-Oosten. Het gaat de oosterling om macht, eer, geld en aanzien.

Wij lezen in Numeri 31 dat alle mannelijke Midianieten gedood worden. Zelfs de zwangere vrouwen vallen onder dit oordeel wat de Eeuwige over hen heeft besloten. Het nakomelingschap van Midian sterft met deze slag geheel uit. De weduwen onder Midian en hun dochters zijn een buit geworden voor het Huis van Israël. Maar was het echt tot een nul stand gekomen voor wat betreft de mannen onder Midian? Hoe zit dat als ten tijde een machtig leger op kamelen Israël binnenstroomt. Hun kamelen zijn behangen met gouden maantjes zijn een grote show: kijk, wij Midianieten gebruiken onze afgodsbeeldjes om jullie daarmee te laten zien: dit zijn eigenlijk pseudo goden die jullie niet kunnen beschermen. Dat is harde les die daarin zit.

En de Moabiet, gaat die vrijuit met dit machtsvertoon? Lees eens mee wat erover in Jesaja 60 over de Moabiet verkondigt wordt. In plaats van het beroven van Israël zullen zij in later dagen geschenken brengen aan Israël. Dat is een omslag en gaat in tegen het aloude Midden-Oosten principe: halen, hebben en houden.

Hierin zien wij de genade van de Eeuwige, omdat ook de andere kinderen van Avraham net zo gezegend zullen worden met een groot nakroost. Hoe zal dat zijn? Een volk wat zijn macht opgeeft en een dienaar wil zijn aan het Huis van Israël.

Wat heeft dit ons te zeggen?

Terug in de tijd

Wanneer ik mijn schouders beweeg, kraken alle botten in mijn schouders. Wanneer mijn vriend me stevig tegen hem aandrukt...
geen reacties
11-02-2008
Waar vind je in de Bijbel dat het (regelmatig) verbreken van gedane beloften zondig is?
1 reactie
11-02-2012
Wanneer 'ken' je Christus?
geen reacties
11-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering