Getuigenis van de Geest

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

08-05-2017, 13:20

Vraag

Ik heb een vraag over het getuigenis van de Geest. Een onderwerp wat in de Bijbel heel vaak benoemd wordt. Bijvoorbeeld Rom. 8:16. Ik hoor veel verschillende meningen over dit onderwerp. In sommige  kringen wordt het vaak uitgelegd als een Bijbelvers die met kracht in de ziel komt. En dat degenen waar zo’n belofte aan gedaan wordt dan zeker mag weten dat hij of zij zalig is. Soms wordt het getuigenis van de Geest ook uitgelegd als een soort ‘heilige conclusievorming’ tussen de Heilige Geest en de ziel van een gelovige. Waarbij de gelovige kenmerken ziet van wedergeboorte zoals geloof, hoop, verdriet over de zonde, liefde enz. De Heilige Geest toont de gelovige deze Bijbelse kenmerken en de gelovige trekt de conclusie dat dit in zijn leven ook de werkelijkheid is en hij gelooft. Sommigen zeggen dat het ook heel geleidelijk kan gaan en dat de Heilige Geest heel rustig en geleidelijk de ziel van de zaligheid overtuigt. Volgens mij is er nog een andere mening waarbij de Heilige Geest alleen de ‘mogelijkheid’ geeft om te geloven. En er voor de rest niet echt sprake is van een inwendig getuigenis.

Iets wat mij wel opvalt is dat er vooral in Nederlandse kerken heel veel aandacht aan dit  onderwerp wordt besteed. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de puriteinen dan lees ik eigenlijk erg weinig over het spreken van de Heilige Geest. Als ik in mijn eigen leven kijk dan ben ik soms bang dat ik een bepaalde bevinding mis. Ik weet wat het is om te huilen over de zonden die ik gedaan heb tegenover zoveel liefde, ik zie in mijzelf een strijd tegen de zonde. Ik zie een hartelijke vurige liefde tot de Heere. Op deze kenmerken wil ik mijn zekerheid niet bouwen, mijn enige zekerheid is het Bloed van Jezus en de evangeliebeloften. Al mijn hoop is op Hem. Deze zekerheid is een beetje geleidelijk gekomen. Ik heb wel enkele keren gedacht dat de Heere tot me sprak, maar hier ben ik later weer aan gaan twijfelen. Ik weet dat alleen het geloof rechtvaardigt, maar als ik dan lees over het getuigenis van de Heilige Geest dan weet ik niet of ik dat wel ervaren heb en ondanks dat ik weet dat de rechtvaardiging door het geloof is, verlies ik mijn zekerheid soms op dit punt.

Ik weet niet of ik alle visies op de juiste manier heb verwoord, maar ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. Zou iemand mij de Bijbelse uitleg van het getuigenis van de Heilige Geest willen geven en eventueel ook naar een boek van een puritein willen verwijzen.

Een jongere.

Antwoord

Beste vriend,

Ik wil graag beginnen met een uitspraak van één van de Puriteinen, Samuel Petto. Hij zegt in één van zijn werken: “Het directe getuigenis van de Geest in iemands hart is de daadwerkelijke toepassing van het Woord in diens ziel. Ofwel; wanneer het niet door een expliciet woord gebeurt, dan toch door een Bijbelse overweging of, tijdens of direct na het wachten op de Heere, op een manier zoals Hij dat zelf door het Woord heeft vastgesteld.”

Ik denk dat we dan direct al veel minder veronderstellingen hoeven te maken. Veel van de stellingen (veronderstellingen) zijn uit de ‘lekentheologie’ afkomstig. Dit is een vorm van theologie die we ver van ons moeten houden. Het berust vaak op gevoel of op een overdenken en koesteren van eigen persoonlijk gedachten.

Als je een klein beetje studie maakt van de tekst: “ Deze Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn”,  dan moet je deze stelling van Petton goed in gedachten houden. Deze opstelling bewaart je namelijk voor allerlei geestdrijverij en geheimzinnig zwevend, je geloof te koesteren.

Nog even een Puritein, Walter Cradock, hij zei: “De Geest leidt door middel van het Woord.” Samuel Petto voegde daar aan toe: “Mijn hart nam op een wonderlijke manier stelling tegen mensen die zochten naar openbaringen zonder, of niet in overeenstemming met, of in tegenspraak met de Schriften.” Dit waren mensen die spraken over zaken die “de Geest hen te zien gaf” of die “de Geest hen ingaf.”

Ik ga daar niet verder op door. Een van de Puriteinen over deze problematiek moet je ook lezen met de geest van die tijd helder voor ogen. Een tijd van ontleden en komen tot zekerheid en klaarheid. Ik ben niet ter zake kundig genoeg om daar uitvoerig op in te gaan. Maar het is wel nodig om elke theoloog te zien binnen het gedachtenraam van zijn tijd.

Als ik dan in onze tijd (een tijd van zoeken naar geloofszekerheid, bewijzen dat ik een kind van God ben, zekerheid dat ik een uitverkorene ben, enz.) de tekst in Romeinen 8:16 lees, dan staat er heel nadrukkelijk: Deze Geest (Geest van God waarvan Jezus zegt: “Hij zal het uit het Mijne nemen”) getuigt met onze Geest (maak daarvan: mijn geest)  dat ik een kind van God ben.

Hoe getuigt deze Geest met onze Geest? Door een Woord van God onze ziel binnen te dragen en dat te gebruiken in de situatie waarin ik verkeer op dat moment. Voorbeeld: Ik zit onder een preek en iets spreekt mij sterk aan, raakt me aan... en ik mag geloven dat ik een kind van God ben... Als Geest dan getuigt met mijn geest, dan voel ik een diep vrede in mijn hart dalen. Niet doordat ik op dat moment emotioneel ben, maar omdat de Heilige Geest dat woord in mijn hart indraagt en mij door dat Woord een liefelijke rust geeft. Laten we vooral nuchter het Woord blijven gebruiken en niet op eigen gevoelens gaan drijven. Dat laatste brengt geen rust en het brengt ons ook niet tot Jezus, maar het gevaar is groot dat we belangrijke mensen gaan worden die het rechtstreeks van God gekregen hebben.

Ik wil je nog een andere overdenking aanreiken: Gods Geest getuigt in ons hart dat we kinderen van God zijn. Dat doet de Heilige Geest op zo’n manier dat Hij ons hart  doet uitgaan naar God, de Vader. In een diep gevoelde verbondenheid aan Hem, zodat ons hart door de Geest, in een blijde jubel   uitroept: “Abba, Vader!” In dit getuigen doet Hij ons de gemeenschap met God ervaren als een wezenlijk iets, zonder vraagtekens. Alleen in een stille overgave van de ziel.

Even denkstof genoeg veronderstel ik. Ook voor de mensen die willen reageren: eerst even over nadenken voor je reageert!

Hartelijke groet,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidHeilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Dominee De Lange, welke praktische en uiterlijke zaken vallen zoal onder de christelijke vrijheid? Ik voel me vaak helem...
geen reacties
08-05-2006
Ik ben een jongen, 21 jaar. Mijn vraag gaat over het spanningsveld tussen gehoorzaamheid aan je ouders enerzijds en jeze...
geen reacties
08-05-2005
Ik heb een vraag over het zien van engelen. Mijn vriendin zegt dat ze vaak engelen ziet. Ze ziet ze dan in het heelal, s...
geen reacties
08-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering