Uitleg Goede Vrijdag en Pasen

Ds. H. van Oostende / 2 reacties

12-05-2010, 13:00

Vraag

Als een onchristelijk iemand vraagt wat Goede Vrijdag en Pasen precies inhouden, hoe kun dat als christen kort uitleggen?

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Op zichzelf genomen moet het niet zo moeilijk zijn om deze vraag te beantwoorden. In de periode van de heilsfeiten zie je in de diverse media de vraag naar de betekenis van de kerkelijke feesten nogal eens langskomen. Het blijkt dat de vraag naar de betekenis van het Kerstfeest dan nog het eenvoudigst te beantwoorden is. Gevraagd naar de betekenis van het Paasfeest en Hemelvaart wordt het al problematischer, om over de betekenis van het Pinksterfeest maar te zwijgen.

Voor een betrokken christen is de vraagstelling niet zo moeilijk, maar mijn vraagsteller wil een kort antwoord dat bestemd is voor een onchristelijk iemand. Het is verstandig om het inderdaad dan zo kort en sober mogelijk te houden. Ik raad je daarom aan, om een persoonlijke uitleg te geven over wat deze dagen voor jou zelf betekenen. Dan is het goed om de verbinding tussen Goede Vrijdag en Pasen overeind te houden. Het is heel belangrijk om deze twee wel te onderscheiden, maar niet van elkaar los te maken. Je kunt alleen Pasen vieren na de beleving van Goede Vrijdag!

Je concentreert je in je antwoord op Jezus Christus, de Zoon van God die op het Kerstfeest voor ons naar deze aarde is gekomen om de last van onze zonden op Zich te nemen. Hij heeft hier zijn jeugdjaren doorgebracht en is volwassen geworden in Nazareth bij zijn ouders. Op zijn 30e levensjaar is Hij in het land gaan optreden en hoe…! Dat heeft Hij uiteindelijk bezegeld met de dood aan het kruis op Golgotha. Dat is op zich zo bijzonder, dat we die dag in de kerk herdenken en zelfs aanduiden met Goede Vrijdag.

Op de eerste dag van de nieuwe week kon deze Zoon van God niet langer in het graf blijven en is Hij de Overwinnaar geworden van de macht van de dood. Die heeft Hij voorgoed verslagen en dat vieren we samen op het Paasfeest.

“De Heer is waarlijk opgestaan!”  We zingen dan graag met elkaar: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.”

Ds. H. van Oostende

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

Tags in dit artikel:

Pasen
2 reacties
dijna61
12-05-2010 / 20:35
Inderdaad dat is de beste evangeliesatiemethode: Spreken vanuit je persoonlijke geloofservaringen. Vertel wat dit voor JOU betekent en waarom dat zo is, anders wordt het een afstandelijk verhaal. Niet dat je een ander het geloof kunt geven, maar op deze manier laat je zien dat het evangelie werkt.
Alphonsus
13-05-2010 / 11:35
Inderdaad, vertel het zo dat het de ander tot jaloersheid brengt. Deze jaloersheid concentreert zich dan op: waarom is de ander zo eenvoudig, zo rustig, zo blij, zo barmhartig, zo lankmoedig, nooit een kwaad woord, nooit boosheid etc.
De vruchten van de Geest!!

Terug in de tijd

De laatste tijd denk ik veel na over een zwangerschap na verkrachting. Ik ben dankbaar dat ik hier zelf niet mee te make...
15 reacties
12-05-2016
Ik heb een vraag over 1 Kor. 11 en de Herziene Statenvertaling. Daar staat nu dat het lange haar als een deksel is gegev...
15 reacties
12-05-2011
Ik heb vraag over seksualiteit. Ik ben 29 en heb verschillende relaties gehad die altijd stuk lopen omdat ik me niet sek...
16 reacties
13-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering