Goede Vrijdag naar de kerk

drs. I. A. Kole / 17 reacties

09-04-2012, 14:14

Vraag

Een vraag aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb verkering met een jongen uit de Ger. Gem. Geen onvertogen woord over dit kerkverband hoor, maar ik heb wel een vraag. Zelf kom ik uit een behoudende PKN-gemeente. Onlangs was het Goede Vrijdag! Wij zijn gewend om dan 's morgens ook naar de kerk te gaan. Dat schijnt in de Ger. Gem. helemaal niet de gewoonte te zijn en dat is iets wat ik erg vreemd vind. Het lijden en sterven van de Heere Jezus voor zondaren neemt juist in de Ger. Gem. een hele grote plaats in tijdens de prediking. Op Goede Vrijdag ging ik naar de kerk en zag ik mensen uit de Ger. Gem. boodschappen doen, het beddengoed buiten hangen, enz. Ik had ze willen toeroepen: Het is Goede Vrijdag vandaag hoor, weet u wel wat Jezus gedaan heeft voor onze zonden? Onlangs was het biddag en het viel me op dat mensen in de Ger. Gem. daar juist wel heel veel waarde aan hechten en eigenlijk verwachten dat je dan wel twee keer naar de kerk gaat op zo'n dag. Ik begrijp het allemaal niet zo goed meer. Ik weet wel dat het niet in het aantal keren naar de kerk gaan zit, maar toch... Wat is hierachter de gedachte en hoe is dat in de loop der jaren zo gekomen?

Antwoord

Inconsequent? Jazeker! Bedankt voor je vragen en je reactie. Als reactie op de vele heiligendagen in de Rooms Katholieke Kerk hebben de Reformatoren het mes in de feest- en gedenkdagen gezet. Het zogenaamde kerkelijk jaar is een schepping van de kerk zelf en heeft zich langzamerhand ontwikkeld.

Aanvankelijk heeft de jonge kerk alleen de zondag gevierd. Op de betreffende zondagen werd aandacht gegeven aan de heilsfeiten. Dat betreft ook Goede Vrijdag, de verjaardag van de Kerk: Het is volbracht! De verzoening door voldoening: Ik voor jou, daar je anders de eeuwige dood zou moeten sterven - de zalige ruil. Juist deze dag zou alle aandacht moeten krijgen. Op Golgotha is de strijd gestreden en zijn alle machten overwonnen! Dat geeft verootmoediging en verwondering, want wij hadden die straf moeten dragen (Lees Zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus).

In het midden van de tweede eeuw is men begonnen met jaarlijks op een bepaalde zondag het Paasfeest te vieren: de opstanding van de Heere Jezus. Deze viering is vrij gauw uitgebreid tot drie dagen: goede vrijdag, stille zaterdag en (paas)zondag. Later werd het een volle week, die begon op Palmzondag. Aan het Paasfeest gaat een periode van vasten vooraf, die langzamerhand uitgebreid werd tot de zogenoemde veertigdagentijd. Pas later is de Kerstkring erbij gekomen.

Dat Goede Vrijdag voor een aantal beroepen een vrije dag is, betekent niet dat er overal twee kerkdiensten gehouden worden! Dat is een onderwaardering van dit grote heilsfeit!

De biddagen werden in de tijd van de Reformatie en Nadere Reformatie elk jaar gehouden, voorgeschreven door de overheid; vaak werden er ook boete- en biddagen gehouden als er rampen waren: natuurgeweld, oorlogen, epidemiën. Nu onze samenleving geen agrarische samenleving meer is en de arbeidstijden heel flexibel geworden zijn  en de afhankelijkheid van de Schepper minder wordt gevoeld -ook onder kerkmensen- zou het juist goed zijn om de hele dag er aan te besteden.

De vraag is hoe het staat met onze afhankelijkheid van de Heere? Hoe staat met ons gebed(sleven)?

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
17 reacties
guustje20
09-04-2012 / 16:33
Beste vragensteller,
Mag ik u een vraag stellen? (Misschien dat Drs. Kole op in kan haken?) Mijn grootmoeder werd zo'n 40 jaar geleden begraven. De dienst werd vanuit de boererij geleid door de dominee, die er voortdurend op hamerde dat zij een zondaar was.
Vreemdgenoeg is Jezus gestorven voor onze zonden, dus zijn wij geen zondaar meer.
Misschien is dit ook het antwoord op uw vraag. Wij kunnen nooit perfect zijn, maar zijn wel vergeven.
De buurvrouw hangt het beddengoed buiten.... Moet u in de wetenschap van vergeving zich hierover zorgen maken?
Roozemond
09-04-2012 / 19:06
Vraagsteller, ik kan me wel enigsinds iets bij jou vraag voorstellen, vooral als het verlangen groot is om die dag totaal te geven aan herdenken. Maar er is ook een andere kant. Het kan voor mij midden in de zomer ook pasen zijn, gewoon tijdens mn werk, of goede vrijdag terwijl ik met de was bezig ben, dan stop ik ook niet maar ga zingend of biddend verder. Snap je waar ik naar toe wil?
Roeltje
09-04-2012 / 20:09
Met name voor gezinnen met jonge kinderen is het lastig om Goede Vrijdag te vieren/herdenken als er maar eén dienst is op zo’n dag want je kan als ouders niet allebei naar de kerk.
Roeltje
09-04-2012 / 20:12
Dus gingen wij vroeger (en nu soms nog) 's morgens naar een wat nu "een behoudende PKN gemeente heet". ;)
pannenkoek
10-04-2012 / 08:37
@Roeltje, Als er een oppasdienst is in de kerk kun je daar toch gebruik van maken, mist de kinderen het accepteren.

Ik zie goede vrijdag en biddag op dezelfde lijn staan.
Doe ook de was, doe ook boodschappen.....
waldboy
10-04-2012 / 10:46
Goede Vrijdag is een vrijdag en geen zondag. Een gewone werkdag.
Dus kun je autwassen, boodschappendoen, gazonmaaien, de was doen enz.
Wij hebebn 's avonds een dienst.
@Roozemond-zo hoort het ook altijd te zijn. Niet Goede Vrijdag, Pasen, Kerst enz zijn als dagen belangrijk, maar wat er op die dagen gebeurde. Dat moet doordrongen zijn in heel ons wezen.
Roeltje
10-04-2012 / 11:17
@pannenkoek, ‘s avonds oppasdienst voor de kinderen als de dienst om half 8 begint? Volgens mij hebben ze dat nergens.

Overigens waardeer ik het antwoord van drs. Kole positief. Hij gaat niet in de verdediging wat betreft z’n eigen kerkverband maar geeft een eerlijk antwoord.
Persoonlijk vind ik Goede Vrijdag een heel belangrijke gedenkdag. Drs. Kole verwoord dat mooi in zijn antwoord!
In het buitenland kennen ze veelal geen goede vrijdag, biddag, dankdag, 2e kerst, paas, pinksterdag enz. Daar gedenken ze de heilsfeiten op zondag, de enigste dag door de Heere Zelf ingesteld. Gezien de uitleg van drs. Kole is daar ook wat voor te zeggen.
zandkasteel
10-04-2012 / 11:44
Daarom gaan wij op Goede Vrijdag 2x naar de kerk en op 1e Paasdag ook.
Goede Vrijdag en Pasen staan op éé'n lijn.
De 2e Paasdag heeft voor mij dan geen toegevoegde waarde.
Jezus is op 1 Paasmorgen opgestaan en niet 2x.
Je viert je verjaardag toch ook niet op 2 dagen achter elkaar?
Swimmie
10-04-2012 / 12:58
Naar mijn idee wordt het 'naar de kerk gaan' veel te veel als iets bijzonders gezien dat niet gecombineerd kan worden met de gewone dag indeling.
Zoals al eerder gezegd: Goede Vrijdag valt op een vrijdag. Een gewone 'door-de-weekse-dag'. Evenals de bid- en dankdagen op een gewone dag vallen.
Geloven is niet los te koppelen van het dagelijks leven. Er is geen verschil tussen de werkdagen en dagen waarop we naar de kerk gaan. Elke dag moet in het teken staan van 'leven tot eer van Hem'.

@Roeltje: je schrijft 'Daar gedenken ze de heilsfeiten op zondag, de enigste dag door de Heere Zelf ingesteld'. Wil je dat bijbels onderbouwen? Ik kan het niet vinden namelijk...
pannenkoek
10-04-2012 / 13:11
@roeltje,

Nee sorry, wij hebben 's middags kerk. dan hebben we een dominee, die 's avonds in zijn eigen gemeente kan voorgaan.
tamara72
11-04-2012 / 17:26
goede vrijdag zou een hele dag feestdag moeten zijn.
Daniel
11-04-2012 / 17:45
Wij vieren goede vrijdag als een feestdag, nou ja...feestdag wel als een gedenkdag, en met de wetenschap achteraf.
Zonder Pasen geen goede vrijdag.
De HEERE is waarlijk opgestaan!
Erikie2
11-04-2012 / 20:25
Ik zit zelf in een Babtistengemeente....

rond pasen hebben wij op Witte Donderdag dienst en vieren we avondmaal
Op Goedevrijdag gedenken we dat hij gestorven is voor onze zonden
Op Stille zaterdag is een soort van memoriam
En 1e paasdag vieren we dat Hij opgestaan is!

Behalve 1e paasdag zijn alle diensten 's avonds, omdat een ieder ook gewoon zijn eigen werk heeft...
waldboy
12-04-2012 / 14:35
Op Goede Vrijdag een dienst overdag, soms twee? Hoe moet dat dan als je een gewone baan hebt? Snipperdag nemenzeker.
Ria123
12-04-2012 / 16:47
@waldboy Ja, een snipperdag nemen, heb ik ook gedaan. Heb je dat er voor over?
naam
12-04-2012 / 20:22
Natuurlijk neem je een snipperdag als dat enigzins mogelijk is. Als het goed is gaat ook al je lust en liefde daarna uit. En straal ook naar je kinderen uit wat belangrijk is en wat jij belangrijker vind. Geld verdienen of geestelijk voedsel. En Gods woord zegt ook dat je de onderlinge bijeenkomsten niet moet nalaten.
Ik vind Goede Vrijdag ook ondergesneeuwd. Hier ook 1 dienst. Bezoeken 's morgens of de avond ervoor elders een dienst. Met kleine kinderen zou je anders helemaal niet naar de kerk kunnen.
solide
14-04-2012 / 11:22
vragensteller, ga voortaan eerst eeens naar de voorganger van een ger gem kerk. voor dat je dit op refoweb zet! probeer zelf hier eerst iets aan te doen. er zijn hier en daar gewoonte.... in de pkn zit het ook niet even vol.....als er twee diensten zijn....... dit geld voor elke kerk!!!!!pas op voor de rijke jongeling gestalten!als je een behoeftige bent, sla je zelfs de doordeweeksekerkdiensten niet over!

Terug in de tijd

Er zijn over dit onderwerp al best veel vragen gesteld, maar ik kon toch het antwoord op mijn vraag niet vinden. Mijn vr...
4 reacties
09-04-2013
Ik zit sinds ongeveer een jaar met een probleem, maar eigenlijk speelt dit al veel langer. Wat is het probleem? Mijn ged...
99 reacties
09-04-2013
Vroeger heb ik nooit geleerd dat ik boosheid mocht voelen. Laat staan uiten. Dat was taboe in ons gezin. Boosheid was ni...
geen reacties
09-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering