Artikelen met tag

Pasen

Aan ds. Pieters. In het Reformatorisch Dagblad van afgelopen zaterdag (27-3-2010) stond een artikel wat mij zeer verbaas...
3 reacties
09-04-2010
Waarom was het verraad door Judas precies (nog) nodig? De farizeeën en schriftgeleerden wisten toch (al) Wie Jezus was e...
3 reacties
29-03-2010
Aan een dominee uit de Ger. Gem. Met Pasen werd bij ons in de kerk een preek gelezen over de Emmaüsgangers. Daarin kwam ...
geen reacties
20-05-2009
Wat betekent: Nedergedaald ter helle? Betekent dit dat Jezus echt in de hel is geweest of geeft dit de intensiteit aan v...
geen reacties
26-10-2007
Na het overlijden van de Heere Jezus aan het kruis gebeuren meerdere dingen waaronder het opstaan van dode mensen uit hu...
geen reacties
12-06-2007
Waarom staat er in Markus 15:34: "Eloi, Eloi, lamma sabachtani” en in Mattheüs 27:46: "Eli, Eli, lama sabachtani”?
geen reacties
02-05-2007
Heeft de Heere Jezus edik gedronken? Sommige mensen zeggen van niet, anderen van wel en gisteren hoorde ik dat de Heere ...
geen reacties
10-04-2007
In het laatste hoofdstuk van Markus staat maar één kruiswoord. En er staat dat de drie vrouwen naar het graf gingen, zij...
geen reacties
31-03-2007
In Hand. 1 staat dat Judas voorover is gevallen en open is gebarsten en al zijn ingewanden uitgestort. Elders staat dat ...
geen reacties
22-01-2007
Ik las in Hand. 2 in de kanttekeningen dat de Heere niet is nedergedaald ter helle. Er werd verwezen naar Lukas, dat de ...
geen reacties
18-01-2007
Ik ben een meisje en kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zondag hebben wij Jeugdvereniging gehad en het onderwerp...
geen reacties
21-10-2006
Ik heb een vraag gesteld over de drie dagen en nachten die de Heere Jezus in het graf zou hebben gelegen. Nu begrijp ik ...
geen reacties
03-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering