Artikelen met tag

hemelvaart

Ik heb een vraag over Hemelvaart en Pinksteren. We vieren Hemelvaart 40 dagen na Pasen, maar als ik het Lukas-evangelie lees, komt het op mij over dat Jezus diezelfde dag al naar de hemel is opgevar...
Geen reacties
28-04-2023
Waarop baseren sommige predikanten de vergelijking tussen het brengen van de ark naar Jeruzalem met de Hemelvaart van Christus? Je kunt Psalm 24 en Psalm 47 toch ook lezen als profetieën van de Heme...
1 reactie
22-04-2021
Uiteraard weet ik waarom Pinksteren 50 dagen na Pasen wordt gevierd. Maar wat mij nu juist bezig houdt is waarom Jezus nu juist 40 dagen na Pasen (en dus tien dagen vóór Pinksteren) naar de hemel is g...
Geen reacties
03-06-2014
Over de thema's 'Hemelvaart' en 'Pinksteren' zijn al diverse vragen beantwoord. In dit dossier rond de hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest vind je deze terug. Sta...
Geen reacties
26-04-2013
Ik heb een vraag over de hemelvaart. Wat zou de reden kunnen zijn dat niet alle evangelisten hun evangelie afsluiten met een beschrijving van de hemelvaart? Mattheüs noemt alleen "het gaan naar de ber...
Geen reacties
30-06-2011
Aan ds. Vreugdenhil. Ik hoorde uw preek over Psalm 68 (hemelvaartsdag) via Prekenweb. Heel leerzaam. Ik mocht er veel aan hebben. Ik heb er één vraag over. Wat bedoelt u met uw uitspraak dat satan de...
4 reacties
24-06-2010
De Heere Jezus voer ten hemel, met hemelvaart. De zon en de hemel zijn toch duizenden lichtjaren van de aarde verwijderd? Deed de Heere Jezus er ook zo lang over?
Geen reacties
02-06-2010
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel de Weeszondag genoemd. De naam Weeszondag duidt op verdriet, op gemis. Zo wordt het ook vaak in preek aangehaald: de discipelen zijn alles kwijt...
Geen reacties
25-06-2009
Ik ben een meisje en kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zondag hebben wij Jeugdvereniging gehad en het onderwerp ging over Maria Magdalena, dat zij naar het graf ging en Jezus zocht, want die ...
Geen reacties
21-10-2006
Waarom zitten er tien dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren? Alleen 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaartsdag is toch bijbels?!
Geen reacties
08-06-2006
Mijn vraag is of de Heere Jezus na zijn wederopstanding naar de hemel is gegaan in Zijn stoffelijke lichaam, of als Zijn ziel? En als Hij als ziel naar de hemel is gegaan, wat is er dan met zijn licha...
Geen reacties
03-12-2005
Ik heb een vraag over Johannes 3, vers 13: “En niemand is opgevaren in den Hemel, dan Die uit den Hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den Hemel is.” Als ik de kantekeningen erbi...
Geen reacties
12-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering