Het kraaien van de haan

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

07-01-2021, 07:58

Vraag

Het Marcusevangelie spreekt inzake de verloochening van Petrus van het tweemaal kraaien van de haan. Bij de andere evangeliën is dat eenmaal. Ook in de ontkenningen van Petrus zit verschil. Hoe komt dat? Is dit niet in strijd met elkaar?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je bent een nauwkeurige lezer, dat blijkt wel. Er zit inderdaad verschil in. Dat soort kleine verschillen zien we wel vaker tussen Mattheus, Marcus en Lukas. Het Johannesevangelie heeft weer een geheel eigen karakter. Ik hoop niet dat zulke verschillen je onzeker maken. De Bijbel is door mensen geschreven, weliswaar onder inspiratie door de Heilige Geest, maar het is zoals bij een auto-ongeluk. Drie of vier getuigen hebben het gezien. In de kern stemt het overeen, maar toch vertellen ze het aan de agenten op details net iets anders.  

Doorgaans gaan geleerden er vanuit dat het Marcus-evangelie het oudste is. Opgetekend uit de mond van Petrus in Rome. Wellicht is die weergave van het aantal keren dat de haan kraaide dan ook als juist te zien. Het verschil kan daarin zitten dat Mattheus en Lukas het Marcusevangelie grotendeels als bron gebruiken. Dan speelt dus de eigen weergave een rol. 

Overigens staat er niet letterlijk bij de andere evangelisten dat de haan maar een keer kraaide. Er staat dat hij kraaide. Dat kan meerdere keren inhouden. Maar het aantal keren dat de haan kraaide is geestelijk niet bepalend. Het gaat er om dat de haan kraaide na Petrus’ verloochening zoals Jezus had voorzegd. En dat kraaien was voor Petrus  als een wekker die hem wakker schudde. Dat Hij tot inkeer kwam door de blik van de Heere Jezus lijkt me overigens belangrijker. In ieder geval, Petrus kreeg berouw over wat Hij zijn Meester had aangedaan. 

Kortom, zakelijk maakt het dus geen verschil hoe vaak de haan gekraaid heeft. Het gaat om Petrus’ bekering. En dat geldt ook voor ons. 

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Pasentegenstrijdig
geen reacties

Terug in de tijd

Een borderliner is iemand die voldoet aan minimaal vijf van de negen standaardkenmerken. Ook al gaan ze snappen wat ze d...
8 reacties
06-01-2015
Ik heb even een poosje zitten zoeken op deze site, maar heb het concrete antwoord nog niet gevonden. Mag je meespelen me...
geen reacties
06-01-2014
Wat zijn de verschillen tussen het geloof van de Mormonen (de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)...
geen reacties
06-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering