Artikelen met tag

Heidelberger Catechismus

Met enige regelmaat lees ik in de vragenrubriek over de "orde van de catechismus". Hierbij gaat het om de kennis van ell...
9 reacties
14-07-2011
Pas werd er bij ons in de kerk een preek gelezen over Zondag 30. In vraag 81 staat dat alleen voor diegene het avondmaal...
1 reactie
28-06-2011
Op welk(e) gedeelte(n)in de Bijbel zijn de drie stukken (ellende, verlossing en dankbaarheid) eigenlijk gebaseerd? En he...
1 reactie
22-01-2011
In de Heidelbergse Catechismus staat dat we "onbekwaam zijn tot enig goed zijn en geneigd tot alle kwaad"; dat zelfs "de...
6 reacties
17-12-2010
Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de (kinder)doop. Wij, mijn ouders, broers, zussen en ik, gaan naar een Baptisteng...
geen reacties
02-06-2010
In de Heidelbergse Catechismus staat de vraag: Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord: Uit de wet Gods. Ik denk dat d...
4 reacties
05-05-2010
Hoe moet je zondag 15, vraag 37 van de catechismus in combinatie met de uitverkiezing uitleggen als er in het antwoord s...
1 reactie
12-11-2009
Ik kom uit een kerkverband waar geleerd wordt dat de indeling in de catechismus ook in tijd gelezen moet worden: dus eer...
geen reacties
25-08-2008
In Zondag 6 staat dat Christus de last van de toorn Gods over de mensheid heeft kunnen dragen. Betekent dit dat wij geen...
geen reacties
09-04-2008
In de Catechismus staat dat wij onze oude natuur moeten doden. Dat staat nergens letterlijk in de Bijbel, wel dat wij de...
geen reacties
07-12-2007
Beste dominee Van Rossem. In uw laatste antwoord schrijft u blij te zijn met de prediking vanuit de catechismus. De cate...
geen reacties
06-02-2007
In onze gemeente wordt regelmatig op de zondagavond uit de catechismus gepredikt. Persoonlijk heb ik hier niets aan (te ...
geen reacties
29-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering