Artikelen met tag

Duizendjarig vrederijk

Ik heb hier vragen gelezen over het duizendjarig vrederijk. Wijlen ds. Pronk sprak hier over het postchiliasme, waar hij uitlegde dat satan nu gebonden is. Klopt dat wel? Als ik een korte blik werp ...
Geen reacties
01-04-2021
Ik was Handelingen 3:19-22 aan het lezen en ik vroeg me af wat dit nu precies betekent. In vers 20 staat dat Jezus terugkomt, dat was niet nieuw voor mij, maar in vers 22 staat dat Mozes gezegd dat er...
Geen reacties
13-09-2018
Onderstaand Bijbelgedeelte vind ik een van de meest mysterieuze teksten uit de Bijbel. God zal een nieuwe aarde scheppen en daar zal geen dood meer zijn zegt Openbaring 21:4. Maar is dat wel zo? We le...
Geen reacties
16-07-2018
Als Jezus weer op aarde terugkomt, zal Hij dan voor altijd blijven?
Geen reacties
02-07-2018
Bij de vraag over het duizendjarig rijk, dat wij daar nu in leven volgens wijlen ds. Pronk en dat de duivel gebonden is, komt bij mij de vraag op: Wat is de plaats van Israël? Want daar gaat dat Rijk ...
Geen reacties
02-12-2016
Aan ds. M. M van Campen. De laatste tijd heb ik me verdiept in de Openbaring van Jezus Christus. Razend interessant, maar minstens zo ingewikkeld. Het viel me op dat het heel gereformeerd is... In Zac...
2 reacties
16-07-2015
Aan ds. Wallet. Er staat dit jaar in september een bloedmaan te verwachten. Nu staat er in Genesis 1:14: “En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen d...
1 reactie
16-06-2015
Voor ds. A. K. Wallet. Wat wordt bedoelt met deze teksten? Jesaja 65:20: “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindig...
Geen reacties
20-01-2015
Ik heb een vraag over het duizendjarig rijk. Er staat in openb. 20:4: “En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs ...
Geen reacties
21-10-2014
Aan ds. Buijs. Hoe denkt u over deze bijbelstudie? Hij komt mij heel waarheidsgetrouw over.
Geen reacties
18-09-2014
Aan ds. G. A. van de Brink. Vorige maand sprak u bij ons in de kerk en u begon met het citeren van een fragment uit het boek van Wilhelm Busch, “Jezus onze bestemming.” (download) Ik heb het boek inmi...
Geen reacties
11-12-2013
Ik heb een vraag over o.a. deze tekst uit Zacharia 14:12-15: "Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien da...
2 reacties
27-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering