Hemelvaartspsalmen

Ds. A. van Vuuren / 1 reactie

22-04-2021, 08:08

Vraag

Waarop baseren sommige predikanten de vergelijking tussen het brengen van de ark naar Jeruzalem met de Hemelvaart van Christus? Je kunt Psalm 24 en Psalm 47 toch ook lezen als profetieën van de Hemelvaart, zonder te link te leggen met de ark? Ook begrijp ik niet goed hoe je inhoudelijk die vergelijking kunt maken. In welk opzicht is de gebeurtenis van 2 Sam. 6 vergelijkbaar met de Hemelvaart? En is het dan in zekere zin ook een profetische gebeurtenis? Ik lees in de Bijbel Met Uitleg, Matthew Henry en de kanttekeningen geen duidelijke verklaring. Ik ben benieuwd naar theologische inzichten die me verder helpen.

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Je hebt gelijk als je meent dat het woord ark in de Psalmen 24 en Psalm 47 niet letterlijk voor komt. Het is echter de aanname van veel Oudtestamentici dat beide psalmen dienst deden als liturgie bij de opvoering van de ark naar Jeruzalem. In welke situatie dan ook. Al gebeurde dat meestal nadat de overwinning in de oorlog behaald was. Nu wordt de ark hier niet genoemd, maar wel verondersteld. Het gaat bovendien niet zo zeer om de ark als wel om de HEERE, die daarop woont en troont. Eens liet men de ark halen in de strijd met de Filistijnen maar de Heere kwam er niet in mee.   

Je hebt gelijk dat je de psalmen op het punt van Gods intocht kunt lezen als profetieën van de Hemelvaart van Christus.  De dichter drukt de grootheid van de Heere uit door het zo uit te beelden dat de poorten te klein zijn om de grote Koning te ontvangen. Heft uw hoofden op gij poorten, ze moeten omhoog (Psalm 24). De Heere is zo groot dat de hemel der hemelen Hem zelfs niet kunnen bevatten, bad Salomo (1 Koningen 8). Zo is de vergelijking goed te maken tussen de opvoering van de ark en de Hemelvaart van Christus. In die zin zijn de psalmen die je noemt indirect Messiaans. 

Met een soortgelijke psalm als psalm 68 ligt het wat anders. Daar is de link met Hemelvaart directer omdat de de apostel Paulus sprekend over Jezus’ hemelvaart regels uit psalm 68 aanhaalt. In Efeze 4:8 citeert hij Psalm 68:19. Terugredenerend: Schrift met Schrift vergelijkend, kun je dus vanuit Efeze 4  zo ook Psalm 24 en Psalm 47 als Hemelvaartspsalmen beschouwen. Het Nieuwe Testament is niet alleen de vervulling van het Oude Testament. Vergelijk de bloem in de knop en de bloem in volle bloei. Maar het Nieuwe Testament verklaart ook het Oude.
  
Van harte wens ik je toe te leven uit de zegen van Christus’ hemelvaart. 

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren 

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

arkhemelvaartPsalmen
1 reactie
MUS
24-04-2021 / 10:05
De genoemde tekstgedeelten gaan inderdaad over Jezus' koningschap. Op dit moment is hij de hemelse Koning, maar we verwachten dat hij dit ook op aarde gaat worden. Dan krijgen de psalmen 24 en 47 weer nieuwe waarde!

Terug in de tijd

Eerst wil ik bedanken voor alle fijne antwoorden die ik de afgelopen tijden heb gekregen op eerder gestelde vragen. Toch...
1 reactie
22-04-2016
Waarom halen dominees nou nog zoveel uit de Heidelbergse Catechismus? Zelfs de preken gaan er met regelmaat over. Ook an...
geen reacties
22-04-2016
Ik zit nu op belijdeniscatechisatie in een stad waar ik studeer. In het weekend ben ik eigenlijk altijd bij m’n ouders. ...
geen reacties
21-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering