Meningsverschil over de wet

Ds. J. Bos / 20 reacties

22-09-2011, 16:44

Vraag

Beste Refoweb, ik heb een vraag. Ik hoor mensen opmerkingen maken dat het niet goed is dat de wet nog leeft en voorgelezen wordt in bepaalde kerken. We leven in het nieuwe verbond en zijn niet meer onder de wet, dus de kerken die dit nog wel doen, leven onder de wet en zijn niet vrij. De rest van de oordelen zal ik u/jullie besparen. Ik ben dankbaar dat God mij liefde in mijn hart geeft, juist voor de mensen die -in mijn beleving- zo finaal tegen mij opstaan in allerlei dingen die in hun ogen goed zijn en die veel kerken fout doen. Vanavond hadden wij een catechismuspreek over het tiende gebod. Het was ontzettend bemoedigend, rijk, liefdevol en ik kon het uitjubelen naar de Heere toe: Dank U Vader, dat U mij deze veilige omheining (de wet) gegeven hebt. Ik geloof namelijk niet dat we een leven kunnen leiden dat zondeloos is, al kan dat absoluut wel je hartelijke verlangen zijn. Mijn vraag is: hoe kan ik hier het beste mee omgaan in gesprekken? Vaak is er geen gesprek mogelijk, omdat de andere 'partij' zo heilig overtuigd is. Ik verlang er naar om in de liefde van de Heere Jezus te blijven. Ik weet dat ik vrijgekocht ben door het bloed van de Heere Jezus, maar ik ben mens en ik zondig nog elke dag, tot mijn grote verdriet. Maar we komen er volgens mij nooit boven uit.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vrager,
 
Houd u maar aan de Catechismus. Die legt de Schrift heel goed uit. De HC put uit Gods Woord. Verklaart veel vragen, ook met het oog op het gesprek met evangelischen. Door de wet (en het horen ernaar in de eredienst) worden we ontdekt aan onze volkomen machteloosheid om de HEERE te behagen. Daarom moet de wet steeds opnieuw gelezen/gehoord  worden. Dit geeft bij Gods kinderen smart. Ze willen de wet in beginsel wel houden, maar het goede te doen vinden ze niet. Het horen van Gods wet is ontdekkend en daardoor verootmoedigend. Wanneer er echter werk is van de Heilige Geest in het hart van de hoorder, gebruikt Hij het horen naar de wet niet alleen tot ontdekking en verootmoediging, maar maakt Hij ook dat diezelfde wet uitdrijft tot Christus, Die, in de plaats van de Zijnen de wet heeft vervuld (Niet ontbonden! Dan zouden we Exodus 20 uit de Bijbel kunnen scheuren). Gods kinderen komen de geloofsworsteling ooit te boven. Bij het sterven. Dat is voor hen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Of ook bij de wederkomst van Christus, daarom is het gebed van Zijn bruid op aarde:”Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk.”
 
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
20 reacties
Erikie2
22-09-2011 / 22:19
Dus als ik het goed begrijp: zijn evangelische kerken niet goed? omdat zij de wet vervuld zien door Jezus.
waldboy
22-09-2011 / 22:59
De wet doet zonde kennen. Dat is zo.
Maar als we die zonde kennen, kunnen we naar Christus voor de vergeving.
Dat wordt vaak vergeten!
Dorah
22-09-2011 / 23:04
@ Erikie2: Dat schrijft de ds. niet. Hij schrijft dat Jezus inderdaad de wet heeft vervuld, maar dat is iets anders dan ontbonden! Jezus zelf hield zich aan de wet, evenals zijn discipelen. Ook Paulus deed dit. Dit zou dan toch niet meer nodig zijn als Jezus ons van de wet zou hebben bevrijd? Dat is het hele punt. Hij heeft ons verlost van de ' vloek der wet' en niet van de wet zelf. De wet is in zichzelf goed. Zou God iets instellen wat niet goed is? Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest de wet van God in de harten van Zijn kinderen schrijft. Als je Zijn kind bent dan wil je toch niet meer liegen en je wil toch niet kwaad spreken van je medemens?
1a2b3c
22-09-2011 / 23:22
Paulus kende de wet heel goed, Hand.22:3 aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen.
Maar leerde hij daardoor zijn zonde kennen? Later zegt hij zelf: Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Fil.3:6.
Pas toen hij Jezus ontmoette leerde hij zijn zonden kennen, het is dus geen universele regel dat de wet de zonde doet kennen en naar Jezus uitdrijft.
Roozemond
23-09-2011 / 08:40
Ik ben in ieder geval blij met het antwoord op mijn vraag.

@Erikie2: daar is totaal geen sprake van en daar gaat deze vraag ook niet om. Ik zie de wet ook vervuld door Christus, maar dan gaat het idd. om de vloek van de wet. Persoonlijk ben ik erg blij met de veilige omheining van de gegeven wet.
Morris
23-09-2011 / 09:54
Een bekend kritiekpunt: wie de tien geboden een plaats geeft in de eredienst zou onder de wet leven en Christus' werk oneer aandoen. In mijn ervaring wordt dit punt vaak ingebracht door mensen die niet al te lang geleden afscheid hebben genomen van hun reformatorische of gereformeerde achtergrond. Wellicht geldt voor hen wat voor ex-rokers geldt: die worden vaak ook nogal rabiaat anti-roken.

Mijns inziens is de voorlezing van Gods goede wil voor de mensen, in welke vorm dan ook, een onmisbaar element van de liturgie. Weten wat Gods ideaalbeeld is van hoe wij mensen moeten leven voor Hem en met elkaar, dat is toch essentieel? Om je te helpen je te realiseren hoe fragiel ons eigen kunnen is en hoezeer we gods genade nodig hebben. Maar net zo goed om te weten hoe een leven in dankbaarheid voor die genade eruit zou moeten zien. Ik snap het probleem dat sommige evangelischen er mee hebben niet.

Verder zeer eens met de reactie van Dorah.
Morris
23-09-2011 / 09:58
@1a2b3c: Sterker nog, de gehele kerkdienst met alles wat we erin doen is volstrekt zinloos als de Heilige Geest het niet zou gebruiken om in ons te werken.
1a2b3c
23-09-2011 / 10:28
De wet moet zo gebracht worden dat het duidelijk is dat een gelovige niets meer met de wet te maken heeft m.b.t. zijn behoud, maar ook dat hij niet zonder de wet is.
God heeft in het nieuwe verbond Zijn wil en woorden/wetten in het hart en verstand gelegd, en wie Hem liefheeft wil naar Zijn geboden leven. Joh.14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft...
Ik las pas een mooi voorbeeld: de Nederlandse wet eist dat ouders voor hun kinderen zorgen.
Maar de ouders zullen dat ook doen als de de wet dat niet van hen eist.

@Morris, mee eens! Als de Heilige Geest het niet gebruikt dan kan Jezus gepreekt worden of de wet, maar hij blijft wie hij is. (wat hem uiteraard niet verontschuldigd!)
janvanverweg
23-09-2011 / 11:24
het probleem is m.i. niet dat de wet voorgelezen wordt maar hoe (met welke intentie) hij voorgelezen wordt.
adriano313
23-09-2011 / 14:21
wet en genade II

Beste Rozemond, Ik moest even nadenken maar wil ik het je toch graag vertellen. Ik moest denken aan “leven door de geest”. Hopelijk bedoel je ook hetzelfde er mee

Wat fijn en mooi dat je blij wordt door Gods Woord en vervelend dat je soms tussen verschillende vuren zit. Helemaal bij het zoeken naar veilige grenzen die je op je dagelijkse pad houden (rom 7:21) Het geeft duidelijkheid en richting
De wet is echter niet gekomen om richting te geven, de wet is er gekomen omdat het volk van God in de woestijn BEWEERDE dat ze alles wel eenparig zouden doen! (ex19:8):
Want zonden bestonden er toen ook al, alleen begrepen ze niet dat ze niet in staat waren om ALLES ook eenparig uit te voeren wat God hen opdroeg. Dat moesten ze dus ondervinden.Zonder wet bega je dus geen zonden

De wet is gegeven om juist inzicht te krijgen dat een mens de vleselijke regels niet(!) kan uitvoeren. Sterker, dat zonden juist toenemen (Rom.5:20). Daarom is de wet vervloekt. Omdat we ons er niet aan (kunnen) houden is het een repeterend bewijsstuk en wat een dodelijke uitwerking heeft. Dat is de vloek, dus iemand die zich hieraan probeert te houden bind zich aan deze vloek. De wet houd je gevangen (rom7:6 ) en voert heerschappij over je (Rom 7:1)

De wet laat dus zien dat we dagelijks(!) gediskwalificeerd zijn. Ook bij het 10e gebod…
Dat betekend dat we dus vleselijk WEL begeren, wat de buurvrouw heeft, haar huis, haar auto, haar vakantie, haar kinderen, functie etc. Dat is de zonde waar Paulus het over heeft die ook in zijn vlees zit, die moet afsterven

Afsterven?

Ja, vleselijke zonden moeten afsterven (kol 3:5) i.p.v dat je opnieuw teruggaat naar de wet omdat je merkt dat je vlees zonden begaat. Dat is wat Paulus over zichzelf ook zegt
Breng ze in de dood. Dood ermee! En het is ook niet vreemd? Een hoop mensen vergeten waar stof vandaan komt. Juist van ons dode vlees en wie moest ook al weer stof eten……

Het heeft eigenlijk te maken met “doorpakken” i.p.v wat ik opmaak uit jou verhaal waarin je weer teruggrijpt naar de wet. Omdat( zoals jij schrijft) Christus de vloek heeft weggehaald en je opnieuw de wet kan gebruiken omdat er nu geen vloek meer is…
Volgens mij gaan dingen hierdoor door elkaar lopen. Genade en oordeel worden zo verweven. Daardoor ontstaan er lauwe meningen. Ook het offeren uit de wet is NIET hetzelfde als je beroepen op het bloed van het Lam.

Dat is genade

Los van een voorhangsel wat nog steeds OPEN staat (alleen daarom zal de wet niet meer werken) is beroepen op het bloed van Jezus gewoon zeggen dat je het NIET kan.
“Ik kan de wet niet vervullen HEERE Jezus alstublieft ik geef het terug aan U. Zegt U maar hoe verder…Je geeft blijk van je diskwalificatie!

Dat is precies wat Jezus wil, dat je het aan Hem ook geeft. Je hebt Jezus Christus dus nodig voor genade! Je hebt Jezus Christus niet nodig om alsnog de wet over te doen omdat Hij de vloek ervan afgehaald heeft. De vloek was nodig zodat Hij de wet ook kon vervullen. Zodat hij de vloek heeft gedragen en wij van vloek bevrijd kunnen worden
Dus als ik morgen de wet gaat uitvoeren dan is de vloek er nog steeds wel, en ik bind me er aan omdat ik ook gediskwalificeerd ben gal 3:10)

“Doorpakken” heeft dus betrekking op dat er is iets na de wet komt. En wat schrijft Paulus dan ook in Rom 8.

“Het leven door de Geest”.
Dat is geen natuur, dat is geen stof, dat is 100% pure Godskracht, dat is waarheid en richting. Je kompas is altijd gericht op het (HEMELSE) noorden. Hallelujah!

Daarom begrijp ik nooit al het gesteggel over de H. Geest. Ja ik begrijp het wel in die zin dat je kompas het niet doet! Zonder H.Geest geen kompas, Zonder kompas trekt de zonde aan je en ben je aangewezen op je eigen kracht. Ja daar eindigt hoofdstuk 7 mee dan ervaar je strijd van heb ik jou daar! Wat ik een mooi voorbeeld van God vind is een vlinder. Zijn oude natuur als rups moet helemaal afsterven (cocooning) om als nieuw leven zijn vleugels uit te kunnen slaan!

Er vindt dus transformatie plaats een wedergeboorte, en door de Heilige Geest ga je je vleugels uitslaan. Je oude vlees die stuiptrekkingen(zo noem ik het maar) vertoont, die brengen je in de dood en Paulus geeft het advies om je te laten leiden door de Geest.

Hoe dan? zou je zeggen

De heilige Geest heeft je levend gemaakt en maakt daardoor contact (getuigd) met jou geest. Hierdoor wordt je dagelijks geïnspireerd en dat is ook wennen en oefenen. Paulus schrijft in rom 8 verder: 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

Hierdoor merk je dat je keuzevrijheid hebt. Ook jij mag zelf kiezen en misschien druist dat wel in tegen je dagelijks handelen of je tradities, maar je moet een kant op…

Of je gaat toch weer je best doen…of je wacht!

Wacht?

Ja, Als je de Heilige geest niet opmerkt in je leven (ik ga er van uit dat je gelooft dat Jezus jou Heer is) dan wordt het tijd dat je Hem WEL bemerkt! Ik weet haast wel zeker dat als jij rom 8 aan Jezus biddend voorlegt, dat er voor jou gezorgd word! zoals Hij ook Zijn Geest heeft gegeven aan Zijn discipelen (wacht in Jeruzalem) En door de Heilige geest zal je zien dat je het 10e gebod niet meer nodig hebt! Jezus weet voor jou al LANG wat jou VEILIGE GRENS moet zijn, want we hebben allemaal een bestemming om functioneel te zijn!

Wat bij jou situatie helemaal past “Roozenmond proof” zal ik maar zeggen ;)
Misschien zal het 10 e gebod je er aan herinneren dat je Hem nog veelmeer nodig hebt dan je misschien zou beseffen. Want door de wet is de zonden toegenomen, maar door de zonden is de genade meer dan overvloedig geworden (Rom 5:20) Hallelujah!

En als je onder de genade leeft, zal de zonde geen HEERSCHAPPIJ meer over je voeren
“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.(Rom3:31)”

Samengevat betekent dit:
Je hebt de wet nodig om uiteindelijk te beseffen dat je de wet niet nodig hebt! (god is goed)

Dus als daarom de wet wordt voorgelezen om uit te leggen dat we allemaal gediskwalificeerd zijn en er niet aan kunnen voldoen, dan ben ik het met je eens. Zodat we alleen nog maar genade mogen vragen, misschien wel de rest van 1,5 uur lang… En hopelijk wordt het Leven door de Geest dan gelijk een stuk actueler! Denk anders maar aan de vlinder

Roozemond, ik schrijf je dit uit bemoediging en uit liefde naar elkaar, niet om je blijdschap te torpederen of je gedachten te verwarren, echt niet ook al zullen we misschien verschillen
Ik bid voor je en zo Hij wil, dat het naar jou tevredenheid blijft(!) uitpakken :)!

H.grt
willemdemok
23-09-2011 / 14:21
de bijbel is niet geschreven om het pas te kunnen begrijpen als je een theologische opleiding hebt gehad. lees de bijbel dus gewoon zoals het er staat. ik denk dat door het dogmatische inkleuren van de bijbel, ons een bepaalde bril word aangemeten van hoe we de bijbel moeten lezen, de een evangelisch en de ander reformartorisch. dus ook zo over de wet. dus nogmaals lees de bijbel zoals het er staat, heel simpel.
wat staat er over de wet? 2kor3 :14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen... Dus alleen door de genade van Christus!! Gal5:4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Dus verspeel die genade niet!! Begin bij Hem, neem Christus aan en ga in die genade staan! dan zal de wet van de Heilige Geest in je door gaan werken, Galaten 5,18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 2 Korintiërs 3,6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
En dan kun je zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. Ik personlijk ervaar dat als een hele veilige omheinig.
God's zegen.
Roozemond
23-09-2011 / 16:39
@adriano313: bedankt voor je reactie. Ik heb de tijd genomen om het goed door te lezen en tot me door te laten dringen. Het 10e gebod had ik als voorbeeld genomen in mijn vraag omdat die juist aan de beurt was in de gemeente ;-) Dat even terzijde.

Nee, ik ga niet wachten en ook niet mijn best doen.

Ken je het prachtige lied: In Gods overwinning, trekken wij ten strijd?

Ik kan achter heel veel dingen staan die je schrijft.
Maar gelukkig mogen we verschillen!

Jij ook Gods zegen!
MUS
25-09-2011 / 13:51
Vanuit de Bijbelse gegevens toch een paar aanvullingen:

Rom. 7:1-6 maakt met een voorbeeld duidelijk dat de wet goed is, maar de gelovige (met Christus daaraan) is gestorven. Een gelovige hoeft de wet van God dan ook niet meer te houden.

Het nieuwe verbond is nog veel heerlijker, de Wet wordt door de Geest in ons hart geschreven (Ezechiël 36:27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.)

Galaten 3:24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest (voltooide tijd!) tot Christus (kwam), opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.

Lees verder ook de reacties die gegeven worden over 'Staat van zondeloosheid' in http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17793/staat-van-zondeloosheid/
adriano313
25-09-2011 / 21:41
@ MUS, amen!
@ Roozemond, het ging zo door mijn gedachten, vandaar de wat lange reactie.

Alleen begreep ik je opmerking niet "ik ga niet wachten en ook niet mijn best doen".
Ik bedoelde dat de discipelen tijdens het wachten allemaal met elkaar baden (gebed)

Bedankt voor je lied, het is zeker stimulerend, ik ken het als "Voorwaarst Christenstrijders", nu alleen iets anders en opw.043

Ik hou zelf van verschillende soorten muziek. Vandaag hoorde ik iets moois.
1 geurige bloem ruikt lekker, een bos geurige bloemen is heerlijk en een verrukking,. Kan je voorstellen als je 10.000 of 50.000 geurige bloemen bij elkaar hebt….
Het is zo intens aangenaam…..
Whorship (aanbidding) is voor mij hetzelfde, misschien niet zo je favoriet maar soms met zoveel aanbidding en bezieling tegelijk, helemaal diep, diep diep van binnen uit…

Ter verduidelijking:
50.000 mensen die zingen waardig ben je (het Lam)
of
50.000 mensen die zingen “Gezegend in de naam van God”(Hosha na)
of
Een kerk in “Brooklyn” waar het dak er bijna uit gaat tijdens de dienst

http://www.youtube.com/watch?v=AR4CCLnmf1Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AQGJdTpMUcU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GaLx0A5wgWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4Gae-n0Pb7Q&feature=related

Het is allemaal aangenaam voor Hem, ook al ben je soms anders gewend…
grt
1a2b3c
26-09-2011 / 01:32
@Roozemond: Dank U Vader, dat U mij deze veilige omheining (de wet) gegeven hebt.

Een gelovige heeft de wet niet als een omheining, een soort hek waar je niet buiten mag komen.
Maar hij heeft de wet in zijn hart (zoals MUS ook al zegt) en daarom heeft hij geen omheining meer nodig.
Ik heb het volgende voorbeeld wel eens gehoord om het verschil aan te geven:
Een man was op zakenreis geweest en bij zijn thuiskomst vertelde hij zijn vrouw dat het na de vergadering heel gezellig was geweest, 's avonds een heerlijk etentje bij kaarslicht met een paar mooie dames erbij die hem best wel zagen zitten.
De verleiding was groot, heel groot maar gelukkig was hem net op tijd te binnen geschoten dat hij geen overspel mocht doen, dus hij was braaf binnen het hek gebleven.
Zijn collega die er ook bij was geweest had wat anders te vertellen tegen zijn vrouw: ja, we hebben na de vergadering lekker gegeten met een paar dames erbij.
En ze waren best wel aardig hoor, maar er was er niet één bij zoals jij.
Die man had helemaal geen veilige omheining nodig want hij had zoveel liefde in zijn hart voor zijn vrouw dat hij er niet aan dacht om haar te bedriegen.

Nu kun je natuurlijk zeggen: zondig je soms niet meer als je de wet in je hart hebt?
Helaas gebeurd dat nog wel, maar dat is nog veel meer het geval als je onder de (omheining van de) wet bent: Rom.7:8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.

Als je niet buiten het hek mag komen ben je niet vrij, als er geen omheining is wel maar dat betekent niet dat je dan maar raak wilt leven.
God dwingt niemand, Hij wil vrijwillig gediend worden en om dat mogelijk te maken heeft Hij Zijn wet in het hart gegeven.
Het is gewoon onmogelijk dat iemand die Zijn wet in het hart heeft in de zonde gelukkig kan zijn. Dan is hij als een vis op het droge.
De weg van: 'gij zult, gij zult niet' is afgesloten omdat wij die nooit volmaakt kunnen houden.
Die weg van de wet is Jezus gegaan en nu is Hij de weg, en hebben we Heilige Geest gekregen om in Zijn kracht vanuit het hart de werkingen van het vlees te doden. Rom.8:13.
Of je bent onder de wet, of je hebt de wet in je hart en verstand, allebei gaat niet dat want dat is een vermenging van wet en evangelie.

Ik hoop dat je nu wat meer begrip hebt voor 'de andere 'partij' die zo heilig overtuigd is'.
Gerard
26-09-2011 / 09:34
De wet blijft onvermindelijk geldig (Mat 5:18). Het lijkt me ook goed om de wet te blijven voorlezen in de kerk, aangezien goed mogelijk een aanzienlijk deel van de kerkbezoekers noch Jezus, noch hun eigen zonde (er)kennen.
Iemand die in Christus is, is echter gestorven voor de wet (Rom 6 en 7). Deze wet heeft geen veroordelende werking meer op hem of haar. Geen rechtsgeldigheid. Zoals Luther zegt: laat de satan mij maar aanklagen, ik wijs hem door naar Jezus.
Voor iemand die leeft in Christus wordt de wet (in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen de 10 geboden) wat David schrijft in Psalm 119. Dit is dan niet een veroordelende wet maar een richtinggevende wet. Dit kan je, afhankelijk wat je er onder verstaat, en Rom 6 en 7 niet vergetend, zeker een 'veilige omheining' noemen. Ik denk ook dat David dat doet in Psalm 119.
1a2b3c
26-09-2011 / 12:19
De Bijbel is er heel duidelijk over wat onze leefregel moet zijn 1 Pet.2:21 ... Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
Ook is de Bijbel duidelijk over dat wat verkondigd moet worden nl. Jezus Christus 1 Kor.2:2.
Wij staan onder de wet van Christus; 1 Kor.9:21 ... want ik sta onder de wet van Christus ...
De wet van Christus gaat verder dan die van Mozes: Mat.5:27 ... u zult geen overspel plegen.28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.
Gij zult niet doden, 22 Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank...
Gij zult niet stelen, Mat.5:40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
Mat.5:43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief ....
Oog om oog, tand om tand, 38: maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;

Gal.6 Want in Christus Jezus heeft alleen kracht dat we een nieuwe schepping zijn.16 En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen ...

De wet wordt echt niet voorgelezen vanwege de veronderstelling dat de mensen die niet kennen, zelfs onkerkelijke mensen kennen het grootste deel ervan.
Als Jezus gepreekt wordt, Zijn gezindheid, Zijn leven zie je de wet toegepast/vervuld in Zijn leven.
Dan zijn het geen regels/letter, maar is het Geest en Leven. 2 Kor.3:6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was,.... 8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
Roozemond
26-09-2011 / 19:09
@1a2b3c: en toch blijft het voor mij een veilige omheining. Niet in de zin van dat er bewakers omheen staan. Ik kan het verder niet uitleggen, maar zo is het voor mij en ik vind deze omheining vol vreugde.

@Adrian0313: je haalde dat aan, daar reageerde ik op.
plderoos
26-09-2011 / 21:33
@ 1a2b3c 'De Bijbel is er heel duidelijk over wat onze leefregel moet zijn".

Nog maar een keertje dan. :) Zo duidelijk is het blijkbaar niet want ik denk er anders over en ik ben ook in de veronderstelling dat de bijbel dat volkomen duidelijk zegt.

De wet van Jezus gaat niet verder dan die van Mozes, Hij zegt precies hetzelfde. de wet van Mozes zegt (o.a.) dat je je naaste niet mag doodslaan, dat je niet moet echtbreken, stelen, liegen en begeren. In die volgorde staat er: je blijft van je naaste af, ook van zijn vrouw, zijn spullen en zijn goede naam, je zult er niet eens aan denken. De zonde begint, ook in de wet van Mozes, bij de gedachte, bij de begeerte. En als je één gebod hebt overtreden ben je aan heel de wet schuldig geworden. Dus als je een vrouw aanziet om haar te begeren is dat hetzelfde als werkelijk echtbreuk plegen. En als je je broeder ee ndwaas noemt is dat hetzelfde als een moord plegen. Niks moeilijks aan.

Met de wet van Christus bedoeld Paulus steeds te zeggen dat hij nooit van z'n leven zalig kan worden door zich aan de wet te houden, maar door in Jezus Christus te geloven. Hij schaft de wet niet af, in tegendeel, "veeleer bevestigen wij de wet". Het grote gebod en het tweede daaraan gelijk zijn ook geen nieuwe geboden, ze staan letterlijk in de wet van Mozes. Jezus laat 'slechts' zien dat ze de belangrijkste zijn. Ook in het oude verbond al, en nu nog. En wat blijkt uit Johannes: God heb je lief door zijn geboden te doen.

En vanaf dán klopt het weer wat je zegt, dan is de wet geen veilige omheining meer, of een strikte regel, maar een regel waar je je volautomatisch graag aan wilt houden omdat je weet dat dat aangenaam is voor God.
1a2b3c
27-09-2011 / 00:35
Tja, ik weet dat we het hierover niet eens zijn en dat gaat ook niet gebeuren denk ik.
Mozes zegt: Als iemand iets gestolen heeft moet hij het 120% (dacht ik) teruggeven terwijl Jezus zegt: als iemand je onderkleed neemt geef hem dan ook je bovenkleed.
Mat.5 43 ... U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten - maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief.
Mozes zegt: Lev.24:19 Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft: Jezus zegt: maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;
Wat Jezus leerde dat gaat toch echt verder dan de wetten van Mozes hoor, en zo zijn er nog wel meer dingen te noemen.
En er is nog een punt waarop de wet van Christus verder gaat, want in tegenstelling tot de wet van Mozes die alleen aan de Joden gegeven is, is de wet van Christus voor iedereen die gelooft.
Negen van de tien geboden leert Jezus ook aan ons, en Hij heeft het voorgeleefd en laat ons zo een voorbeeld na, om Zijn voetsporen na te volgen;
En Paulus schaft negen (;p) geboden van de wet idd niet af omdat Jezus die ook leerde.

Gij zult de Heere uw God liefhebben boven alles en uw naaste als u zelf.
Dat leerde Mozes en dat leerde Jezus ook, dat is geen tegenstelling.
Ik zie gewoon ook nog andere dingen staan die Mozes leerde aan de Joden, maar die Jezus niet aan de gelovigen gebied. (en Paulus ook niet)

Je noemt Rom.3:31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.
Het gaat hier wel over de rechtvaardiging door het geloof, en daarna komt hoe we leven moeten door het geloof: Rom.7:6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.
Dus niet om in de zonden te leven maar om vanuit het nieuwe verbond te leven. (Zijn wetten in het hart)

Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Terug in de tijd

Over hoe vaak het avondmaal gevierd moet worden. In onze kerken viert men vier keer per jaar het Heilig Avondmaal. In ve...
geen reacties
22-09-2014
Geachte ds. Pieters. Met aandacht las ik het stukje "Hoe moet ik omgaan met ..." uit de laatste Catechisant (september 2...
14 reacties
22-09-2010
Geachte medewerker. Een medische vraag: Kunnen breath-holding-spells (aanvallen waarbij kinderen plotseling ophouden met...
geen reacties
22-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering