Hemelvaart in Zijn stoffelijke lichaam, of als Zijn ziel

Ds. C. den Boer / geen reacties

03-12-2005, 00:00

Vraag

Mijn vraag is of de Heere Jezus na zijn wederopstanding naar de hemel is gegaan in Zijn stoffelijke lichaam, of als Zijn ziel? En als Hij als ziel naar de hemel is gegaan, wat is er dan met zijn lichaam gebeurt?

Antwoord

Op je vraag of Jezus na Zijn wederopstanding naar de hemel is gegaan in Zijn stoffelijk lichaam of alleen naar de ziel, kan ik het volgende antwoord geven. Daarbij baseer ik mij op wat de Bijbel erover zegt. Jezus is lichamelijk uit de doden opgestaan. Dat zeg je ook zelf in je vraag. En dat houdt in dat Hij als mens teruggekeerd is uit het dodenrijk op Zijn opstandingsdag; Zijn lichaam en ziel zijn toen voor altijd weer verenigd geworden. Zo heeft Hij Zichzelf ook "levend vertoond aan Zijn jongeren met vele gewisse kentekenen" (Hand.1:3). Zijn jongeren hebben Hem niet maar in de geest gezien of alleen als een ziel gezien. Ze zagen Hem zoals ze Hem tevoren (voor Zijn dood en opstanding zagen). Ze zagen Zijn persoon, ziel en lichaam weer verenigd. Lees Lukas 24:39 en 42v. Maar dat lichaam van Jezus was wel hetzelfde als te voren, maar na Zijn verheerlijking niet meer onderhevig aan beperkingen waaraan wij onderhevig zijn. Zo kon Hij ook van hen opgenomen worden, terwijl zij het zagen. Lees dat maar na in Handelingen 1:9vv. Zijn jongeren hebben hun Meester (ziel en lichaam verenigd) zien henengaan naar de hemel. Zijn lichaam bleef niet op aarde. Hij heeft het meegenomen. En nu is Hij bij Zijn Vader, boven wolken en sterren, in het Vaderhuis.

Zo zegt onze Heidelberger (zondag 18): "Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons." Voor het verstand is dit allemaal niet te volgen. Je zou zeggen: hoe kan een menselijk lichaam opvaren naar de hemel? J.H.Gunning heeft dat eens als volgt uitgelegd. Wij hier op aarde zijn onderworpen aan de wet van de zwaartekracht. Daarom kunnen wij niet zo maar opvaren naar de hemel. Maar daar is niet alleen de wet van de zwaartekracht. Dan zou Jezus op aarde moeten zijn gebleven. Maar daar is ook de wet van de aantrekkingskracht van de Vader. Daardoor kon Jezus naar lichaam en ziel opvaren naar het Vaderhuis.

Dat is voor het geloof een geweldige troost. De gelovige mag weten, dat de zaligheid niet slechts iets is voor de ziel, direct na dit leven, maar ook voor zijn lichaam. Dat lichaam zal straks verheerlijkt worden bij Zijn wederkomst, als hun ziel met hun lichaam verenigd zal zijn. Lees daarover 1 Korinthe 15:42vv Je zou als voorbeelden van dit gebeuren op de hemelvaartsdag ook even kunnen denken aan twee gestalten uit het Oude Testament: Mozes en Elia. Hun lichaam is op aarde nooit gevonden. Zij zijn opgenomen in heerlijkheid. En toen Jezus op aarde was, zijn ze ook even teruggeweest. Op de berg der verheerlijking. Luk.9:28 vv.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

hemelvaart
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vreemde vraag, maar ik wil hem toch maar stellen. Zelf ben ik 22 en heb ik een jongen ontmoet van wie ik ben ...
geen reacties
03-12-2011
Wie zou mij de tekst kunnen geven van het lied “Daar waar geest en woord zich paren”, ik dacht geschreven door Pieter St...
geen reacties
03-12-2007
Beste mevrouw Rots, ik ben niet de vragenstelster van de vraag 'Fatsoenlijk boos zijn'  maar zou wel graag wat vervolgvr...
1 reactie
03-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering