Artikelen met tag

Pasen

In de geschiedenis van Jezus kruisiging is één van de kruiswoorden: "Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij ...
geen reacties
14-11-2004
De inspiratie van de bijbel door de Heilige Geest wordt (in de kringen waarin ik verkeer) altijd gezien als een woordeli...
geen reacties
02-09-2004
Mijn muzikale voorkeur gaat zwaar uit naar klassieke muziek (voornamelijk barok). Als zanger maak ik dan ook deel uit va...
geen reacties
28-08-2004
Reactie op Ds. Buijs' antwoord over “The Passion of the Christ”. Ondanks uw argumenten heb ik besloten om de film toch e...
geen reacties
14-04-2004
De Heere Jezus zegt aan het kruis: “Het is volbracht”. Maar als Hij opstaat uit de doden is het volledige werk van Chris...
geen reacties
03-04-2004
Er is de laatste tijd veel te doen over de film “The Passion of the Christ” van regisseur Mel Gibson. Veel bijbelgetrouw...
geen reacties
07-03-2004
Waarom was het nodig dat Judas, Jezus verried? Er staat toch dat iedereen wist wie Jezus was? Dan hadden ze Hem toch ook...
geen reacties
05-02-2004
Als het over de opstanding van Jezus gaat wordt dat vaak vergeleken met Jona die drie dagen en drie nachten in de buik v...
geen reacties
25-08-2003
Na onderzoek (oudvaders) ben ik er achter gekomen dat christelijke feestdagen onbijbels, afgodisch en heidens zijn en bo...
geen reacties
27-07-2003
In de geloofsbelijdenis staat dat de Heere Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald is ter helle. Wat ...
geen reacties
27-04-2003
Het is algemeen bekend dat het Heilig Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Hoe komt het dan dat Judas ook aanzat ...
geen reacties
02-04-2003
Waarom zijn er acht lijdensweken en maar vier adventsweken?
geen reacties
11-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering