Bekering van de Joden en Christus’ wederkomst

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

13-09-2018, 09:51

Vraag

Ik was Handelingen 3:19-22 aan het lezen en ik vroeg me af wat dit nu precies betekent. In vers 20 staat dat Jezus terugkomt, dat was niet nieuw voor mij, maar in vers 22 staat dat Mozes gezegd dat er een profeet uit hun midden zal opstaan naar wie ze moeten luisteren. Ik heb altijd gedacht dat Mozes het over de eerste komst had, maar in vers 19 staat: kom tot inkeer (vers 20) dan zal Hij Jezus Christus zenden (vers 22) daar moet je naar luisteren. Petrus heeft het hier tegen de Joden.

Wat ik me afvraag: wat gaat er dan gebeuren als Jezus terugkomt? De Joden moeten naar Hem luisteren. Gaat Hij weer prediken, komt Hij naar de aarde om instructies te geven? Heeft dit misschien iets met het duizendjarig vrederijk te maken?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Je vraag is heel duidelijk. Ik denk dat Petrus in vers 22 wil zeggen dat de Heere Jezus de door Mozes aangekondigde Profeet is. Niet aan de orde is Zijn eerste of tweede komst, maar Hij is het! Denk ook aan Joh. 1:46 (en Hand. 7:37). 

Eigenlijk zegt de apostel Petrus dit: De genezing van de kreupele man is niet ons werk geweest, maar Jezus Christus heeft deze man beter gemaakt! Jullie hadden Jezus wel gedood, maar God heeft Hem vervolgens opgewekt en verheerlijkt, want Hij was Zijn Kind en Knecht, de Heilige en Rechtvaardige, de Vorst des levens! De genezing van de kreupele is het werk van HEM! Dat betekent ook dat jullie (en dan spreekt Petrus het Joodse volk aan) een groot probleem hebben! Wat jullie moeten doen is je bekeren! Dan zullen alsnog de tijden van verkwikking en de tijden van de herstel van alle dingen komen (denk aan het vrederijk!!). Als jullie je bekeren, zal de Heere Jezus (terug)komen, en dan zal die tijd aanbreken!

Dat is een belangrijke gedachte: de bekering van de Joden als voorwaarde voor Christus’ lichamelijke wederkomst naar de aarde! Dat is wat de Schrift ook elders leert: denk aan Zach. 12 en Rom. 11. Als jullie je bekeren, dan zal Jezus Christus terugkomen naar de aarde, en zal de aarde bedekt raken met de heerlijkheid van de Heere (om de woorden van een andere profetie te gebruiken). Maar bedenk wel! Jezus Christus is de Profeet die al door Mozes aangekondigd werd! En Mozes heeft ook heel goed verteld dat ongehoorzaamheid aan deze Profeet de dood tot gevolgd heeft (en wij mogen uitleggen in het licht van heel de Schrift: de eeuwige dood)! Er is daarom maar één optie! Bekeer je!!!!!

Ik hoop dat deze woorden je helpen dit gedeelte beter te begrijpen. De bedoeling is volgens mij niet te zeggen dat de woorden van Mozes pas in vervulling zouden gaan als de Heere Jezus wederkomt, om dan vervolgens weer te gaan prediken tot iedereen...

Gods zegen! Eén ding is zonneklaar: Ook voor ons geldt dat we alleen bij de Heere Jezus veilig zijn! Ongehoorzaamheid leidt tot de dood. (Geloofs)gehoorzaamheid tot het leven, en tot die tijden van verkwikking!!

Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

Duizendjarig vrederijkwederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een man van 35 jaar en getrouwd. De laatste jaren heb ik last van mijn nek en mijn knieën. De huisarts zeg dat er...
geen reacties
13-09-2010
Begin deze zomer ben ik getrouwd. Ik had een donker gekleurde bruidsjurk aan. Dit was een bewuste keuze. Mijn man en ik ...
6 reacties
13-09-2019
Als ik zwanger ben op het moment dat Christus wederkomt, wordt mijn kindje dan in de hemel geboren? Er staat in de Bijbe...
2 reacties
13-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering