Gemeenschap met de Heilige Geest

Ds. W. Arkeraats / 3 reacties

29-09-2016, 10:23

Vraag

Hoe kan je gemeenschap hebben met de Heilige Geest?

Antwoord

Beste vriend(in),

Voor ik je vraag beantwoord, probeer ik me eerst in te denken met welke bedoeling je deze stelt. Dat is niet zo gemakkelijk, omdat ik je niet persoonlijk ken, maar ik weet wel iets van de reden waarom een vraag als deze wel eens meer ter sprake komt. Het gaat dan om de vraag: kun je een persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest, door tot Hem te bidden bijvoorbeeld? Op dat spoor ga ik maar verder, als ik me in je vraag verdiep.

De uitdrukking: “gemeenschap met de Heilige Geest” komt als zodanig niet in de Bijbel voor. We lezen altijd: “de gemeenschap van de Heilige Geest.” Daar moet ik wel bij zeggen dat je kunt discussiëren over de vraag of de Griekse vorm (zoals we die in 2 Korinthe 13:13 vinden) beide mogelijkheden open laat. Naar mijn inzicht is de vertaling “van de Heilige Geest” de juiste weergave.

Verder spreekt de Bijbel nooit over de Heilige Geest afzonderlijk, maar altijd in samenhang met persoon en werk van de Vader en de Zoon. En dan is er heel veel te noemen: de Geest doet zien dat we zondaren zijn en werkt ook het verlangen naar het verzoenend werk van de Heere Jezus. Hij werkt het geloof in het hart en doet zo deel hebben aan het offer van Christus en de liefde van de Vader. In het Nieuwe Testament wordt daarvoor het woord “koinonia” gebruikt; dat vertalen we met “deel hebben” of “gemeenschap hebben.” De gelovige heeft gemeenschap met Christus, met Zijn lijden, sterven en opstanding, door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest doet deel hebben aan wat de Heere Jezus heeft verworven. Zo wordt ook beleden, dat Christus door Zijn Geest tijdens het Heilig Avondmaal ‘aanwezig’ is. 

Het is belangrijk dit goed in het oog te houden. We komen namelijk wel eens de gedachte tegen dat er naast het geloof in de Heere Jezus ook een ‘extra’ genade van de Heilige Geest is, die speciale gaven verleent. Als je daarvan weet, ben je verder ‘gevorderd’ op de weg van het geloof. Daarom is het zo van belang dat we de werken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heel dicht bij elkaar houden. Dat betekent niet dat de Heilige Geest een ondergeschikte plaats heeft. Zo kunnen we de Geest ‘bedroeven’ of zelfs ‘uitblussen’, maar dit alles staat in nauwe relatie met het verlossingswerk door Christus.

Samenvattend: we spreken dus niet over “gemeenschap met de Heilige Geest” als een op zichzelf staande ervaring, maar over de geloofsvereniging met de Vader en de Zoon, die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Ik denk daarbij aan een mooie uitdrukking: “De Geest beroert de snaren van het hart, om zo te doen zingen van Gods genade in Christus.” Dat is Zijn heerlijk werk en tegelijk een  diepe, vreugdevolle ervaring, het goud van ‘de bevinding’.

Ik hoop, dat ik je zo wat duidelijk heb kunnen maken.

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
3 reacties
Lecram
29-09-2016 / 10:54
Het zou al grote winst zijn als er meer gepreekt wordt over de Heilige Geest. Ook in de 3 formulieren komt het werk van de Heilige Geest slechts sporadisch voor. Jammer.
Omega
30-09-2016 / 08:54
@Lecram Misschien helpt het als je de formulieren een keer leest. Het zal je verbazen. Bovendien ligt onze zaligheid in Jezus, niet in de Heilige Geest. Hij is 'slechts' de (be)werker van het geloof, niet het Doel.
Sammie2016
03-10-2016 / 07:52
Ja dit woord (gemeenschap) heeft een beetje nare smaak.
De strekking van het Griekse stamwoord is "gemeenschappelijk delen, deelhebben" of zoals ik op internet vond "eenheid met de heilige geest".
De Engelse vertaling van dit Griekse woord is "scharing (delen)".

Dus het idee is dat ware christenen samenwerken en dienen onder invloed van Gods Heilige Geest om Zijn naam te heiligen en Zijn Universele Soevereiniteit duidelijk te ondersteunen.

Het gezamenlijk hebben van de Heilige Geest wordt ook duidelijk gemaakt door de laatste vermaningen, de groet en de wens die de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe richt: ...
in de verzen 11 t/m 14 gebruikt hij woorden als "gelijk denken; de God van liefde zal met u zijn; groet elkaar met een heilige kus; de onverdiende goedheid (genade) van de Heer Jezus Christus zij met u".

Tevreden vragensteller.

vriendelijke groet,
Sammie

Terug in de tijd

Ik ben begin dit jaar dankzij God tot geloof gekomen en ik ben in april gedoopt. Voor ik tot geloof kwam was ik verslaaf...
3 reacties
28-09-2012
We hebben een vraag over het trouwen in de Ger. Gem. Klopt het dat je dan ook gelijk belijdenis doet? En hoe moet het da...
2 reacties
28-09-2009
Ik wil graag een EHBO-diploma halen bij het Rode Kruis. Maar je moet dan wel vier halve dagen per jaar meehelpen bij all...
geen reacties
28-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering