Artikelen met tag

Pasen

Waarom staat er in Markus 15:34: "Eloi, Eloi, lamma sabachtani” en in Mattheüs 27:46: "Eli, Eli, lama sabachtani”?
geen reacties
02-05-2007
Heeft de Heere Jezus edik gedronken? Sommige mensen zeggen van niet, anderen van wel en gisteren hoorde ik dat de Heere ...
geen reacties
10-04-2007
In het laatste hoofdstuk van Markus staat maar één kruiswoord. En er staat dat de drie vrouwen naar het graf gingen, zij...
geen reacties
31-03-2007
In Hand. 1 staat dat Judas voorover is gevallen en open is gebarsten en al zijn ingewanden uitgestort. Elders staat dat ...
geen reacties
22-01-2007
Ik las in Hand. 2 in de kanttekeningen dat de Heere niet is nedergedaald ter helle. Er werd verwezen naar Lukas, dat de ...
geen reacties
18-01-2007
Ik ben een meisje en kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zondag hebben wij Jeugdvereniging gehad en het onderwerp...
geen reacties
21-10-2006
Ik heb een vraag gesteld over de drie dagen en nachten die de Heere Jezus in het graf zou hebben gelegen. Nu begrijp ik ...
geen reacties
03-05-2006
Waarom wordt er aan Goede Vrijdag zo weinig aandacht besteed? Iedereen gaat gewoon naar z'n werk en naar school en 's av...
geen reacties
25-04-2006
Kan een Ger. Gem-dominee iets zeggen over het verschil? Ik bedoel hiermee het volgende: Nu het Tweede Paasdag is, zijn e...
geen reacties
22-04-2006
Met interesse las ik het antwoord dat ds. Van Rossem gaf ten aanzien van het orgelgebruik in de lijdenstijd. Hij propage...
geen reacties
21-04-2006
Ik heb een vraag over de drie dagen en nachten die de Heere Jezus in het graf zou hebben gelegen (zie Mat. 12:40: “Drie ...
geen reacties
21-04-2006
Waarom herkenden de vrouwen de opgestane Jezus niet? En waarom eindigen alle vier de evangeliën anders met het einde van...
geen reacties
21-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering