Niemand is ooit opgevaren naar de hemel

Ds. C.J.P. van der Bas / geen reacties

12-09-2004, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Johannes 3, vers 13: “En niemand is opgevaren in den Hemel, dan Die uit den Hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den Hemel is.” Als ik de kantekeningen erbij pakt, lees ik dat een ander woord voor opgevaren, opgeklommen is. Dus wanneer, zoals Jezus zei, niemand ooit is opgevaren naar de Hemel waar Hij vandaan kwam, dan zou de Hemel waarin b.v. Elia werd opgenomen een andere Hemel zijn?

Antwoord

Een uitlegkundige vraag! Ik kan me goed voorstellen dat een vraag als deze op kan komen bij het gedeelte uit Johannes waar de vraagsteller/vraagstelster naar verwijst. Van heel het Evangelie naar Johannes geldt, meer nog dan van de andere beschrijvingen van het Evangelie, dat het nauwkeurig en biddend lezen vraagt om de reikwijdte van de woorden te vatten.

Het begrip wordt misschien ook wat vergemakkelijkt met wat achtergrond informatie. In de toenmalige joodse denkwereld deden allerlei onthullingen de ronde van hemelse dingen. Henoch, Mozes en Elia zouden niet alleen in de hemel zijn opgenomen, maar ook weer zijn teruggekeerd om de nodige informatie aan ons hier beneden over de hemel te verschaffen. Apocalypsverhalen, vol van de nodige godsdienstige fantasie van mensen uit de tijd vlak voor Jezus’ omwandeling op aarde, onder de titel van Henoch, Mozes en Elia om aan de verzinsels over de hemel meer gewicht te geven. Dáár richt de Heere Jezus in Johannes 3 vers 13 Zijn woorden tegen: Niemand is in de hemel opgevaren om daarna terug te keren op de aarde om te rapporteren wat in de hemel te zien en te horen zou zijn. Maar met de Zoon des mensen is het anders. Hij daalde uit de hemel neer, de plaats die tevoren Zijn woning was. Hij kan over hemelse dingen spreken. Hij is de enige getrouwe Getuige daarvan. Hij is de Zoon van God. Hij kan het weten. Hij alleen.

De Heere Jezus geeft dus géén antwoord op de vraag of er voor Hem ooit iemand in de hemel is opgevaren. Dat is gebeurd: Elia bijvoorbeeld.  Hij geeft hier antwoord op de vraag: Is er iemand van de ten hemel gevarenen teruggekeerd om met een getuigeverklaring er voor te zorgen dat mensen geïnformeerd worden over de hemel? Moest men geloof hechten aan de zogenaamde openbaringen van Henoch, Mozes en Elia? Daarop is Zijn antwoord: Nee. Er is er slechts Eén, Die zeggen kan Wie God is en hoe de hemel is: Dat is de Zoon van God Die uit de hemel is neergedaald.

Er zit een diepe les in deze woorden: We moeten het, wanneer het gaat over God en over hemelse dingen niet zoeken in bizarre dingen. In het excentrieke en in het buitengewone. Er is door God slechts één Weg gegeven. Niemand komt tot God de Vader dan door Hem, Jezus Christus. En waar vinden we Hém? Zelf zegt Hij in Johannes 5 vers 39: Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen!

Woudenberg, ds. C. J. P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

 • Geboortedatum:
  23-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hemelvaart
geen reacties

Terug in de tijd

Ik geloof in God en dat heb ik (mede) te danken aan mijn christelijke (groot)ouders. Mijn vader is tevens opgegroeid in ...
geen reacties
13-09-2016
Aan Wilbert Weerd. Ik ben een christelijke jongen van in de 20 en nog single. Ik heb genoeg dates en korte relaties geha...
geen reacties
12-09-2019
Ik las vandaag (11-9) een nieuwsbericht over de aanslag van 11 september in New York. Daarin stond deze zin: “Een paar m...
geen reacties
13-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering