De Heere Jezus voer ten hemel

Ds. P. Koeman / geen reacties

02-06-2010, 11:00

Vraag

De Heere Jezus voer ten hemel, met hemelvaart. De zon en de hemel zijn toch duizenden lichtjaren van de aarde verwijderd? Deed de Heere Jezus er ook zo lang over?

Antwoord

Dank voor de vraag. Als antwoord de bijbelse gegevens. De Heere Jezus, zo wordt benadrukt in o.a. Handelingen, is voor de ogen van Zijn discipelkring naar de hemel gevaren/opgenomen. Zolang zij konden hebben zij hun Meester nagestaard, totdat een wolk Hem wegnam (1:9). Hoe het daarna gegaan is, is ons niet bekend gemaakt. Wel dat engelen aan de discipelen de behouden aankomst van hun Meester in de hemel, in de tegenwoordigheid van God, melden. Dat is voor het geloof genoeg. Ook Zijn wederkomst zal alzo zijn (1:11).

Nu is voor ons mensen het luchtruim oneindig groot en ver. Mensen gaan naar de maan en hebben andere onderzoeksprojecten waarmee naast geld en tijd ook heel wat afstanden gemoeid zijn. Voor de Zoon van God gelden andere "maatstaven". Voor Hem is werkelijk niets onmogelijk. Hij weet afstanden letterlijk en figuurlijk te overbruggen binnen de kortste keren.Hij deed er dus echt niet zo lang over. Dat zij tot onze troost gemeld.

Het belangrijkste is om door het geloof te weten, dat Hij in de hemel ons ten goede is. Wie Hem toebehoort, is best af. Dat blijkt in leven en sterven. Ook in het laatste wordt onze ziel, onze persoonlijkheid onmiddellijk in Gods heerlijkheid geplaatst. Door Gods genade en kracht. En bij Zijn wederkomst zal Hij onze stoutste verwachtingen overtreffen!

Bij die wonderen staat ons verstand met eerbied stil. We kunnen dus de hemelvaart van Christus en die van al de Zijnen met een gerust hart aan God overlaten.
 
Met hartelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hemelhemelvaart
geen reacties

Terug in de tijd

Zo'n acht maanden geleden ben ik bevallen van een prachtig gezonde zoon en ben daar heel dankbaar voor. Ik geef hem sind...
4 reacties
02-06-2014
Waarom mag een ouderling niet preken zoals een dominee? Hij kan z'n preek toch laten zien van tevoren aan de kerkenraad?...
geen reacties
02-06-2016
Aan ds. Wallet. U heeft mijn vraag beantwoord over gelovig of schriftmatig. Bedankt voor uw antwoord, vooral voor de laa...
geen reacties
02-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering