Vergeving door nederdaling in de hel

Ds. A.A. Brugge / 9 reacties

17-05-2010, 09:31

Vraag

Wij mogen weten dat onze zonden vergeven kunnen worden door Jezus' sterven aan het kruis. Ik zag Jezus' nederdaling in de hel (drie dagen) als een groot onderdeel waardoor er vergeving van onze zonden mogelijk is. Tot ik me realiseerde dat Jezus zei: "Het is volbracht", vóórdat Hij daadwerkelijk stierf. Daarna daalde Hij pas neder in de hel. Hoe moet ik dat zien? Betekent dit dat alle zonden van alle mensen vergeven kunnen worden, 'enkel en alleen' door de pijn, het verdriet en de eenzaamheid die Jezus in Zijn leven op aarde heeft meegemaakt? Natuurlijk weet ik dat Jezus zelfs bloed heeft gezweet. Maar alsnog lijkt me dat te weinig om al die zonden van alle mensen te kunnen vergeven. Of wordt Zijn nederdaling ter helle toch nog verbonden met de vergeving van onze zonden? Naast deze vraag wil ik graag kwijt dat jullie geweldig werk doen en een enorme steun voor mij zijn. Ga zo door!

Antwoord

De volgorde van de nederdaling ter hel is in de twaalf artikelen niet chronologisch bedoeld. Dan zou Jezus na “het is volbracht” in de hel zijn neergedaald. Maar het wordt als laatste genoemd om ermee uit te drukken dat dit het zwaarste was van Zijn lijden. We moeten dan denken aan Gethsemané (wat je ook in de vraag noemt, het alleen-zijn en zweten van bloed) en ook aan Golgotha. Zijn lijden is niet alleen lichamelijk, maar ook naar Jezus’ ziel. Hoewel geheel Christus’ leven op aarde tot aan Zijn sterven, vernedering inhoudt, geldt het in het bijzonder in genoemde twee plaatsen.

De vraag of de nederdaling ter helle verbonden is aan de vergeving der zonden, moet bevestigend luiden. Om volkomen zondaren te verlossen is Hij een volkomen Zaligmaker (vgl. Zondag 16 vr. en antw. 44).

Ds. A. A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

 • Geboortedatum:
  18-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Pasen
9 reacties
dijna61
17-05-2010 / 11:53
Is Jezus wel letterlijk neergedaald in de hel?
Volgens mij moeten we het omdraaien en kwam de hel in Hem, met name in de drie urige duisternis.
Toen Hij zei: "Het is volbracht"! was de strijd voorbij en de overwinning behaald.
dominerik
17-05-2010 / 13:39
Zit de essentie van de schuldvergeving, van de overwinning op het kwaad, niet veel meer in de opstanding?
Catherine
17-05-2010 / 17:49
Tijdens de paasdagen werd het me weer heel duidelijk, hoe zwaar het lijden van de Heere Jezus geweest moet zijn. Van iedereen verlaten, verraden, een vernederende kruisiging. En dat alles voor onze zonden !
dominerik
18-05-2010 / 11:37
Catherine, 'tijdens de paasdagen', schrijf je. Maar tijdens de paasdagen gaat het toch over de opstanding van Christus?!
Niek
18-05-2010 / 22:02
Maar wanneer is hij dán nedergedaald in de hel? Als het niet chronologisch staat vermeld in de twaalf artikelen.
Dat moet dus zijn vóór dat hij stierf. Klopt het was dijna61 zegt: dat de hel in Hem kwam?
En waarvoor zijn de drie dagen? Hij had immers de strijd overwonnen toen Hij zei: "het is volbracht". Kon Hij niet gewoon de volgende dag opstaan uit de dood?
adriano313
19-05-2010 / 00:41
Beste vragensteller,
Ik kwam een aantal dagen het volgende tegen
het is een wonderbaarlijk verhaal over weeskinderen in China
met een duidelijke uitleg over de Hemel en de hel

Ik las het, vol onder de indruk, in 1 stuk uit
het is te vinden op
http://www.biddenhelpt.net/index.php?file=zzj_inleiding.php
(klik gewoon op volgende voor een nieuwe bladzijde)

Als je het helemaal wilt downlowden als pdf klik je op de onderste link
http://files.biddenhelpt.net/Zij_zochten_Jezus.pdf

Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over je vraag in kwestie
dijna61
19-05-2010 / 08:11
Ooit het boek "Deadline"gelezen van Randy Alcorn.
Een dikke pil, niet alles is even interessant, maar het geeft wel een beeld van hoe het zou kunnen zijn hemel en hel.
dominerik
19-05-2010 / 13:37
De hel is de totale Godverlatenheid. Als Jezus uitroept 'Waarom hebt u mij verlaten', betekent dat, dat hij dan al neergedaald is ter helle.
Catherine
22-05-2010 / 14:22
Juist, zo is mij dat ook uitgelegd. Mensen denken dat de hel bestaat uit vuur, dat is het ook wel, maar het is zo erg omdat God daar niet is !

Terug in de tijd

Kunt u mij vertellen waarom ambtsdragers uit de Ger. Gem. meestal niet willen praten met ons (GG-jongeren) over de predi...
geen reacties
17-05-2008
Ik heb nu ruim twee jaar een relatie met mijn vriend. We houden veel van elkaar en willen binnen een jaar gaan trouwen. ...
geen reacties
17-05-2006
Ik las ergens dat in Jesaja 53:11 wel de opstanding genoemd wordt. Dit wordt geconcludeerd op grond van de lezing uit en...
geen reacties
17-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering